Európska komisia dnes predstaví nový posilnený Kódex postupov proti dezinformáciám

Tlačová správa

16. 6. 2022

Cieľom Kódexu postupov proti dezinformáciám je v spolupráci s platformami typu Facebook, Twitter či Google, s výskumnými organizáciami a s ďalšími signatármi efektívne zakročiť proti šíreniu nebezpečných dezinformácií v online priestore. Rada pre vysielanie a retransmisiu ako dlhoročný líder pracovnej skupiny ERGA (európskej skupiny regulátorov audiovizuálnych služieb) zameranej na problematiku dezinformácií pri tvorbe kódexu úzko spolupracovala so všetkými, ktorí sa zaviazali dodržiavať ho. Ambíciou Kódexu je posilniť postavenie užívateľov, sprístupniť potrebné dáta pre výskum a výrazne zvýšiť transparentnosť technologických firiem v oblasti moderovania obsahu.

Keďže úspešnosť kódexu bude závisieť najmä od jeho praktickej implementácie, kľúčovým je umožniť systematicky prehodnocovať jednotlivé záväzky, ktoré z neho vyplývajú. Nový kódex preto obsahuje merateľné ukazovatele týkajúce sa posilňovania integrity služieb, upevňovania postavenia užívateľov či tzv. fact-checkerov aj v prístupe k dátam určeným pre vedecký výskum. Monitorovanie efektivity kódexu a zároveň navrhovanie jeho potrebných zmien bude v kompetencii tzv. stálej pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov ERGA, Európskej komisie a EDMO (Európske observatórium pre digitálne médiá). Európsku skupinu audiovizuálnych regulátorov v nej bude zastupovať riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboš Kukliš.

Nový kódex má veľký potenciál výrazne napomôcť k zvýšeniu transparentnosti digitálnych platforiem a k znižovaniu rizík súvisiacich so šírením nebezpečných dezinformácií. Zároveň poskytuje príležitosť pre regulátorov v členských štátoch napojiť sa na európske mechanizmy, akým je napríklad aj nariadenie o digitálnych službách. Návrh legislatívnej úpravy, ktorá to umožňuje, je už dlhší čas aj v slovenskom parlamente a som presvedčený, že by bolo prínosné, ak by bola schválená,“ uviedol Ľ. Kukliš.

Nový posilnený kódex predstavuje revíziu pôvodného samoregulačného mechanizmu, ktorý vznikol v roku 2018. V rokoch 2019 a 2020 ERGA pod vedením Ľ. Kukliša monitorovala jeho implementáciu, na základe čoho zverejnila viacero správ s odporúčaniami ako kódex posilniť*. V roku 2021 monitorovala efektivitu postupov digitálnych platforiem voči dezinformáciám v súvislosti s ochorením COVID-19 a aktuálna revízia kódexu je výsledkom práve dlhodobého upozorňovania ERGA na to, že prístup k informáciám a dátam potrebným na reálne vyhodnotenie postupov veľkých digitálnych platforiem voči dezinformáciám bol doteraz nedostatočný. Záväzky signatárov nového kódexu, obzvlášť veľkých online platforiem, predstavujú výrazný posun k zlepšeniu tejto situácie.


*
http://rvr.sk/zprava-erga-zhodnotila-boj-proti-dezinformaciam-v-online-priestore-a-navrhuje-posun-ku-koregulacii

http://rvr.sk/zprava-erga-publikovala-spravu-definicia-dezinformacii-a-suvisiace-pojmy

http://rvr.sk/zprava-europski-regulatori-prijali-odporucania-na-zlepsenie-kodexu-postupov-proti-dezinformaciam

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286

lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ