Od 1. augusta 2022 prešli všetky kompetencie Rady pre vysielanie a retransmisiu na Radu pre mediálne služby. Všetky aktuálne informácie o činnosti regulátora sú dostupné na www.rpms.sk. Stránka, na ktorej sa nachádzate, slúži už len ako archív.


Aktuality

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu/registráciu

Zoznam žiadostí o udelenie licencie/registrácie pre fyzické a právnické osoby

Plán zasadnutí Rady

24. augusta 2022
7. septembra 2022

Plánované udalosti