Prieskum pre CEDMO: 40 % populácie Slovenska si myslí, že sme súčasťou informačnej vojny vedenej Ruskom

Oznam

13. 4. 2022

Podľa sociologického prieskumu uskutočneného pre CEDMO (Stredoeurópske observatórium digitálnych médií), v ktorom je riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš členom expertného poradného výboru, s výrokom, že ich krajina je súčasťou informačnej vojny vedenej Ruskou federáciou, súhlasí 52 percent populácie v Českej republike a 40 percent obyvateľstva Slovenska.

Takmer tretina obyvateľov SR (29 %) súhlasí s názorom, že informačná voja je iba zámienkou západných vlád (vrátane ich vlastných) na obmedzovanie slobody slova. V ČR sa s týmto názorom stotožňuje 15 % populácie.

Kompletné závery prieskumu, ktorý pre CEDMO realizovala výskumná agentúra Ipsos na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva z oboch krajín na prelome marca a apríla 2022, sú dostupné tu: https://cedmohub.eu/cs/dopady-valky-na-ukrajine-na-vnimani-svobody-slova-v-cesku-a-na-slovensku/ alebo v priloženom PDF.

<< Zpět na oznamy