Úlohy pre platformy na zdieľanie videí – workshop

Oznam

27. 9. 2019

Súčasný stav výskumu v oblasti šírenia on-line dezinformácií počas posledných volieb do európskeho parlamentu, ako aj regulácia platforiem v súlade s aktualizovanými pravidlami AVMSD, boli v centre pozornosti workshopu ERGA. Toto podujatie sa jasne zameriavalo na platformy na zdieľanie videí z oboch týchto uhľov pohľadu a taktiež poskytlo spoločné diskusné fórum pre mediálne regulačné orgány krajín EÚ, platformy a ďalšie relevantné služby.

Toto podujatie organizované v Bruseli najskôr zhodnotilo v rámci internej úvodnej časti ponaučenia, ktoré ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services) vyplynuli z aktivít počas volieb do európskeho parlamentu v máji 2019. Súčasne sa v rámci panelovej diskusie zvažovali úlohy ERGA v budúcnosti v súvislosti s monitorovaním implementácie Kódexu praxe a prístupom k vysporiadavaním sa s výzvami dezinformácií a on-line platforiem. V rámci tohto panelu vystúpil taktiež riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľ. Kukliš, a to vo svojej funkcii ako predsedu ERGA. Táto diskusia sa uskutočnila v čase, keď sa ERGA pripravuje na druhú fázu svojej monitorovacej aktivity, ktorá má poskytnúť Európskej komisii spätnú väzbu za účelom celkového hodnotenia implementácie kódexu praxe na boj proti dezinformáciám.

Verejnú časť podujatia otvoril svojim úvodným príhovorom pán riaditeľ Kukliš, pričom táto časť ponúkla unikátne informácie, či platformy v realite napredujú v boji proti dezinformáciám a to z pohľadu niektorých z najpoprednejších akademikov, vrátane pána Trevora Davisa z Univerzity Georga Washingtona pre dáta, demokraciu a politiku. Zúčastnení vedci prezentovali niekedy prekvapujúce výsledky, ktoré sa zameriavali na úlohy a riziká súvisiace s platformami v tejto oblasti. Zároveň formát podujatia umožňoval okamžitú spätnú väzbu zo strany prítomných platforiem, čo stimulovalo veľmi zaujímavú diskusiu.

Tretia časť workshopu sa zameriavala na implementáciu ustanovení AVMSD, ktoré sa dotýkajú platforiem na zdieľanie videí, ktoré sú postupne prenášané do národných právnych rámcov v krajinách EÚ (vrátane Slovenska). Panelová diskusia ponúkla v tejto súvislosti zaujímavý mix platforiem (vrátane sociálnych sietí Facebook, Snapchat a lokálnej bulharskej platformy VBox7) spolu s írskym regulačným orgánom BAI (bude pravdepodobne zodpovedný za niektoré z najväčších platforiem v rámci Európy) a prominentným akademikom v tejto oblasti Benom Wagnerom z Viedenskej univerzity obchodu a podnikania.

Viac informácií »
<< Zpět na oznamy