V jarnom výberovom konaní je zaradených dvadsať voľných frekvencií

Tlačová správa

12. 3. 2019

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila 8. marca 2019 prvé tohtoročné - jarné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Výberové konanie vyhlásila v zmysle zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle, na webovej stránke a v dvoch celoštátnych denníkoch. Jeho súčasťou bude ako obvykle aj verejné vypočutiežiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 21. mája 2019.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 3. apríla 2019,
do 14:00 hod. a  to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, 811 06  Bratislava).

V jarnom výberovom konaní je zaradených 20 rozhlasových frekvencií.
Z uvedeného počtu je 10 frekvencií novozaradených, ktoré sú individuálne skoordinované.

Dve frekvencie sa uvoľnili po radio.MAX, ktoré koncom februára 2019 ukončilo vysielanie a tak spoločnosť MAXMEDIA, s.r.o. požiadala Radu o odňatie licencie.

Šesť frekvencií zaradených do výberového konania do konca roka 2020 využíva vysielateľ Marián Dokupil – Doko Media, na vysielanie programovej služby Rádio MUZIKA. Vysielateľ ich v nasledujúcom roku bude využívať už 16. rok, čo je maximálna doba. Po jej uplynutí musí vysielateľ požiadať o novú licenciu, o uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Do jarného výberového konania Rada zaradila aj dve frekvencie, ktoré v jesennom výberovom konaní v roku 2018 zostali nepridelené. Jednou je frekvencia 93,9 MHz Michalovce, ktorá bola pôvodne pridelená Rozhlasu a televízii Slovenska pre účely vysielania Rádia Patria, ktorú však verejnoprávnemu vysielateľovi Rada na jeho vlastnú žiadosť v apríli 2018 odňala. Druhou je frekvencia 99,6 MHz Žarnovica, ktorá bola v minulosti odňatá spoločnosti RADIO ONE, s.r.o. z dôvodu jej nevyužívania. Vzhľadom na technické parametre je však vhodná len pre vysielanie programovej služby Rádio One.


Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

Novozaradené frekvencie

Humenné

95,0

100Košice

102,5

500

Prideliteľné spoločne

Prešov

102,7

250

Plešivec

89,6

500Poprad

106,6

200Moldava nad Bodvou

105,8

200Rožňava

90,5

250Stará Ľubovňa

97,4

500Staré Hory

95,2

2Trnava

107,2

50Opakovane zaradené frekvencie

Michalovce

93,9

250Žarnovica

99,6

200

Prideliteľné len Rádiu One

Frekvencie po spoločnosti MAXMEDIA, s.r.o.

Nové Zámky

98,7

1000Nitra

101,0

100Frekvencie po spoločnosti Marián Dokupil – DOKO MEDIA

Púchov

88,3

300

Prideliteľné spoločne

Dubnica nad Váhom

88,5

150

Trenčín

89,8

30Trenčín

92,8

500Bánovce nad Bebravou

96,9

500Považská Bystrica

104,4

300

Kontakt pre médiá:
Mgr. Ivana Furjelová
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: ivana.furjelova@rvr.sk

 

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ