Rada pre vysielanie a retransmisiu organizuje diskusiu o zrevidovanom Kódexe postupov proti šíreniu dezinformácií

Tlačová správa

8. 7. 2022

V pondelok 11. júla 2022 sa z iniciatívy Rady pre vysielanie a retransmisiu uskutoční diskusia zameraná na tému efektívneho a transparentného boja proti šíreniu dezinformácií v online priestore, ku ktorému má významne prispieť revidovaný Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií. Diskusia sa začne o 10. hodine, bude prebiehať online na platforme Zoom a bude verejne prístupná na youtube kanále Rady naživo aj ako záznam po jej skončení.

Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií je prvým nástrojom svojho druhu, prostredníctvom ktorého sa nadnárodné internetové spoločnosti už v roku 2018 zaviazali dodržiavať samoregulačné normy s cieľom eliminovať šírenie dezinformácií. Pôvodný kódex si vynútil revíziu, ktorú koordinovala pracovná skupina ERGA pod vedením Ľuboša Kukliša, riaditeľa Rady pre vysielanie a retransmisiu, a minulý mesiac bolo predstavené jeho nové znenie. Posilnený Kódex obsahuje 44 záväzkov a 128 konkrétnych opatrení, vrátane demonetizácie pre šíriteľov dezinformácií, transparentnosti politickej reklamy, obmedzenia manipulatívneho správania (napr. falošné účty, využívanie botov a deep fake technológií), posilnenie postavenia používateľov, výskumníkov a komunity fact-checkerov. Zároveň sa nový kódex stal súčasťou širšieho regulačného rámca tvoreného nariadením o digitálnych službách (DSA) a legislatívou upravujúcou transparentnosť a cielenie politickej reklamy.

Jedným z nových opatrení je aj vytvorenie Centra transparentnosti, ktorého zámerom je získavať nevyhnutný prehľad o implementácii opatrení kódexu, zabezpečiť transparentnosť a pravidelnú aktualizáciu relevantných údajov. Súčasťou procesov na zvýšenie efektívnosti Kódexu je ďalej zriadenie stálej pracovnej skupiny, ktorej predsedá Európska komisia a je zložená zo zástupcov signatárov, skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA), Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO) a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS).

Nielen to, čo bude úlohami spomenutého Centra a pracovnej skupiny, ale aj podrobné odpovede na otázky, aké zmeny prináša revidovaný Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií, ako je prepojený s ďalšími iniciatívami inštitúcií (napr. DSA a DMA), aké nové záväzky z Kódexu vyplývajú priamo pre technologické firmy či ako reaguje na rozmach manipulatívneho správania na sociálnych sieťach, bude témami spoločnej pondelkovej diskusie, v ktorej ako rečníci vystúpia Daniel Braun, zástupca vedúcej kabinetu eurokomisárky Věry Jourovej, Ľuboš Kukliš, predseda Európskej platformy regulačných orgánov (EPRA) a riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dominika Hajdu, vedúca Centra pre demokraciu a odolnosť v think-tanku GLOBSEC a Milan Zubíček, manažér pre styk
s verejnosťou a vládou v spoločnosti Google v Bruseli. Diskusiu bude moderovať Václav Moravec, koordinátor Stredoeurópskeho observatória digitálnych médií (CEDMO) a bude prebiehať v češtine
a slovenčine.


Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286

lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ