Sankčné rozhodnutia

Kritériá vyhľadávania
Text:
Číslo rozhodnutia:
Číslo správneho konania:
Podľa §:
Účastník správneho konania:
Dátum porušenia:
Dátum rozhodnutia:
Názov programovej služby:
Názov programu:
Sankcia:
 
 
 
Číslo rozhodnutia Podľa § Účastník správneho konania Názov služby Dátum rozhodnutia Sankcia
RP/34/2021 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. EUROPA 2, a.s. Europa 2 22. 9. 2021 pokuta
497 €
RP/32/2021 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s.r.o. WAU; JOJ PLUS 8. 9. 2021 pokuta
663 €
RP/28/2021 § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.; § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 25. 8. 2021 pokuta
3319 €
RP/26/2021 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS; WAU; JOJ 1. 7. 2021 pokuta
663 €
RP/25/2021 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 1. 7. 2021 pokuta
3319 €
RP/22/2021 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z MAC TV s.r.o WAU 16. 6. 2021 pokuta
165 €
RP/24/2021 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 16. 6. 2021 pokuta
663 €
RP/19/2021 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z; § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. WAU; JOJ PLUS; JOJ PLUS; 1. 11. 2020 2. 6. 2021 pokuta
663 €
RP/20/2021 § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s.r.o. WAU 2. 6. 2021 pokuta
3319 €
RP/21/2021 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 2. 6. 2021 pokuta
663 €
RP/18/2021 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 19. 5. 2021 pokuta
663 €
RP/15/2021 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV, s.r.o. JOJ 7. 4. 2021 pokuta
663 €
RL/5/2021 § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. OBEC SAT s.r.o. ČT 1; ČT 2; Prima Zoom 24. 3. 2021 upozornenie
RP/14/2021 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 24. 3. 2021 pokuta
3319 €
RL/4/2021 § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. KABELOVKA, spol. s r.o. ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT sport, Prima Zoom, Prima Cool, TV Barrandov, Kino Barrandov 10. 3. 2021 upozornenie
RP/13/2021 § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV DOMA 10. 3. 2021 pokuta
3319 €
RP/11/2021 § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. Rádio WOW s.r.o. Rádio WOW 24. 2. 2021 pokuta
199 €
RP/7/2021 § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. MAC TV s.r.o. JOJ 10. 2. 2021 pokuta
3319 €
RL/2/2021 § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. MKTS s.r.o. ČT 1, ČT 2, ČT 24 10. 2. 2021 upozornenie
RP/8/2021 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 10. 2. 2021 pokuta
663 €
RP/10/2021 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s.r.o. JOJ 10. 2. 2021 pokuta
663 €
RP/9/2021 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 10. 2. 2021 pokuta
663 €
RP/1/2021 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. OTS, s.r.o. Kysucké televízne vysielanie (KTV) 27. 1. 2021 pokuta
165 €
RP/5/2021 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 27. 1. 2021 pokuta
663 €
RP/3/2021 § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV, s.r.o. JOJ 27. 1. 2021 pokuta
3319 €
RP/4/2021 § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 27. 1. 2021 pokuta
3319 €
RP/6/2021 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 27. 1. 2021 pokuta
663 €
RP/2/2021 § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s.r.o. JOJ 27. 1. 2021 pokuta
3319 €
RP/52/2020 § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS; JOJ 2. 12. 2020 pokuta
165 €
RP/51/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 19. 11. 2020 pokuta
663 €
RP/50/2020 § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.; § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. DAJTO 19. 11. 2020 pokuta
3319 €
RP/33/2018 § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 24. 10. 2020 upozornenie
RP/48/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 21. 10. 2020 pokuta
663 €
RP/47/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 21. 10. 2020 pokuta
663 €
RP/46/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 7. 10. 2020 odvysielanie oznamu
663 €
RP/45/2020 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Rádio Litera 23. 9. 2020 pokuta
497 €
RP/43/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s.r.o. JOJ; JOJ PLUS 23. 9. 2020 pokuta
663 €
RP/44/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS; TV JOJ 23. 9. 2020 pokuta
3319 €
RP/42/2020 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z MAC TV s.r.o. WAU; TV JOJ 9. 9. 2020 pokuta
3319 €
RP/37/2020 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Dvojka 26. 8. 2020 pokuta
165 €
RP/38/2020 § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 26. 8. 2020 pokuta
3319 €
RP/36/2020 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 26. 8. 2020 pokuta
165 €
RP/39/2020 § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 26. 8. 2020 pokuta
3319 €
RP/35/2020 § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 1. 7. 2020 pokuta
663 €
RP/32/2020 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. ŤUKI 17. 6. 2020 pokuta
165 €
RP/34/2020 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s.r.o. JOJ 17. 6. 2020 pokuta
3319 €
RP/31/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ; WAU 3. 6. 2020 pokuta
663 €
RP/28/2020 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 3. 6. 2020 pokuta
3319 €
RP/27/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s.r.o. JOJ; JOJ PLUS 20. 5. 2020 pokuta
663 €
RP/23/2020 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov C.E.N. s.r.o. TA3 20. 5. 2020 pokuta
165 €
RP/25/2020 § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 20. 5. 2020 pokuta
165 €
RP/24/2020 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS; JOJ 20. 5. 2020 pokuta
3319 €
RP/26/2020 § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 20. 5. 2020 pokuta
3319 €
RP/21/2020 § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. C.E.N. s.r.o. TA3 6. 5. 2020 pokuta
3319 €
RL/7/2020 § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 6. 5. 2020 upozornenie
RP/22/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 6. 5. 2020 pokuta
663 €
RP/20/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 22. 4. 2020 pokuta
663 €
RP/15/2020 § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.; § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 8. 4. 2020 pokuta
3319 €
RP/17/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 8. 4. 2020 pokuta
663 €
RP/18/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.; § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 8. 4. 2020 pokuta
3319 €
RP/16/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 8. 4. 2020 pokuta
663 €
RP/14/2020 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 8. 4. 2020 pokuta
165 €
RP/19/2020 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 8. 4. 2020 pokuta
3319 €
RP/11/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s.r.o. JOJ 26. 2. 2020 pokuta
7000 €
RP/10/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 26. 2. 2020 pokuta
3000 €
RP/8/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 12. 2. 2020 pokuta
24000 €
RP/9/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s.r.o. JOJ 12. 2. 2020 pokuta
5000 €
RP/7/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA; DAJTO 12. 2. 2020 pokuta
12000 €
RP/5/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 29. 1. 2020 pokuta
6000 €
RP/6/2020 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 29. 1. 2020 pokuta
30000 €
RP/4/2020 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 29. 1. 2020 pokuta
7000 €
RP/1/2020 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. WAU 15. 1. 2020 odvysielanie oznamu
4000 €
RP/3/2020 § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o., JOJ 15. 1. 2020 pokuta
16000 €
RP/38/2019 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s.r.o. JOJ; JOJ PLUS 18. 12. 2019 pokuta
6000 €
RP/37/2019 § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 4. 12. 2019 pokuta
3319 €
RP/35/2019 § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 4. 12. 2019 pokuta
8000 €
RP/36/2019 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 4. 12. 2019 pokuta
3500 €
RP/34/2019 § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 20. 11. 2019 pokuta
3319 €
RL/34/2019 § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 20. 11. 2019 upozornenie
RL/36/2019 § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 11 ods. 7 zákona č. 181/2014 Z. z. TV LUX s.r.o. TV LUX 20. 11. 2019 upozornenie
RP/30/2019 § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. C.E.N. s.r.o. TA3 6. 11. 2019 pokuta
3319 €
RP/32/2019 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s.r.o. JOJ 6. 11. 2019 pokuta
8000 €
RP/29/2019 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 6. 11. 2019 pokuta
3000 €
RP/33/2019 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. TV MARKÍZA 6. 11. 2019 pokuta
3500 €
RP/27/2019 § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 22. 10. 2019 pokuta
3319 €
RP/28/2019 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 22. 10. 2019 pokuta
663 €
RP/26/2019 § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.; § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.; § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 11. 9. 2019 pokuta
3319 €
RL/25/2019 § 39 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 33 ods. 1 zákona č. MAC TV s.r.o. WAU 28. 8. 2019 upozornenie
RP/23/2019 § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. Stavebné bytové družstvo I, Košice ČT1 SD/HD; ČT2 HD; ČT: D/Art HD; ČT Sport HD; ČT 24 HD; Noe TV; TV Barrandov HD; Kino Barrandov HD; Barrandov Plus HD; Prima COOL HD; Prima ZOOM HD; Prima MAX HD; Prima Love; Prima Comedy Central; Prima Krimi; M1; M2; M4 Sport; TV2; ATV; Šlágr TV; KOŠICE:DNES; TV Senior; AXN CZ; Polo TV; magic TV; The Voice HD; CITY TV; TV Oranje; Schlager TV; Nashville TV; SLO-TV1; RAI UNO SD/HD 3. 7. 2019 pokuta
99 €
RP/22/2019 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 3. 7. 2019 pokuta
3500 €
RP/24/2019 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 3. 7. 2019 pokuta
2 000 €
RL/21/2019 § 17 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. Orange Slovensko, a.s. 19. 6. 2019 upozornenie
RLX/1/2019 § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 5. 6. 2019 zastavenie
RP/18/2019 § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.; § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. WAU 5. 6. 2019 pokuta
6638 €
RP/21/2019 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 5. 6. 2019 pokuta
10000 €
RP/20/2019 § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 5. 6. 2019 pokuta
3000 €
RP/16/2019 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s.r.o. JOJ 7. 5. 2019 pokuta
16000 €
RL/18/2019 § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 221/2011 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 7. 5. 2019 upozornenie
RL/15/2019 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. Spartak TV, s.r.o. Spartak TV 17. 4. 2019 upozornenie
RP/15/2019 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. WAU 17. 4. 2019 pokuta
3000 €
RP/14/2019 § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. OTS, s.r.o. Kysucké televízne vysielanie 3. 4. 2019 pokuta
3982 €
RP/13/2019 § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 3. 4. 2019 pokuta
3319 €
RL/14/2019 § 16 ods. 3 písm. b) zákona t. 308/2000 Z. :i?:. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 3. 4. 2019 upozornenie
RL/14/2019 § 16 ods. 3 písm. b) zákona t. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOV AKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 3. 4. 2019 upozornenie
RP/11/2019 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 20. 3. 2019 pokuta
8000 €
RP/12/2019 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 20. 3. 2019 pokuta
33319 €
RL/6/2019 § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. RADIO ONE, s.r.o. 6. 3. 2019 upozornenie
RP/10/2019 § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 6. 3. 2019 pokuta
9957 €
RP/9/2019 § 18aa ods.1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.Z.; 18aa odJ.1 pfsm. c) zákona io 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. WAU 6. 3. 2019 pokuta
3319 €
RL/4/2019 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. TV PIEŠŤANY production, s.r.o. Piešťany TV 20. 2. 2019 upozornenie
RL/5/2019 § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. Slov Media Group s.r.o. SEVERKA 20. 2. 2019 upozornenie
RP/8/2019 § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. Novocentrum Nové Zámky a.s. TV Nové Zámky 20. 2. 2019 pokuta
663 €
RL/3/2019 § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. C.E.N. s.r.o. TA3 20. 2. 2019 upozornenie
RP/7/2019 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 6. 2. 2019 pokuta
11000 €
RP/6/2019 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 6. 2. 2019 pokuta
12000 €
RL/1/2019 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 23. 1. 2019 upozornenie
RP/3/2019 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ; JOJ PLUS 23. 1. 2019 pokuta
25000 €
RP/2/2019 § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 23. 1. 2019 pokuta
6638 €
RP/5/2019 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 23. 1. 2019 odvysielanie oznamu
8000 €
RL/48/2018 § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. C.E.N. s.r.o. TA3 19. 12. 2018 upozornenie
RP/39/2018 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 19. 12. 2018 pokuta
9000 €
RP/38/2018 § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 19. 12. 2018 pokuta
10000 €
RL/46/2018 § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. C.E.N. s.r.o. TA3 5. 12. 2018 upozornenie
RP/36/2018 § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. Rádio WOW s.r.o. RADIO WOW 21. 11. 2018 pokuta
199 €
RL/47/2018 § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. C.E.N. s.r.o. TA3 7. 11. 2018 upozornenie
RP/35/2018 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 7. 11. 2018 pokuta
8000 €
RP/34/2018 § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV DOMA 7. 11. 2018 pokuta
13276 €
RL/42/2018 § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 1. Humenská, a.s. Humenská televízia 24. 10. 2018 upozornenie
RL/43/2018 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 24. 10. 2018 upozornenie
RL/41/2018 § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. RADIO ONE, s.r.o. 10. 10. 2018 upozornenie
RP/32/2018 § 16 ods; 3 písm. l) zákona􀃦. 308/2000 z. z. MARKÍZA-SLOV AKIA, spol. s.r.o. DAJTO 10. 10. 2018 pokuta
1000 €
RL/39/2018 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. FRONTINUS s.r.o. Rádio Frontinus 26. 9. 2018 upozornenie
RL/38/2018 § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14. 12. 2009 Rozhlas a televízia Slovenska Rádio Slovensko 26. 9. 2018 upozornenie
RL/40/2018 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. FRONTINUS s.r.o. Rádio Frontinus 26. 9. 2018 upozornenie
RP/31/2018 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 12. 9. 2018 pokuta
20000 €
RP/29/2018 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 12. 9. 2018 pokuta
8000 €
RL/35/2018 § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. EM – KOM, s.r.o. HBO HD; TV LocAll; Nova International; JOJ Cinema HD; Disney Channel; SENZI; Film+; Fishing & Hunting 28. 8. 2018 upozornenie
RL/36/2018 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. MAXMEDIA, s.r.o. radio.MAX 28. 8. 2018 upozornenie
RP/26/2018 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. GES Slovakia, s.r.o. Rádio Anténa Rock 28. 8. 2018 pokuta
1000 €
RP/25/2018 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS; JOJ; WAU 28. 8. 2018 pokuta
35000 €
RL/37/2018 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 28. 8. 2018 upozornenie
RP/27/2018 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 28. 8. 2018 pokuta
10000 €
RP/22/2018 § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. TV MARKÍZA 4. 7. 2018 pokuta
17000 €
RP/23/2018 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. Západoslovenská televízia, s.r.o. Západoslovenská televízia 4. 7. 2018 pokuta
165 €
RL/34/2018 § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MEDIA COMPANY s. r. o. Považie 4. 7. 2018 upozornenie
RL/33/2018 § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. RADIO ONE, s.r.o. 4. 7. 2018 upozornenie
RP/24/2018 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 4. 7. 2018 pokuta
3319 €
RL/31/2018 § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kinet Inštal s.r.o. 20. 6. 2018 upozornenie
RL/32/2018 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. GES Slovakia, s.r.o. Rádio Anténa Rock 20. 6. 2018 upozornenie
RL/29/2018 § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. TV Senec, s.r.o. http://www.senec.tv 20. 6. 2018 upozornenie
RL/30/2018 § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. TV DOMA 20. 6. 2018 upozornenie
RP/19/2018 § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV, s.r.o. JOJ 20. 6. 2018 pokuta
6638 €
RP/20/2018 § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. WAU 20. 6. 2018 pokuta
5000 €
RP/21/2018 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 20. 6. 2018 pokuta
7000 €
RL/26/2018 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. TV Reduta 23. 5. 2018 upozornenie
RL/27/2018 § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. BELNET SNINA, s.r.o. INFO Kanál 23. 5. 2018 upozornenie
RL/25/2018 § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 14 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. Púchovská kultúra, s.r.o. PuTV 23. 5. 2018 upozornenie
RL/28/2018 § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní TV Karpaty, s.r.o. 23. 5. 2018 upozornenie
RP/16/2018 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. KISS rádio s.r.o. Rádio KISS 23. 5. 2018 pokuta
300 €
RP/17/2018 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV DOMA 23. 5. 2018 pokuta
10000 €
RL/24/2018 § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. RADIO ONE ROCK, s.r.o. 22. 5. 2018 upozornenie
RP/14/2018 § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 2. 5. 2018 pokuta
5000 €
RL/23/2018 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. D.EXPRES, k. s. EXPRES 2. 5. 2018 upozornenie
RP/15/2018 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 2. 5. 2018 pokuta
8 000 €
RL/20/2018 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MARTICO, s.r.o. MARTICO INFO 18. 4. 2018 upozornenie
RP/13/2018 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. RiK 18. 4. 2018 pokuta
3319 €
RL/22/2018 § 28c ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. Marián Dokupil - Doko Media 18. 4. 2018 upozornenie
RL/19/2018 § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 18. 4. 2018 upozornenie
RL/21/2018 § 28c ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. Rádio WOW s.r.o. 18. 4. 2018 upozornenie
RL/18/2018 § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 13 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani C.S.M. group s. r. o. RÁDIO AKTUAL 4. 4. 2018 upozornenie
RP/12/2018 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 4. 4. 2018 pokuta
5000 €
RP/11/2018 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 21. 3. 2018 pokuta
1000 €
RL/17/2018 § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. INICIATÍVA s.r.o. 21. 3. 2018 upozornenie
RP/7/2018 § 18a písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. DAJTO 12. 3. 2018 pokuta
3319 €
RP/8/2018 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. KISS rádio s.r.o. Rádio KISS 12. 3. 2018 pokuta
200 €
RL/14/2018 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. SITY MEDIA s.r.o. Rádio SiTy 12. 3. 2018 upozornenie
RL/15/2018 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. MÉDIA MODRA, s.r.o. Rádio Modra 12. 3. 2018 upozornenie
RL/16/2018 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. FRONTINUS s.r.o. Rádio Frontinus 12. 3. 2018 upozornenie
RL/12/2018 § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. Rádio Šport s.r.o. Rádio Šport 21. 2. 2018 upozornenie
RP/6/2018 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. QUESTHOUSE, a.s. TeleNETtv 21. 2. 2018 pokuta
165 €
RP/5/2018 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 21. 2. 2018 pokuta
1500 €
RL/11/2018 § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. Rádio Rebeca, s.r.o. 21. 2. 2018 upozornenie
RL/9/2018 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. NITRANET, s.r.o. TV 9 21. 2. 2018 upozornenie
RL/10/2018 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 21. 2. 2018 upozornenie
RP/4/2018 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 7. 2. 2018 pokuta
20000 €
RL/8/2018 § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS; WAU; JOJ 7. 2. 2018 upozornenie
RL/5/2018 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. Bardejovská televízna spoločnost, s.r.o. Bardejovská televízia BTV 24. 1. 2018 upozornenie
RL/6/2018 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. TV Poprad, s.r.o. TV Poprad 24. 1. 2018 upozornenie
RP/2/2018 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 24. 1. 2018 pokuta
3000 €
RP/3/2018 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 24. 1. 2018 pokuta
3000 €
RP/1/2018 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 10. 1. 2018 pokuta
3300 €
RL/38/2017 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. FRONTINUS s.r.o. Rádio Frontinus 20. 12. 2017 upozornenie
RL/47/2017 § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. BP Media, s.r.o. RÁDIO YES 20. 12. 2017 upozornenie
RL/45/2017 § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.; § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. TV MARKÍZA; DAJTO; TV DOMA 20. 12. 2017 upozornenie
RP/43/2017 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. RÁDIO KISS s.r.o. Rádio KISS 20. 12. 2017 pokuta
99 €
RP/42/2017 § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 20. 12. 2017 pokuta
3319 €
RP/40/2017 § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. RTVS, vysielatel na základe zákona Jednotka 6. 12. 2017 pokuta
4000 €
RL/43/2017 § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. Regio TV, s.r.o. JOJ HD; JOJ PLUS HD; WAU HD; M1 HD; M2 HD; Duna TV HD; TV2; RTL II; Viasat 3; RTL 2; VOX; Super RTL; n-tv; Travel Channel; Food Network HD; Fine Living Network HD; Fishing and Hunting; EXPRES; Rádio Košice; EUROPA 2 6. 12. 2017 upozornenie
RP/38/2017 § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. ; § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.; MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA; DAJTO; DAJTO; TV MARKÍZA; TV MARKÍZA 22. 11. 2017 pokuta
500 €
RL/42/2017 § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. RTVS, vysielateľ na základe zákona Jednotka 22. 11. 2017 upozornenie
RP/39/2017 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 22. 11. 2017 pokuta
10000 €
RL/41/2017 § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. Marián Dokupil-Doko Media
Rádio WOW s.r.o.
Rádio GO DeeJay; RADIO WOW 8. 11. 2017 upozornenie
RP/37/2017 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV, s.r.o. WAU 8. 11. 2017 pokuta
3000 €
RZK/50/2017 § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. EUROPA 2, a. s. 8. 11. 2017 zastavenie
RL/39/2017 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. C.E.N. s.r.o. TA3 25. 10. 2017 upozornenie
RZK/48/2017 § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z Rozhlas a televízia Slovenska 25. 10. 2017 zastavenie
RL/40/2017 § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. RADIO ROCK, s.r.o. Rádio One Retro 25. 10. 2017 upozornenie
RL/31/2017 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 1. Humenská, a.s. Humenská televízia 11. 10. 2017 upozornenie
RL/30/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z Rozhlas a televízia Slovenska Rádio Slovensko 11. 10. 2017 upozornenie
RP/35/2017 § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. DNES s.r.o. (predtým CREATV spol. s r.o.) NAŠA 27. 9. 2017 odvysielanie oznamu
1300 €
RP/34/2017 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 27. 9. 2017 pokuta
3319 €
RL/33/2017 § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. BP Media, s.r.o. RÁDIO YES 27. 9. 2017 upozornenie
RL/34/2017 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. RADIO ONE ROCK, s.r.o. Radio One Rock 27. 9. 2017 upozornenie
RL/35/2017 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. RADIO ONE, s.r.o. Rádio One 27. 9. 2017 upozornenie
RL/36/2017 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. Rádio Prešov, s.r.o. SKY RÁDIO 27. 9. 2017 upozornenie
RL/37/2017 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. C.S.M. group s.r.o. Rocková republika 27. 9. 2017 upozornenie
RL/38/2017 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. GES Slovakia, s.r.o. Rádio Anténa Rock 27. 9. 2017 upozornenie
RL/30/2017 § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO; Návštevníci 2 27. 9. 2017 upozornenie
RP/33/2017 § 20 ods. 3 zákona c. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 13. 9. 2017 pokuta
7000 €
RL/29/2017 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Rádio Slovensko 13. 9. 2017 upozornenie
RP/32/2017 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 13. 9. 2017 pokuta
7000 €
RL/28/2017 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. TV MARKÍZA 13. 9. 2017 upozornenie
RL/27/2017 § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.; MAC TV s.r.o. JOJ 30. 8. 2017 upozornenie
RP/31/2017 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 4. 7. 2017 pokuta
10000 €
RP/30/2017 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 4. 7. 2017 pokuta
4000 €
RP/48/2015 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 4. 7. 2017 pokuta
5000 €
RL/25/2017 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. CORPORATE LEGAL, s. r. o. Rádio Vlna 21. 6. 2017 upozornenie
RP/29/2017 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. RADIO ONE, s.r.o. RÁDIO ONE 21. 6. 2017 pokuta
1500 €
RL/24/2017 § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 7. 6. 2017 upozornenie
RP/28/2017 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 7. 6. 2017 pokuta
4000 €
RL/21/2017 § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. JOLIN, s.r.o. RADIO PLUS 25. 5. 2017 upozornenie
RL/22/2017 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. Marián Dokupil - Doko Media Šláger Rádio (od 25.10.2016 Rádio GO DeeJay) 25. 5. 2017 upozornenie
RL/23/2017 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. Rádio WOW s.r.o. RADIO WOW 25. 5. 2017 upozornenie
RP/27/2017 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z. MAC TV s.r.o. WAU 25. 5. 2017 pokuta
3000 €
RL/18/2017 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. TVR a RE, s.r.o. Televízia Ružinov 10. 5. 2017 upozornenie
RL/19/2017 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MV Média, s.r.o. TV REGION 10. 5. 2017 upozornenie
RL/17/2017 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. rEhit s.r.o. KTV (Kežmarská televízia) 25. 4. 2017 upozornenie
RP/23/2017 § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV, s.r.o. JOJ 25. 4. 2017 pokuta
2000 €
RP/25/2017 § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 25. 4. 2017 pokuta
2000 €
RP/26/2017 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. FRONTINUS s. r. o. Rádio Frontinus 25. 4. 2017 upozornenie
RP/24/2017 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 25. 4. 2017 pokuta
3319 €
RL/16/2017 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. Káblová televízia – Bánov s.r.o. Infokanál TV – video teletextové oznamy 5. 4. 2017 upozornenie
RP/21/2017 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. RTVS, vysielateľ na základe zákona Dvojka 5. 4. 2017 pokuta
6000 €
RP/19/2017 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. INTERACTIV.ME, s.r.o. RING TV 5. 4. 2017 pokuta
9000 €
RP/22/2017 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s.r.o. WAU 5. 4. 2017 pokuta
14000 €
RL/13/2017 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. RÁDIO KISS s.r.o. RÁDIO KISS 22. 3. 2017 upozornenie
RL/14/2017 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. Marián Dokupil - Doko Media Šláger Rádio 22. 3. 2017 upozornenie
RL/15/2017 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. Rádio WOW s.r.o. RADIO WOW 22. 3. 2017 upozornenie
RL/17/2017 § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. Arena TV, s. r. o. Arena Sport 1; Arena Sport 2 22. 3. 2017 upozornenie
RL/6/2016 § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. www.tivi.cas.sk, 22. 3. 2017 upozornenie
RP/17/2017 § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. Kalná KTR, s.r.o. Infokanál 22. 3. 2017 pokuta
663 €
RP/13/2017 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 21. 2. 2017 pokuta
3000 €
RP/14/2017 § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. TV MARKÍZA 21. 2. 2017 pokuta
18000€
RL/10/2017 § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. MEDIAL TV, s. r. o. Púchovská televízia 21. 2. 2017 upozornenie
RL/11/2017 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. NTVS, s. r. o. TV POHODA 21. 2. 2017 upozornenie
RL/8/2017 § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. WINTER média, a.s. Rádio Piešťany 21. 2. 2017 upozornenie
RL/9/2017 § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. JOLIN, s.r.o. RADIO PLUS 21. 2. 2017 upozornenie
RP/15/2017 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 21. 2. 2017 pokuta
2000 €
RL/8/2017 § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. WINTER média, a.s. Rádio Piešťany 21. 2. 2017 upozornenie
RL/9/2017 § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. JOLIN, s.r.o. RADIO PLUS 21. 2. 2017 upozornenie
RP/9/2017 § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 7. 2. 2017 pokuta
3319 €
RP/11/2017 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. RTVS Jednotka 7. 2. 2017 pokuta
663 €
RP/12/2017 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. RTVS Dvojka 7. 2. 2017 pokuta
3000 €
RP/8/2017 § 16 ods. 3 písm. 1) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 7. 2. 2017 pokuta
2000 €
RP/10/2017 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 7. 2. 2017 pokuta
6000 €
RP/7/2017 § 20 ods. 3 zákona l. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOV AKIA. spol. s r.o. DAJTO 7. 2. 2017 pokuta
3000 €
RL/7/2017 § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. RÁDIO KISS s.r.o. frekvencia 89,0 MHz Rožňava; frekvencia 97,8 MHz Medzilaborce 24. 1. 2017 upozornenie
RL/4/2017 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. ATELIER TV s.r.o. Krupinská televízia (KTV) 24. 1. 2017 upozornenie
RL/5/2017 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. INFO KANÁL Pliešovce, spol. s.r.o. služby INFO KANÁL Pliešovce (IKP) 24. 1. 2017 upozornenie
RL/6/2017 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. MEDIAL TV, s.r.o. Púchovská televízia 24. 1. 2017 upozornenie
RP/6/2017 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 24. 1. 2017 pokuta
3000 €
RL/1/2017 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z Marián Dokupil - Doko Media Šláger Rádio 10. 1. 2017 upozornenie
RL/2/2017 § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. RÁDIO KISS s.r.o. RÁDIO KISS 10. 1. 2017 upozornenie
RP/1/2017 § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s r.o JOJ 10. 1. 2017 pokuta
2000 €
RP/3/2017 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 10. 1. 2017 pokuta
5000 €
RP/2/2017 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 10. 1. 2017 pokuta
3319 €
RL/45/2016 § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA; DAJTO 20. 12. 2016 upozornenie
RL/42/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. IN TV, s.r.o. IN TV 20. 12. 2016 upozornenie
RL/43/2016 § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. WINTER média, a.s. Rádio Piešťany 20. 12. 2016 upozornenie
RL/44/2016 § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. JOLIN, s.r.o. RADIO PLUS 20. 12. 2016 upozornenie
RL/41/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. C.E.N. s.r.o. TA3 6. 12. 2016 upozornenie
RL/40/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. GES Slovakia, s.r.o. Rádio Anténa Rock 6. 12. 2016 upozornenie
RP/52/2016 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 6. 12. 2016 pokuta
1000 €
RP/53/2016 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.; 32 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. INTERACTIV.ME, s.r.o. RING TV 6. 12. 2016 pokuta
8000 €
RP/54/2016 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 6. 12. 2016 pokuta
6000 €
RP/55/2016 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. ; 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.; 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.; 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 6. 12. 2016 pokuta
80000 €
RP/51/2016 § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 22. 11. 2016 pokuta
15000 €
RL/37/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. TV MARKÍZA 22. 11. 2016 upozornenie
RL/38/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 22. 11. 2016 upozornenie
RL/39/2016 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z.; 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. Gúta TV s. r. o. Gúta TV 22. 11. 2016 upozornenie
RP/50/2016 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. Július Pereszlényi – Servis TV - Video Televízia Centrum 22. 11. 2016 pokuta
165 €
RP/49/2016 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z. MAC TV s.r.o. WAU 8. 11. 2016 pokuta
1000 €
RL/34/2016 § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 10 ods. 7 zákona č. 181/2014 Z. z C.E.N. s.r.o. TA3 8. 11. 2016 upozornenie
RL/35/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 8. 11. 2016 upozornenie
RL/36/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z MARKÍZA–SLOVAKIA, spol. s. r. o. TV MARKÍZA 8. 11. 2016 upozornenie
RP/48/2016 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 8. 11. 2016 pokuta
15000 €
RP/47/2016 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 25. 10. 2016 pokuta
7000 €
RL/32/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Rádio Slovensko 25. 10. 2016 upozornenie
RL/33/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 25. 10. 2016 upozornenie
RP/45/2016 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 25. 10. 2016 pokuta
8000 €
RP/46/2016 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO; TV DOMA 25. 10. 2016 pokuta
8000 €
RL/31/2016 § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 11. 10. 2016 upozornenie
RP/44/2016 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 11. 10. 2016 pokuta
10000 €
RL/28/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. FRONTINUS s.r.o. Rádio Frontinus 11. 10. 2016 upozornenie
RL/29/2016 § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 11. 10. 2016 upozornenie
RP/41/2016 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 11. 10. 2016 pokuta
3000 €
RP/42/2016 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 11. 10. 2016 pokuta
4000 €
RP/43/2016 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 11. 10. 2016 pokuta
4000 €
RL/26/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 27. 9. 2016 upozornenie
RL/27/2016 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. GES Slovakia, s.r.o. Rádio Anténa Rock 27. 9. 2016 upozornenie
RP/39/2016 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov MAC TV s.r.o. JOJ 27. 9. 2016 pokuta
1000 €
RP/40/2016 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 27. 9. 2016 pokuta
30000 €
RL/24/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 13. 9. 2016 odvysielanie oznamu
RL/25/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Rádio Patria 13. 9. 2016 upozornenie
RP/38/2016 § 16 ods. 3 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 13. 9. 2016 pokuta
30000 €
RL/23/2016 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. RADIO ONE, s.r.o. Rádio One 5. 9. 2016 upozornenie
RP/37/2016 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 5. 9. 2016 odvysielanie oznamu
5000 €
RL/20/2016 § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 5. 9. 2016 upozornenie
RP/33/2016 § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 5. 9. 2016 pokuta
3319 €
RP/34/2016 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA, TV DOMA 5. 9. 2016 pokuta
10000 €
RP/36/2016 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 5. 9. 2016 pokuta
3500 €
RL/21/2016 § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. TV PIEŠŤANY production, s.r.o. Piešťany TV 5. 9. 2016 upozornenie
RL/22/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 5. 9. 2016 upozornenie
RP/35/2016 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.; 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s r.o. JOJ 5. 9. 2016 pokuta
30000 €
RP/37/2016 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 5. 9. 2016 pokuta
5000 €
RP/30/2016 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 1. 7. 2016 pokuta
3319 €
RP/31/2016 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 1. 7. 2016 pokuta
3319 €
RP/28/2016 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 21. 6. 2016 odvysielanie oznamu
3000 €
RL/17/2016 § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 21. 6. 2016 upozornenie
RP/29/2016 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 21. 6. 2016 pokuta
3000 €
RL/16/2016 § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. C.E.N. s.r.o. TA3 21. 6. 2016 upozornenie
RP/25/2016 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 7. 6. 2016 pokuta
3319 €
RL/14/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 24. 5. 2016 upozornenie
RL/15/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 24. 5. 2016 upozornenie
RP/23/2016 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 24. 5. 2016 pokuta
60000 €
RP/22/2016 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. PHONOTEX spol. s r.o. TV8 10. 5. 2016 pokuta
30000 €
RL/12/2016 § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. Televízia Liptov, a.s. TV Liptov 10. 5. 2016 upozornenie
RL/13/2016 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Rádio Slovensko 10. 5. 2016 upozornenie
RP/21/2016 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 10. 5. 2016 pokuta
4000 €
RP/17/2016 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 26. 4. 2016 pokuta
5500 €
RP/18/2016 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 26. 4. 2016 pokuta
6650 €
RP/19/2016 § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. RADIO, a.s. FUN RADIO 26. 4. 2016 pokuta
497 €
RP/9/2016 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 12. 4. 2016 pokuta
7000 €
RP/10/2016 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. RÁDIO KISS s.r.o. Rádio KISS 12. 4. 2016 pokuta
200 €
RP/11/2016 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 12. 4. 2016 pokuta
3319 €
RP/12/2016 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA; TV DOMA 12. 4. 2016 pokuta
7000 €
RP/13/2016 § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV, s.r.o. SENZI 12. 4. 2016 pokuta
1000 €
RP/8/2016 § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. Rádio Prešov, s.r.o. RÁDIO PREŠOV 22. 3. 2016 pokuta
497 €
RL/5/2016 §17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. KABEL TELEKOM, s.r.o 23. 2. 2016 upozornenie
RL/4/2016 § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. L-MEDIA s. r. o. Rádio LIPTOV 9. 2. 2016 upozornenie
RL/3/2016 § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. GAAD REAL, s.r.o. Televízia Prešov 26. 1. 2016 upozornenie
RP/2/2016 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. TV MARKÍZA 26. 1. 2016 pokuta
3000 €
RP/3/2016 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 26. 1. 2016 pokuta
8000 €
RL/2/2016 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. TV Stream s.r.o. TV Piešťany 12. 1. 2016 upozornenie
RL/1/2016 § 18b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 12. 1. 2016 upozornenie
RP/71/2015 § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ, JOJ PLUS, WAU a RiK 22. 12. 2015 pokuta
165 €
RL/29/2015 § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 22. 12. 2015 upozornenie
RP/70/2015 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 22. 12. 2015 pokuta
4 500 €
RP/69/2015 § 32 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO; TV MARKÍZA 22. 12. 2015 pokuta
3500 €
RP/72/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 22. 12. 2015 pokuta
2000 €
RL/27/2015 § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. Televízia Liptov, a. s. TV Liptov 8. 12. 2015 upozornenie
RL/28/2015 § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. Televízia Liptov, a. s. TV Liptov 8. 12. 2015 upozornenie
RP/67/2015 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 24. 11. 2015 pokuta
3319 €
RL/25/2015 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. TV Stream s.r.o. TV Piešťany 10. 11. 2015 upozornenie
RP/62/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 10. 11. 2015 pokuta
3000 €
RP/63/2015 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 10. 11. 2015 pokuta
5000 €
RP/65/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. WAU 10. 11. 2015 odvysielanie oznamu
700 €
RP/66/2015 § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; v§ 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 10. 11. 2015 pokuta
7000 €
RP/64/2015 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 10. 11. 2015 pokuta
5000 €
RP/59/2015 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 27. 10. 2015 pokuta
4000 €
RP/57/2015 § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. obec Pribylina 27. 10. 2015 pokuta
1659 €
RP/60/2015 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 27. 10. 2015 pokuta
5000 €
RO/1/2015 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 27. 10. 2015 odvysielanie oznamu
RP/58/2015 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. WAU 27. 10. 2015 pokuta
5000 €
RP/61/2015 § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. ŤUKI 27. 10. 2015 pokuta
2000 €
RL/24/2015 § 33 ods. 1 úkona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o. TV MARKÍZA 27. 10. 2015 upozornenie
RP/55/2015 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 13. 10. 2015 pokuta
6000 €
RL/23/2015 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 13. 10. 2015 upozornenie
RP/54/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 13. 10. 2015 pokuta
3500 €
RP/56/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 13. 10. 2015 pokuta
2500 €
RP/52/2015 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. PHONOTEX, spol. s r.o. TV8 29. 9. 2015 pokuta
4000 €
RP/53/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s r.o. JOJ 29. 9. 2015 pokuta
663 €
RP/50/2015 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. Rádio Jemné 8. 9. 2015 pokuta
497 €
RL/21/2015 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. Slov Media Group s.r.o. SEVERKA 8. 9. 2015 upozornenie
RP/49/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 8. 9. 2015 pokuta
5000 €
RP/51/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. WAU 8. 9. 2015 pokuta
2000 €
RP/47/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. TV MARKÍZA 8. 9. 2015 pokuta
2000 €
RP/40/2015 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 25. 8. 2015 pokuta
500 €
RP/44/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 25. 8. 2015 pokuta
3000 €
RL/20/2015 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. SITY MEDIA s.r.o. Rádio SiTy 25. 8. 2015 upozornenie
RP/41/2015 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. PHONOTEX, spol. s r.o. TV8 25. 8. 2015 pokuta
165 €
RP/45/2015 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 25. 8. 2015 pokuta
8000 €
RP/39/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 25. 8. 2015 pokuta
1000 €
RP/43/2015 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 25. 8. 2015 pokuta
4000 €
RP/46/2015 § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ, JOJ PLUS, WAU a RiK 25. 8. 2015 pokuta
165 €
RP/38/2015 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z MAC TV s r.o JOJ PLUS 7. 7. 2015 pokuta
8000 €
RP/37/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o. TV MARKÍZA 7. 7. 2015 pokuta
4500 €
RL/17/2015 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. TV Stream s.r.o. tv Pieštany 23. 6. 2015 upozornenie
RP/34/2015 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 23. 6. 2015 pokuta
4000 €
RP/36/2015 § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 23. 6. 2015 pokuta
9500 €
RP/35/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. TV MARKÍZA 23. 6. 2015 pokuta
7500 €
RP/28/2015 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 9. 6. 2015 pokuta
8000 €
RP/29/2015 § 32 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. TV DOMA 9. 6. 2015 pokuta
6000 €
RP/32/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV Markíza 9. 6. 2015 pokuta
3000 €
RP/30/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 9. 6. 2015 pokuta
4000 €
RP/33/2015 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 9. 6. 2015 odvysielanie oznamu
5000 €
RL/16/2015 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 26. 5. 2015 upozornenie
RP/27/2015 § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že MAC TV s.r.o. JOJ; JOJ PLUS; WAU 26. 5. 2015 pokuta
165 €
RP/24/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 26. 5. 2015 pokuta
1500 €
RP/26/2015 § 33 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 26. 5. 2015 pokuta
3500 €
RP/25/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. TV MARKÍZA 26. 5. 2015 pokuta
4000 €
RP/22/2015 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 12. 5. 2015 pokuta
15000 €
RP/20/2015 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. SITY MEDIA s.r.o. Rádio SiTy 28. 4. 2015 pokuta
99 €
RP/19/2015 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. § 36 ods. 2 zákona c. 308/2000 Z. z. JOJ 28. 4. 2015 pokuta
4000 €
RP/21/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; II. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 28. 4. 2015 pokuta
5000 €
RL/14/2015 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 28. 4. 2015 upozornenie
RP/14/2015 § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. Mestská televízia Trnava, s.r.o. Mestská televízia Trnava 14. 4. 2015 pokuta
165 €
RP/16/2015 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 14. 4. 2015 pokuta
4000 €
RP/17/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. TV MARKÍZA TV MARKÍZA 14. 4. 2015 pokuta
3000 €
RL/12/2015 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s r.o. JOJ PLUS 24. 3. 2015 upozornenie
RP/13/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 24. 3. 2015 pokuta
6000 €
RP/11/2015 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 10. 3. 2015 pokuta
10000 €
RP/9/2015 § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 10. 3. 2015 pokuta
1000 €
RP/7/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 24. 2. 2015 pokuta
8000 €
RL/6/2015 § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Slov Media Group s. r. o. SEVERKA 24. 2. 2015 upozornenie
RL/10/2015 § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA; TV DOMA; DAJTO 24. 2. 2015 upozornenie
RP/8/2015 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. EUROPA 2, a.s. Europa 2 24. 2. 2015 pokuta
500 €
RL/9/2015 § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ, JOJ PLUS, WAU 24. 2. 2015 upozornenie
RL/8/2015 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 24. 2. 2015 upozornenie
RP/6/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 24. 2. 2015 pokuta
1500 €
RP/3/2015 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov MAC TV s.r.o. WAU 10. 2. 2015 pokuta
500 €
RP/5/2015 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. TV MARKÍZA 10. 2. 2015 pokuta
12000 €
RL/7/2015 § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 532/2010 Z. z.; § 62 ods. 2 zákona č.220/2007 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 10. 2. 2015 upozornenie
RP/4/2015 § 32 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. TV DOMA 10. 2. 2015 pokuta
6000 €
RP/1/2015 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 27. 1. 2015 pokuta
4000 €
RP/2/2015 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 27. 1. 2015 pokuta
1200 €
RP/73/2014 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 16. 12. 2014 pokuta
10000 €
RL/046/2014 § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ; JOJ PLUS; WAU 16. 12. 2014 upozornenie
RL/047/2014 § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA; TV DOMA; DAJTO 16. 12. 2014 upozornenie
RP/71/2014 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 2. 12. 2014 pokuta
1000 €
RP/72/2014 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 2. 12. 2014 pokuta
5000 €
RP/65/2014 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. C.E.N. s.r.o. TA3 4. 11. 2014 pokuta
165 €
RP/66/2014 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 4. 11. 2014 pokuta
4000 €
RP/064/2014 § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 21. 10. 2014 pokuta
6638 €
RP/056/2014 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 23. 9. 2014 pokuta
5000 €
RL/037/2014 § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ; JOJ PLUS; WAU 23. 9. 2014 upozornenie
RP/050/2014 § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 9. 9. 2014 pokuta
3319 €
RP/048/2014 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 26. 8. 2014 pokuta
3319 €
RL/033/2014 § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA; TV DOMA; DAJTO 26. 8. 2014 upozornenie
RP/047/2014 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 26. 8. 2014 pokuta
2500 €
RP/044/2014 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 26. 8. 2014 pokuta
5000 €
RL/029/2014 § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.. KREATIV GA spol. s r.o. RTV KREA 7. 7. 2014 upozornenie
RP/040/2014 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 24. 6. 2014 pokuta
12000 €
RL/028/2014 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.; 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. INTERACTIV.ME, s. r. o., Bratislava RING TV 24. 6. 2014 upozornenie
RP/036/2014 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 10. 6. 2014 pokuta
6000 €
RP/037/2014 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 10. 6. 2014 pokuta
165 €
RP/038/2014 § § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 2 zákona č. 270/1995 Z. z Rozhlas a televízia Slovenska Dvojka 10. 6. 2014 pokuta
165 €
RP/042/2014 §39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.; na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o. TV MARKÍZA 10. 6. 2014 pokuta
1500 €
RL/026/2014 § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. RADIO ONE ROCK, s.r.o. 27. 5. 2014 upozornenie
RL/027/2014 § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. TV ORAVIA s.r.o. TV ORAVIA 27. 5. 2014 upozornenie
RP/033/2014 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 27. 5. 2014 pokuta
500 €
RP/034/2014 § 20 ods. 4 zákona c. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 13. 5. 2014 pokuta
3500 €
RP/031/2014 § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 13. 5. 2014 pokuta
165 €
RP/032/2014 § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. KREATIV GA spol. s r.o. RTV KREA 13. 5. 2014 pokuta
663 €
RL/022/2014 § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. BodvaTel s.r.o. 29. 4. 2014 upozornenie
RP/023/2014 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 8. 4. 2014 pokuta
5000 €
RL/019/2014 § 68 ods. 7 písm. a) zákona c. 308/2000 Z. z., RADIO ONE ROCK, s.r.o., Nitra, frekvencia 90,8 MHz Žilina; frekvencia 102,1 MHz Považská Bystrica 8. 4. 2014 upozornenie
RP/022/2014 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.; 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 8. 4. 2014 pokuta
5000 €
RP/025/2014 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o TV MARKÍZA 8. 4. 2014 pokuta
500 €
RO/001/2014 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o JOJ 8. 4. 2014 odvysielanie oznamu
RP/024/2014 § 16 ods. 3 písm. l) zákona c. 308/2000 Z. z. v znení zákona c. 342/2012 MAC TV s.r.o. JOJ 8. 4. 2014 pokuta
2000 €
RP/020/2014 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 25. 3. 2014 pokuta
8000 €
RP/017/2014 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 25. 3. 2014 pokuta
2500 €
RP/016/2014 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 25. 3. 2014 pokuta
3000 €
RP/018/2014 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 25. 3. 2014 pokuta
2000 €
RP/021/2014 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o. TV MARKÍZA; DAJTO 25. 3. 2014 pokuta
3319 €
RP/012/2014 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. TV MARKÍZA 11. 3. 2014 pokuta
5000 €
RP/019/2014 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 11. 3. 2014 pokuta
4000 €
RP/007/2014 § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. AVMS www.cas.sk sekcia „tivi.sk“ 11. 2. 2014 pokuta
500 €
RL/014/2014 § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. GAAD REAL, s.r.o. Televízia Prešov 11. 2. 2014 upozornenie
RL/005/2014 § 60 ods. 1 zákona c. 308/2000 Z. z. Dávid Kondicz - KONFER networks 28. 1. 2014 upozornenie
RL/012/2014 § 16 ods. 3 písm. d) zákona c. 308/2000 Z. z.; 16 ods. 3 písm. e) zákona c. 308/2000 Z. z. Slovak Telekom, a.s. Magio Infokanál 28. 1. 2014 upozornenie
RL/007/2014 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. ; § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. Kabel Plus s. r.o., Košice www.metoo.sk 28. 1. 2014 upozornenie
RL/011/2014 § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. Rádio WOW s.r.o. Rádio WOW 28. 1. 2014 upozornenie
RP/008/2014 § 20 ods. 4 zákona v znení zákona č. 342/2012 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 28. 1. 2014 pokuta
8000 €
RL/001/2014 § 16 ods. 3 písm. l) zákona c. 308/2000 Z. z. PHONOTEX spol. s r.o. TV8 14. 1. 2014 upozornenie
RP/001/2014 § 16 ods. 3 písm. l) zákona c. 308/2000 Z. z. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. FOOOR 14. 1. 2014 pokuta
450 €
RP/095/2013 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 17. 12. 2013 pokuta
10000 €
RL/050/2013 § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. Stavebné bytové družstvo I, Košice RTL 17. 12. 2013 upozornenie
RP/093/2013 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 17. 12. 2013 pokuta
700 €
RP/092/2013 § 16 ods. 3 písm. l) zákona c. 308/2000 Z. z. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. FOOOR 17. 12. 2013 pokuta
450 €
RL/052/2013 § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. Rádio VIVA, a.s., Sereď 17. 12. 2013 upozornenie
RL/051/2013 § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. Kalná KTR, s.r.o. Infokanál 3. 12. 2013 upozornenie
RL/045/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 19. 11. 2013 upozornenie
RL/046/2013 § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.; 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Rádio Prešov, s.r.o. RÁDIO PREŠOV 19. 11. 2013 upozornenie
RL/049/2013 § 16 ods. 3 písm. l) zákona c. 308/2000 Z. z. Rádio VIVA a.s. Rádio VIVA 19. 11. 2013 upozornenie
RL/053/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 19. 11. 2013 upozornenie
RP/087/2013 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 19. 11. 2013 pokuta
4000 €
RL/047/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 5. 11. 2013 upozornenie
RP/085/2013 § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. WAU 5. 11. 2013 pokuta
700 €
RP/078/2013 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 22. 10. 2013 pokuta
5000 €
RL/046/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 22. 10. 2013 upozornenie
RL/044/2013 § 16 ods. 3 písm. l) zákona c. 308/2000 Z. z. Rádio VIVA a.s. Rádio VIVA 22. 10. 2013 upozornenie
RP/079/2013 § 16 ods. 3 písm. l) zákona c. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ; JOJ PLUS 22. 10. 2013 pokuta
6638 €
RP/080/2013 § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 8. 10. 2013 pokuta
4000 €
RP/076/2013 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 8. 10. 2013 pokuta
3500 €
RL/042/2013 § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. SPINOZA, s.r.o. 8. 10. 2013 upozornenie
RL/045/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Rádio Slovensko 8. 10. 2013 upozornenie
RP/077/2013 § 20 ods. 4 zákona c. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 8. 10. 2013 pokuta
1000 €
RL/042/2013 § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. Videoštúdio RIS, spol. s r.o. TV SEN 8. 10. 2013 upozornenie
RL/043/2013 § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. BP Media, s.r.o. RÁDIO YES 8. 10. 2013 upozornenie
RP/081/2013 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 24. 9. 2013 pokuta
10000 €
RP/074/2013 § 18 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 24. 9. 2013 pokuta
3319 €
RL/041/2013 § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. D.EXPRES, a.s. EXPRES 24. 9. 2013 upozornenie
RP/070/2013 § 20 ods. 4 zákona c. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Dvojka 24. 9. 2013 pokuta
1000 €
RP/071/2013 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 24. 9. 2013 pokuta
4000 €
RP/072/2013 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 10. 9. 2013 pokuta
3500 €
RL/037/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. GAYA, s.r.o. MARTIN.TV 10. 9. 2013 upozornenie
RP/069/2013 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 10. 9. 2013 pokuta
5000 €
RL/039/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 10. 9. 2013 upozornenie
RL/040/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 10. 9. 2013 upozornenie
RP/068/2013 § 20 ods. 4 zákona c. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 10. 9. 2013 pokuta
700 €
RP/073/2013 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO 10. 9. 2013 pokuta
16000 €
RP/067/2013 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava TV MARKÍZA 10. 9. 2013 pokuta
6000 €
RP/063/2013 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 27. 8. 2013 pokuta
6000 €
RL/034/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 27. 8. 2013 upozornenie
RL/035/2013 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. Marián Matús SKV1 27. 8. 2013 upozornenie
RL/038/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Dvojka 27. 8. 2013 upozornenie
RL/036/2013 § 68 ods. 7 písm. a) zákona c. 308/2000 Z. z., Radio ON s.r.o., Bratislava frekvencia 97,2 MHz Bratislava-Devínska Nová Ves 27. 8. 2013 upozornenie
RP/062/2013 § 35 ods. 3 zákona c. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 27. 8. 2013 pokuta
6000 €
RP/066/2013 § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 27. 8. 2013 pokuta
5000 €
RP/060/2013 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 27. 8. 2013 pokuta
3000 €
RL/028/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. C.E.N. s.r.o. TA3 2. 7. 2013 upozornenie
RP/058/2013 § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 2. 7. 2013 pokuta
3500 €
RL/029/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. C.E.N. s.r.o. TA3 2. 7. 2013 upozornenie
RL/032/2013 § 17 ods. 1 písm. h) zákona c. 308/2000 Z. z. Slovak Telekom, a.s. Magio Sat 2. 7. 2013 upozornenie
RP/054/2013 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 2. 7. 2013 pokuta
5000 €
RP/055/2013 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 2. 7. 2013 odvysielanie oznamu
3000 €
RP/052/2013 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 18. 6. 2013 pokuta
2000 €
RP/051/2013 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 18. 6. 2013 pokuta
700 €
RP/053/2013 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 18. 6. 2013 pokuta
1500 €
RL/030/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 18. 6. 2013 upozornenie
RP/049/2013 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 18. 6. 2013 pokuta
1000 €
RP/050/2013 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 18. 6. 2013 pokuta
10000 €
RP/043/2013 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ; JOJ PLUS 12. 6. 2013 pokuta
5000 €
RP/045/2013 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 12. 6. 2013 pokuta
1000 €
RL/026/2013 § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. BENET, s.r.o. RTL; RTL 2; VOX 12. 6. 2013 upozornenie
RP/047/2013 § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. SWAN, a.s. RTL; VOX 12. 6. 2013 pokuta
100 €
RL/024/2013 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. Rádio VIVA a.s. Rádio VIVA 12. 6. 2013 upozornenie
RP/046/2013 § 17 ods. 1 písm. c) zákona c. 308/2000 Z. z. RTL; VOX 12. 6. 2013 pokuta
100 €
RP/044/2013 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 12. 6. 2013 pokuta
3319 €
RP/042/2013 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 7. 6. 2013 pokuta
4000 €
RP/039/2013 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ; JOJ PLUS 21. 5. 2013 pokuta
5 000 €
RL/021/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 21. 5. 2013 upozornenie
RP/040/2013 § 35 ods. 3 zákona c. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 21. 5. 2013 pokuta
4000 €
RL/023/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 21. 5. 2013 upozornenie
RP/041/2013 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 7. 5. 2013 pokuta
700 €
RP/036/2013 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 7. 5. 2013 pokuta
5000 €
RP/033/2013 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 23. 4. 2013 pokuta
3319 €
RP/034/2013 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. DAJTO; TV DOMA 23. 4. 2013 pokuta
4000 €
RL/017/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. TV LUX s.r.o. TV LUX 23. 4. 2013 upozornenie
RL/018/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 23. 4. 2013 upozornenie
RL/019/2013 § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. Rádio VIVA, a.s. 23. 4. 2013 upozornenie
RL/015/2013 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. Telemone, s.r.o. RESIDENCE.TV 9. 4. 2013 upozornenie
RL/016/2013 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. Telemone, s.r.o. MUSIQ 1 9. 4. 2013 upozornenie
RP/027/2013 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 9. 4. 2013 pokuta
3319 €
RP/032/2013 § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 9. 4. 2013 pokuta
6638 €
RP/035/2013 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ Plus 9. 4. 2013 pokuta
5000 €
RP/031/2013 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 9. 4. 2013 pokuta
2000 €
RP/029/2013 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 26. 3. 2013 pokuta
3500 €
RL/013/2013 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MH-INSTINCT s.r.o. 26. 3. 2013 upozornenie
RP/022/2013 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 26. 3. 2013 pokuta
1500 €
RP/024/2013 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 26. 3. 2013 odvysielanie oznamu
3319 €
RP/023/2013 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 26. 3. 2013 pokuta
1500 €
RP/018/2013 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 12. 3. 2013 pokuta
1500 €
RP/025/2013 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. AZTV, spol. s r.o. AZTV INFO 12. 3. 2013 pokuta
165 €
RP/026/2013 § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. DIGI SLOVAKIA, s.r.o. DIGI TV 12. 3. 2013 pokuta
100 €
RL/011/2013 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. MH-INSTINCT s.r.o. GTV 12. 3. 2013 upozornenie
RL/012/2013 § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MH-INSTINCT s.r.o. GTV 12. 3. 2013 upozornenie
RL/014/2013 § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. C.E.N. s.r.o. TA3 12. 3. 2013 upozornenie
RP/015/2013 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 26. 2. 2013 pokuta
1500 €
RP/019/2013 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ Plus 26. 2. 2013 pokuta
1000 €
RL/009/2013 § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. Rádio VIVA, a.s. 26. 2. 2013 upozornenie
RL/010/2013 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. Július Pereszlényi – Servis TV – Video Štúrovská televízia 26. 2. 2013 upozornenie
RP/020/2013 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. Július Pereszlényi – Servis TV - Video Štúrovská televízia 26. 2. 2013 pokuta
165 €
RP/010/2013 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 12. 2. 2013 pokuta
1500 €
RL/006/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 12. 2. 2013 upozornenie
R/91/RL/008/2013 § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. RADIO ONE, s.r.o. 12. 2. 2013 upozornenie
RL/004/2013 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s.r.o. JOJ 29. 1. 2013 upozornenie
RP/005/2013 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 29. 1. 2013 pokuta
3319 €
RP/006/2013 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 29. 1. 2013 pokuta
3319 €
RP/012/2013 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 29. 1. 2013 pokuta
3319 €
RL/003/2013 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. RADIO, a.s. FUN RADIO 29. 1. 2013 upozornenie
RP/001/2013 § 16 ods. 3 písm. l) zákona c. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 29. 1. 2013 pokuta
1500 €
RP/008/2013 § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 29. 1. 2013 pokuta
3319 €
RP/009/2013 § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s. r.o. JOJ 29. 1. 2013 pokuta
3319 €
RP/011/2013 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 29. 1. 2013 pokuta
3319 €
RP/007/2013 § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. c) a d) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 15. 1. 2013 pokuta
1500 €
RL/001/2013 § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. GAYA, s.r.o. MARTIN.TV 15. 1. 2013 upozornenie
RL/002/2013 § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. Ing. Ján Gnojcák – ELEKTOSERVIS Obecná televízia Liptovská Teplicka 15. 1. 2013 upozornenie
RP/002/2013 § 19 ods. 1 písm. a) zákona c. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o., Bratislava JOJ 15. 1. 2013 pokuta
15000 €
RP/003/2013 § 19 ods. 1 písm. a) zákona c. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 15. 1. 2013 pokuta
6000 €
RP/004/2013 § 19 ods. 1 písm. a) zákona c. 308/2000 Z. z.; § 20 ods. 4 zákona c. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 15. 1. 2013 pokuta
12000 €
RP/085/2012 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o JOJ Plus 18. 12. 2012 pokuta
5 000 €
RP/088/2012 § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 38 ods. 2 zákona c. 308/2000 Z. z. Perfects, a.s. Mestská televízia DSTV 18. 12. 2012 pokuta
663 €
RP/087/2012 § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 18. 12. 2012 pokuta
10000 €
RP/082/2012 § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 4. 12. 2012 pokuta
1000 €
RP/080/2012 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 4. 12. 2012 pokuta
3319 €
RL/069/2012 § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. KABELOVKA, spol. s r.o. KABELOVKA 4. 12. 2012 upozornenie
RP/083/2012 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Rádio FM 4. 12. 2012 pokuta
497 €
RP/081/2012 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ Plus 4. 12. 2012 pokuta
3319 €
RP/079/2012 § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. EUROPA 2, a.s. EUROPA 2 20. 11. 2012 pokuta
100 €
RL/066/2012 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. PROGRES-TS, s.r.o. INFOKANÁL 20. 11. 2012 upozornenie
RL/067/2012 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. 3C s.r.o. IKT Ižanská káblová televízia 20. 11. 2012 upozornenie
RL/068/2012 § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. S - Team, s.r.o. ČT24; M1 20. 11. 2012 upozornenie
RP/078/2012 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 6. 11. 2012 pokuta
1500 €
RP/074/2012 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 6. 11. 2012 pokuta
10000 €
RP/077/2012 § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 6. 11. 2012 pokuta
1000 €
RP/075/2012 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 6. 11. 2012 pokuta
4000 €
RP/071/2012 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 23. 10. 2012 pokuta
3319 €
RP/072/2012 § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. MAC TV s.r.o. JOJ 23. 10. 2012 pokuta
1000 €
RP/069/2012 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 23. 10. 2012 pokuta
3319 €
RL/065/2012 § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 23. 10. 2012 upozornenie
RL/065/2012 § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 23. 10. 2012 upozornenie
RP/068/2012 § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 9. 10. 2012 pokuta
1000 €
RL/063/2012 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 9. 10. 2012 upozornenie
RL/064/2012 § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. c) a d) zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 9. 10. 2012 upozornenie
RL/063/2012 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 9. 10. 2012 upozornenie
RP/061/2012 § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 25. 9. 2012 pokuta
700 €
RP/065/2012 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 25. 9. 2012 pokuta
1 500 €
RP/058/2012 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 25. 9. 2012 pokuta
1500 €
RP/051/2012 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 25. 9. 2012 upozornenie
RP/054/2012 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 25. 9. 2012 pokuta
5000 €
RP/055/2012 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 25. 9. 2012 pokuta
5000 €
RP/056/2012 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 25. 9. 2012 pokuta
3500 €
RL/059/2012 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. GAYA, s.r.o. MARTIN.TV 25. 9. 2012 upozornenie
RP/057/2012 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 25. 9. 2012 pokuta
3500 €
RP/051/2012 § 16 ods. 3 písm. b) zákona c. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o., JOJ 25. 9. 2012 upozornenie
RP/051/2012 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. ; 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 25. 9. 2012 pokuta
5000 €
RL/055/2012 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. QUESTHOUSE, a.s. TeleNet TV 11. 9. 2012 upozornenie
RP/049/2012 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 11. 9. 2012 pokuta
5000 €
RL/057/2012 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. Rádio LUMEN, spol. s r.o. Rádio Lumen 11. 9. 2012 upozornenie
RL/057/2012 § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA; DOMA 11. 9. 2012 upozornenie
RP/50/2012 §§ 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 11. 9. 2012 pokuta
3319 €
RL/057/2012 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. Rádio LUMEN, spol. s r.o. Rádio Lumen 11. 9. 2012 upozornenie
RL/060/2012 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. SLOVAKIA okolo sveta s.r.o. Televízia Trenčín 11. 9. 2012 upozornenie
RL/56/2012 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. TV ORAVIA s.r.o. 11. 9. 2012 upozornenie
RP/048/2012 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 28. 8. 2012 pokuta
3319 €
RP/044/2012 § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 28. 8. 2012 pokuta
3319 €
RL/051/2012 § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. GAYA, s.r.o. MARTIN.TV 28. 8. 2012 upozornenie
RL/054/2012 § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. Marián Dokupil – Doko Media Rádio GO DeeJay 28. 8. 2012 upozornenie
RP/046/2012 § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 28. 8. 2012 pokuta
200 €
RP/047/2012 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 28. 8. 2012 pokuta
3319 €
RL/053/2012 § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. QUESTHOUSE, a.s. TeleNET tv 28. 8. 2012 upozornenie
RP/042/2012 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 28. 8. 2012 pokuta
200 €
RP/045/2012 § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 28. 8. 2012 pokuta
700 €
RP/037/2012 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 10. 7. 2012 pokuta
2000 €
RP/33/2012 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 10. 7. 2012 pokuta
5000 €
RP/039/2012 § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 10. 7. 2012 pokuta
4000 €
RL/050/2012 § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. TAM ART PRODUCTION, s.r.o. Jemné Melódie 10. 7. 2012 upozornenie
RL/046/2012 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. TV AGENCY, s.r.o. TV PATRIOT 10. 7. 2012 upozornenie
RP/030/2012 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 26. 6. 2012 pokuta
1000 €
RP/034/2012 § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 24 ods. 11 zákona č. 333/2004 Z. z. C.E.N. s.r.o. TA3 26. 6. 2012 pokuta
10000 €
RP/031/2012 § 20 ods. 4 zákona c. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 26. 6. 2012 pokuta
4000 €
RL/48/2012 § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. BENET, s.r.o. Televízia Nováky 26. 6. 2012 upozornenie
RL/49/2012 § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. Carisma tv, s.r.o. 26. 6. 2012 upozornenie
RP/034/2012 § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. ; § 24 ods. 11 zákona č. 333/2004 Z. z. C.E.N. s.r.o. TA3 26. 6. 2012 pokuta
10000 €
RP/027/2012 § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA; DOMA 29. 5. 2012 pokuta
13 276 €
RL/042/2012 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 31a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. TAM ART PRODUCTION, s.r.o. Jemné Melódie 29. 5. 2012 upozornenie
RP/21/2012 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA; DOMA 24. 4. 2012 pokuta
3319 €
RP/22/2012 § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Prima; ČT1; ČT2; ČT24; Nova; Nova Cinema; Prima Cool; Prima Love; TV Barrandov; Prima family 24. 4. 2012 pokuta
100 €
RP/023/2012 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 24. 4. 2012 pokuta
2300 €
RP/025/2012 § 35 ods. 3 a povinnost ustanovenú v § 34 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 24. 4. 2012 pokuta
3319 €
RP/016/2012 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. EUROPA 2, a.s. EUROPA 2 3. 4. 2012 pokuta
497 €
RP/13/2012 § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.; § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TV MARKÍZA 20. 3. 2012 pokuta
10000 €
RP/109/2011 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 23. 11. 2011 pokuta
2000 €
RP/109/2011 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. MAC TV s.r.o. JOJ 23. 11. 2011 pokuta
2000 €
RP/104/2011 § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. C.E.N. s.r.o. TA3 8. 11. 2011 pokuta
3320 €
RP/20/2011 § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného ku dňu 31.8.2009 MAC TV s.r.o. FUN RADIO 24. 5. 2011 pokuta
10000 €
RP/113/2011 § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska Jednotka 11. 1. 2011 pokuta
3000 €