Skončenie platnosti opatrení zavedených v súvislosti s pandémiu

Oznam

23. 2. 2022

Rada pre vysielanie a retransmisiu na zasadnutí dňa 23. 2. 2022 rozhodla, že s účinnosťou od 1. 4. 2022 upúšťa od opatrení, ktoré zaviedla a uplatňovala voči vysielateľom v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19.

<< Zpět na oznamy