Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie

Aktuality

6. 7. 2022

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“). Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.

 

Základné podmienky konaní:

1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 19. 8. 2022 do 14:00 hod.

2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36, 811 06 Bratislava

3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 20. 9. 2022

 

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

 

LOKALITA

FREKVENCIA [MHz]

KOORDINOVAL

KON [W]

Poznámky

Liptovský Mikuláš

88,9

100

Lučenec

89,1

200

Trenčín

89,8

30

Žarnovica

92,7

100

Brezno

93,0

1 000

Topoľčany

94,7

150

Bratislava - Devínska

97,6

100

Banská Bystrica

97,6

100 000

Zvolen

98,1

100

Martin

98,7

500

Prideliteľné spoločne

Žilina

98,7

500

Ružomberok

98,8

5 000

Banská Bystrica

99,4

200

Zvolen

100,7

200

Žilina

101,9

500

Rimavská Sobota

102,4

500

Prešov

104,1

500

Prideliteľné spoločne

Domaša

104,2

500

Košice

104,5

100

 

<< Ďalšie aktuality