Rozhovor s Ľ. Kuklišom pre belgický portál Régulation o aktuálnych legislatívnych iniciatívach v kontexte boja proti dezinformáciám

Oznam

13. 7. 2022

Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, predseda EPRA a líder pracovnej skupiny EPRA pre dezinformácie poskytol rozhovor belgickému portálu Régulation o rezonujúcich otázkach súvisiacich s aktuálnymi európskymi legislatívnymi iniciatívami v kontexte boja proti šíreniu dezinformácií a eliminácii ich negatívnym dôsledkom.

Rozhovor si môžete prečítať TU

<< Zpět na oznamy