V jesennom výberovom konaní je zaradených tridsaťštyri frekvencií

Tlačová správa

17. 9. 2019

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila 13. septembra 2019 druhé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Výberové konanie vyhlásila podľa zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle, na webovej stránke a v dvoch celoštátnych denníkoch. Jeho súčasťou bude ako vždy aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 19. novembra 2019.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 11. októbra 2019, do 14:00 hod. a  to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, 811 06  Bratislava).

V jesennom výberovom konaní je zaradených 34 rozhlasových frekvencií. Z uvedeného počtu sú 4 nové frekvencie, ktoré sú individuálne skoordinované.

Sedem frekvencií do mája 2021 využíva vysielateľ T.W.Rádio s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio 7. Ďalších trinásť frekvencií (z toho dve Rada odňala, rozhodnutia nie sú právoplatné) do decembra 2021 využíva vysielateľ RADIO ONE s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio One. Obidvaja vysielatelia budú frekvencie  v  roku 2021 využívať už 16. rok, čo je maximálna doba. Po jej uplynutí musia požiadať o novú licenciu, o uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Do jesenného výberového konania Rada zaradila aj sedem frekvencií, ktoré v jarnom výberovom konaní 2019 zostali nepridelené.

Frekvencia 89,7 MHz Michalovce sa uvoľnila po zániku licencie, ktorej držiteľom bola spoločnosť Šírava, s.r.o. Frekvencie 92,4 MHz Martin a 89,6 MHz Prievidza boli odňaté na vlastnú žiadosť držiteľa licencie spoločnosti Best FM Media, spol. s r.o. v auguste tohto roka.

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

LOKALITA

FREKVENCIA

[MHz]

VÝKON

[W]

Poznámky

Nové frekvencie

Dubnica nad Váhom

101,7

200

 

Nitra

103,6

50

 

Nové Mesto nad Váhom

106,8

200

Prideliteľné len pre

Rádio WOW s.r.o.

Spišská Nová Ves

93,7

500

 

Opakovanie zaradené frekvencie

Bánovce nad Bebravou

96,9

500

 

Košice

102,5

500

Prideliteľné spoločne

Prešov

102,7

250

Martin

92,4

500

 

Michalovce

89,7

200

 

Prievidza

89,6

500

 

Trenčín

89,8

30

 

Trenčín

92,8

500

 

Trnava

107,2

50

Vhodné len ako študentské internátne rádio

Žarnovica

99,6

200

Prideliteľné spolu s:

99,6 MHz Zlaté Moravce

Frekvencie po spoločnosti T.W.Rádio s.r.o.

Banská Bystrica

107,7

500

 

Bratislava

103,6

100

 

Bratislava Dúbravka

91,7

50

 

Košice

88,6

500

 

Nové Mesto nad Váhom

107,4

200

 

Rožňava

91,3

250

 

Žilina

101,0

200

 

Frekvencie po spoločnosti RADIO ONE, s.r.o.

Brezno

89,2

500

 

Zvolen

89,7

500

 

Banská Bystrica

90,5

2000

 

Nitra

90,6

250

 

Žiar nad Hronom

91,4

500

 

Levice

92,3

200

 

Rimavská Sobota

92,9

150

 

Lučenec

93,5

500

 

Handlová

94,9

300

Prideliteľné spoločne

Nová Baňa

95,0

200

Zlaté Moravce

99,6

150

Prideliteľné spolu s:

99,6 MHz Žarnovica

Ružomberok

107,5

500

Prideliteľné spoločne

Liptovský Mikuláš

107,8

250

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Furjelová

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

tel.: +421 2 20 90 65 03

mobil: +421 918 696 286

mail: ivana.furjelova@rvr.sk

 

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ