Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 18. 12. 2019

Tlačová správa

18. 12. 2019

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 6 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 15. 6. 2019 o cca 14:31 hod. (JOJ) a dňa 16. 6. 2019 v čase o cca 20:10 hod. (JOJ PLUS) odvysielaním programu Tučné babenky, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, slovnú agresivitu a expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • odňala frekvenciu 94,7 MHz Banská Bystrica vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. (programová služba Rádio One Retro) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 21. 5. 2019, 6. 6. 2019, 25. 6. 2019 a 3. 9. 2019 nevyužíval frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, (programové služby Rádio Devín, Rádio Patria a Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 28b ods. 1 ZVR (povinnosť vyhradiť 35% z času vysielania hudobných diel slovenským hudobným dielam);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 27. 9. 2019  v čase o cca 13:53 hod. odvysielal program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 4. 10. 2019  v čase o cca 13:53 hod. odvysielal program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 4. 10. 2019 o cca 2O:35 hod. a dňa 7. 10. 2019  v čase o cca 13:34 hod. odvysielal program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 8. 10. 2019  v čase o cca 13:39 hod. odvysielal program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 9. 10. 2019  v čase o cca 13:53 hod. odvysielal program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 11. 10. 2019  v čase o cca 13:48 hod. odvysielal program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) a vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) ZVR (zákaz propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine), v súvislosti s tým, že dňa 9. 10. 2019  v čase o cca 22:21 hod. odvysielal program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 10. 10. 2019  v čase o cca 14:02 hod. odvysielal program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 18. 10. 2019  v čase o cca 13:53 hod. odvysielal program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 6. 10. 2019 v čase o cca 13:02 hod. odvysielal program Dva a pol chlapa v epizóde 19., série VII., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 2. 10. 2019 v čase o cca 17:02 hod. a dňa 9. 10. 2019 v čase o cca 12:57 hod. odvysielal program Dva a pol chlapa v epizóde 3., série X., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 18. 10. 2019  v čase o cca 22:20 hod. odvysielal program Prci, prci, prcičky 3: Svadba, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 23. 9. 2019 o cca 15:22 hod., dňa 25. 9. 2019 o cca 16:25 hod., dňa 26. 9. 2019 o cca 16:48 hod. a dňa 28. 9. 2019 o cca 18:50 hod. odvysielal upútavky na program Atomic Blonde, ktoré mohli obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a WAU) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 9. 10. 2019 v čase o cca 10:40 hod. (JOJ) a dňa 19. 10. 2019 v čase o cca 11:49 hod. (WAU) odvysielal program Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (zákaz propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,) v súvislosti s  odvysielaním programov Delukse epizóda 4 (18. 9. 2019 o cca 20.36 hod.) a Naši (17. 8. 2019 o cca 8.36 hod.);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS zo dňa 2. 10. 2019; vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 2. 10. 2019 o cca 14:29 hod. odvysielal na programovej službe JOJ PLUS upútavku na program Kuriér 2, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia; a vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých JSO) v súvislosti s tým, že  dňa 2. 10. 2019  v čase o cca 20:16 hod. (JOJ PLUS) a dňa 6. 10. 2019 v čase o cca 13:52 hod. (JOJ) odvysielal program Kuriér 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Rádio One) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace august a september 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Rádio One Rock) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace august a september 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. (programová služba Rádio One Retro) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace august a september 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. (programová služba Rádio One Retro) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace august a september 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi KABELTELSAT s.r.o. (programová služba TV NOVÁKY) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (vysielanie v rozpore s udelenou licenciou), v súvislosti s vysielaním dňa 27. - 29. 9. 2019 a 4. - 7. 10. 2019; vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňoch 4. - 7. 10. 2019 odvysielal program Mestské zastupiteľstvo, 30. 9. 2019, 1. časť, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby, a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 27. - 29. 9. 2019, odvysielal program Videonoviny, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke https://video.noviny.sk, bez oznámenia údajov Rade;
 • uznala za neopodstatnené 34 sťažností, respektíve ich častí.

Všetky uznesenia prijaté dňa 18. 12. 2019 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ