Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 26. 2. 2020

Tlačová správa

26. 2. 2020

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Antech Channel spoločnosti AnTechNet s.r.o.;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby KROM-SAT TV spoločnosti KROM-SAT, s.r.o;
 • uložila sankciu – pokutu 7 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 3. 7. 2019 o cca 20:56 hod. odvysielaním programu Smrtonosná pasca: Opäť v akcii, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že zobrazoval detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov a expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov; Rada už v minulosti uložila vysielateľovi sankciu za odvysielanie tohto programu (odvysielané dňa 7. 1. 2018 o cca 14:30 hod. v rámci programovej služby JOJ a dňa 5. 1. 2018 o cca 20:32 hod. v rámci programovej služby JOJ PLUS, s označením ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov);
 • uložila sankciu – pokutu 3 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 11. 8. 2019 o cca 11:29 hod. odvysielaním programu Líbáš jako ďábel, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi Slovak Telekom, a.s., (programová služba Magio Infokanál) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s tým, že dňa 14. 6. 2019 celkovo štyrikrát odvysielal komunikát propagujúci vysielanie televíznej programovej služby BBCearth v anglickom jazyku, čím nezabezpečil používanie štátneho jazyka v súlade so zákonom  č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky;
 • odňala frekvenciu 89,2 MHz Brezno vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Radio One), za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, v súvislosti s tým, že v dňoch 7. 8. 2019, 2., 4. a 17. 9. 2019, nevyužíval frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • odňala frekvenciu 97,4 MHz Topoľčany vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock), za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu, že v dňoch 7. 8. a 5. 12. 2019 nevyužíval frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Radio One) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 90,6 MHz Nitra, 91,4 MHz Žiar nad Hronom, 94,9 MHz Handlová, 95,0 MHz Nová Baňa a 107,5 MHz Ružomberok na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ROCK, s. r. o. (programová služba Radio One Retro) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 92,4 MHz Ružomberok, 94,7 MHz Topoľčany a 95,8 MHz Žiar nad Hronom na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock), vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 91,3 MHz Banská Bystrica, 91,8 MHz Trenčín, 93,4 MHz Trnava, 98,1 MHz Zvolen, 104,5 MHz Prievidza, 105,4 MHz Nitra a 107,2 MHz Martin na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 20. 12. 2019 v čase o 17:12 hod. odvysielal program Dva a pol chlapa ( E 18., série XI.), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 23. 12. 2019 v čase o 12:28 hod. odvysielal program Dva a pol chlapa ( E 22., série XI.), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časové zaradenie) v súvislosti s tým, že dňa 21. 12. 2019 o cca 22:42 hod. odvysielal program Santa je stále úchyl, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov, ktorému predchádzal program Sám doma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov a v súvislosti s tým, že dňa 23. 12. 2019 o cca 22:49 hod. odvysielal program Krampus: Choď do čerta!, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, ktorému predchádzal program Sám doma 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti tým, že dňa 7. 12. 2019 o cca 17:41 hod. odvysielal program Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uznala za neopodstatnené 15 sťažností, respektíve ich častí.

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 26. 2. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 


Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ