RightsCon – ľudské práva v digitálnej dobe

Oznam

14. 6. 2019

RightsCon je každoročne organizované podujatie, na ktorom sa stretne viac ako 2 500 odborníkov z celého sveta, za účelom diskutovania o rôznych ľudsko-právnych otázkach. Podujatie tvorí 450 častí, vrátane časti týkajúcej sa úlohy mediálnych regulátorov pri regulácii platforiem, pričom cieľom je globálne formovať, priespieť a posunúť celosvetovo ďalej agendu budúcnosti ľudských práv v digitálnej dobe.

Konferencia sa koná od roku 2011. Prvýkrát sa konala v Silicon Valey ako konfrerencia zameraná na ľudské práva a postupne sa stala jedným z najväčších podujatí svojho druhu. Stretávajú sa tu zástupcovia štátnych inštitúcií, súkromného sektora, neziskových organizácií a aktivistov v oblasti ľudských práv. Tento rok sa podujatie koná v Tunisku a počas štyroch dní účastníci diskutujú na množstvo tém, konajú sa stovky podujatí, ktoré sú rozdelené do sedemnástich tematických okruhov reflektujúcich techonologický dopad na spoločnosť a ľudské práva.

Riaditeľ Kancelárie Rady pe vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš, ktorý je v súčasnosti aj predseda ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services)na podujatí prednášal v paneli s názvom “Platforms, free speech,and pluralism: Is there a role to play for media authorities?” (Platformy, sloboda prejavu a pluralita: Majú tu mediálniregulátori svoje miesto?). V prejave sa zameral na jeho víziu o úlohe národných regulátorov v budúcnosti, a to hlavne vychádzajúc z novej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá prvýkrát v práve Európskej Únie zaviedla reguláciu obsahu platforiem pre zdieľanie videí.

Viac informácií »
<< Zpět na oznamy