Rada vyhlásila prvé tohtoročné výberové konanie na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií

Tlačová správa

26. 1. 2022

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila 26. januára 2022 prvé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Výberové konanie vyhlásila v zmysle zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle a na webovej stránke. Súčasťou výberového konania bude verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 22. marec 2022.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 14. hodiny dňa 16. februára 2022, a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, 811 06  Bratislava).

Vo výberovom konaní je zaradených 36 rozhlasových frekvencií. Najväčšiu skupinu tvorí devätnásť frekvencií, na ktorých do 30. septembra minulého roka vysielala spoločnosť GES Slovakia, s.r.o. programovú službu Rádio Anténa Rock. Následne Rada 6. októbra vysielateľovi odňala licenciu, keďže o to jej držiteľ požiadal listom doručeným Rade deň po ukončení vysielania, a frekvencie sú odvtedy nevyužívané. Skupinu kmitočtov dopĺňa aj frekvencia 97,6 MHz Trnava, ktorú spoločnosť GES Slovakia, s.r.o. nevyužívala, ale je prideliteľná len spoločne s rovnakou frekvenciou banskobystrického a bratislavského devínsko-novoveského vysielača. (viď tabuľka – balík frekvencií je v žltom bloku).

Do výberového konania sú zaradené ešte ďalšie štyri frekvencie uvoľnené ich odňatím v roku 2021. Prvú z nich, 89,0 MHz Dolný Kubín, odňala Rada v júli ako sankciu za jej nevyužívanie vysielateľovi Rádia Rebeca; zvyšné tri boli odňaté na žiadosť držiteľa licencie. Po rádiu EXPRES sa tým v októbri uvoľnili frekvencie v Liptovskom Mikuláši a v Poprade, po Rádiu KISS v máji frekvencia 104,2 MHz Domaša. Tá je vzhľadom na svoje technické parametre vhodná na pridelenie iba pre účely vysielania programovej služby Europa 2, keďže pre ňu držiteľ licencie D.EXPRES, k.s. vo vlaňajšom jesennom výberovom konaní  získal kmitočet 104,1 MHz Prešov.

V prípade zvyšných dvanástich frekvencií aktuálneho výberového konania ide o opakovane zaradené frekvencie, o ktoré neprejavil záujem žiaden subjekt v predošlých výberových konaniach.

Zoznam všetkých frekvencií zaradených vo vyhlásenom výberovom konaní je uvedený v tabuľke.

Lokalita

Frekvencia [MHz]

Výkon [W]

Poznámky

Frekvencie pridelené spoločnosti Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. (platnosť licencie sa končí 20. 12. 2023)

Topoľčany

102,9

250

Opakovane zaradené frekvencie

Spišská Nová Ves

97,7

300

Žilina

88,2

500

Prideliteľné spoločne

Námestovo

88,2

200

Trenčín

89,8

30

Prešov

97,2

500

Banská Bystrica

99,4

200

Banská Bystrica

88,6

1000

Dunajská Streda

98,3

50

Zvolen

100,7

200

Bratislava

107,0

50

Zvolen

98,1

100

Frekvencie uvoľnené ich odňatím, resp. zánikom licencie

Dolný Kubín

89,0

200

Liptovský Mikuláš

88,9

100

Poprad

96,4

200

Domaša

104,2

500

Prideliteľná iba D.EXPRES, k.s. (Europa 2)

Nitra

88,8

10000

Nitra

Rožňava

89,0

200

Lučenec

89,1

200

Nové Mesto n. Váhom

92,4

250

Košice

94,8

1 000

Považská Bystrica

95,1

250

Snina

95,9

10 000

Piešťany

97,3

500

Banská Bystrica

97,6

100 000

Prideliteľné spoločne

Bratislava – Devínska

97,6

100

Trnava

97,6

100

Čadca

98,1

200

Martin

98,7

500

Prideliteľné spoločne

Žilina

98,7

500

Ružomberok

98,8

5 000

Bratislava

100,3

1 000

Prideliteľné spoločne

Trenčín

100,3

500

Rimavská Sobota

102,4

500

Prešov

105,2

1 000

Poprad

107,3

2 000

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286

lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ