Súhrnná správa - zákazky s nízkou hodnotou

2022

Suhrnna_sprava_za_1_stvrtrok_2022_zakazky_s_nizkymi_hodnotami

Suhrnna_sprava_za_1_stvrtrok_2022_§10_ods_10_a_11

Suhrnna_sprava_za_1_stvrtrok_2022_e_trhovisko

2021

Suhrnna_sprava_za_4_stvrtrok_2021

Suhrnna_sprava_za_4_stvrtrok_2021_§10_ods_10_a_11

Suhrnna_sprava_za_4_stvrtrok_2021_e_trhovisko

Suhrnna_sprava_za_3_stvrtrok_2021

Suhrnna_sprava_za_3_stvrtrok_2021_§10_ods_10_a_11

Suhrnna_sprava_za_3_stvrtrok_2021_e_trhovisko

Suhrnna_sprava_za_2_stvrtrok_2021

Suhrnna_sprava_za_2_stvrtrok_2021_§10_ods_10_a_11

Suhrnna_sprava_za_2_stvrtrok_2021_e_trhovisko

Suhrnna_sprava_za_1_stvrtrok_2021

Suhrnna_sprava_za_1_stvrtrok_2021_§10_ods_10_a_11

Suhrnna_sprava_za_1_stvrtrok_2021_e_trhovisko

2020

Suhrnna_sprava_za_4_stvrtrok_2020

Suhrnna_sprava_za_4_stvrtrok_2020_§10_ods_10_a_11

Suhrnna_sprava_za_4_stvrtrok_2020_e_trhovisko

Suhrnna_sprava_za_3_stvrtrok_2020

Suhrnna_sprava_za_3_stvrtrok_2020_§10_ods_10_a_11

Suhrnna_sprava_za_3_stvrtrok_2020_e_trhovisko

Suhrnna_sprava_za_2_stvrtrok_2020

Suhrnna_sprava_za_2_stvrtrok_2020_§10_ods_10_a_11

Suhrnna_sprava_za_2_stvrtrok_2020_e_trhovisko

Suhrnna_sprava_za_1_stvrtrok_2020

Suhrnna_sprava_za_1_stvrtrok_2020_§10_ods_10_a_11

Suhrnna_sprava_za_1_stvrtrok_2020_e_trhovisko

2019

Suhrnna_sprava_za_4_stvrtrok_2019_zakazky_s_nizkymi_hodnotami

Suhrnna_sprava_za_4_stvrtrok_2019_e_trhovisko

Suhrnna_sprava_za_4_stvrtrok_2019_§10_ods_10_a_11

Suhrnna_sprava_za_3_stvrtrok_2019_zakazky_s_nizkymi_hodnotami

Suhrnna_sprava_za_2_stvrtrok_2019_§10_ods_10_a_11

Suhrnna_sprava_za_2_stvrtrok_2019_e_trhovisko

Suhrnna_sprava_za_2_stvrtrok_2019_zakazky_s_nizkymi_hodnotami

Súhrnná správa za 1 štvrťrok 2019_§10_ods_10_a_11

Súhrnná správa za 1 štvrťrok 2019 e_trhovisko

Súhrnná správa za 1 štvrťrok 2019

2018

Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2018 e_trhovisko

Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2018

Súhrnná správa za 1 štvrťrok 2018 e_trhovisko

Súhrnná správa za 1 štvrťrok 2018