Vyhlásené zákazky verejného obstarávania

Verejné obstarávanie od 1. 1. 2022

P.č.

Predmet zákazky

CPV Kód

Lehota dodania

Lehoata na predkladanie ponúk

Termín zadávania zákazky

Prílohy

Miesto dodania

445/P/2022

Grafická úprava výročnej správy za rok 2021

79821000-5 - Konečná úprava tlače


79822500-7 - Grafické návrhy


79553000-5 - DTP služby

verzia do NR  SR do 16.3.2022

skrátená verzia do 22.4.2022

anglická   verzia do 13.5.2022

28.2.2022

do 14:00 hod.

PDF

Palisády 36, 811 06 Bratislava

601/P/2022

 

Vytvorenie a údržba webového sídla

 

72413000-8 –Návrh webových (www) sídiel

72212222-1 –Služby na vývoj softvéru pre webové servery

 

8. 4. 2022

do 14:00 hod.

PDF

Palisády 36, 811 06 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verejné obstarávanie od 1. 1. 2020

Číslo

Predmet zákazky

CPV Kód

Lehota dodania

Lehoata na predkladanie ponúk

Termín zadávania zákazky

Prílohy

Miesto dodania

1938/P/2020

Upratovanie administratívnych priestorov vrátane dodávania čistiaceho, hygienického a dezinfekčného materiálu v období

1.1.2021 – 31.12.2021

90910000-9

39800000-0

33760000-5

33770000-8

33711900-6

39830000-9

Od 1.1.2021

Do 31.12.2021

9.12.2020

do 15:00 hod

PDF

Palisády 36

811 06

Bratislava

1937/P/2020

Poskytovanie

IT služieb

v období

1.1.2021-31.12.2022

72222300-0

72267100-0

50312610-4

Od 1.1.2021

Do 31.12.2022

9.12.2020

do 15:00 hod.

PDF

Palisády 36

811 06

Bratislava

1807/P/2020

Výpočtová technika – 26 ks zostáv

30213100-6

30231000-7

30237410-6

30237460-1

30230000-0

60000000-8

18.12.2020

6.11.2020 do 14:00 hod.

PDF

Palisády 36

811 06

Bratislava

 

 

Verejné obstarávanie od 1. 1. 2019

P.č.

Predmet zákazky

CPV Kód

Lehota dodania

Lehoata na predkladanie ponúk

Termín zadávania zákazky

Prílohy

Miesto dodania

1/2019

Upratovanie administra-tívnych priestorov vrátane dodávania čistiaceho, hygienického a dezinfekčného materiálu

90910000-9

1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

16. 12. 2019 do 12:00 hod.

PDF

Palisády 36, 811 06 Bratislava

2/2019

Výučba anglického jazyka

80580000-3

1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

16. 12. 2019 do 12:00 hod.

PDF

Palisády 36, 811 06 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršie položky verejného obstarávania nájdete v archíve starej stránky.