Rada prideľovala voľné rozhlasové frekvencie

Tlačová správa

24. 3. 2021

Rada po online vypočutí žiadateľov dnes rozhodovala o pridelení 67 voľných rozhlasových frekvencií. Záujem o ne prejavili osemnásti žiadatelia – desiati súčasní vysielatelia a ôsmi žiadatelia o novú licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby.

O frekvencie prvýkrát prejavila záujem spoločnosť Rádio Mária Slovensko s.r.o., ktorá žiadala tridsať frekvencií. Rada spoločnosti udelila licenciu na vysielanie a pridelila jej trinásť frekvencií, na ktorých bude vysielaná programová služba Rádio Mária, zameraná na náboženské programy.

Spoločnosť Dr. FM, s.r.o. požiadala Radu o udelenie licencie a pridelenie dvadsaťjeden frekvencií. Rada licenciu udelila a žiadateľovi pridelila deväť frekvencií, na ktorých spustí programovú službu Dobré rádio, zameranú na vysielanie pozitívnych informácií. Dobré rádio aktuálne vysiela ako internetové rádio.

Ďalším novým žiadateľom o licenciu bola spoločnosť Music Gallery Group, s.r.o., ktorá žiadala jednu frekvenciu - 92,6 MHz Bratislava. Uspela, licencia bola udelená a v éteri hlavného mesta tak bude vysielaná nová programová služba s názvom JAZZ.

V meste Nitra vznikne nová programová služba s názvom Rádio v Nitre. Spoločnosť Nitrianske rádio s.r.o. získala licenciu bude vysielať na frekvencii 105,4 MHz Nitra programovú službu zameranú na mapovanie športových, kultúrnych a spoločenských aktivít v meste Nitra a jeho okolí.

Novým žiadateľom bola aj spoločnosť SUB FM s. r. o., ktorá žiadala tri frekvencie. Licencia bola spoločnosti udelená, bude vysielať programovú službu SUB FM na frekvencii v meste Prievidza. Cieľom je osloviť mladého poslucháča a priniesť do éteru menšinové hudobné SUBžánre, s dôrazom na elektronickú hudbu a pohľad na urbánnu kultúru.

Marek Petráš, vysielateľ programovej služby Rádio Košice, v tomto výberovom konaní žiadal Radu o novú licenciu, keďže bude doteraz pridelené frekvencie v júli 2022 využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie. Rada mu udelila licenciu a pridelila mu okrem štrnástich frekvencií, na ktorých aktuálne vysiela, aj jednu novú frekvenciu, a to
90,1 MHz Bratislava.

Vysielateľ Trnavská produkčná s.r.o. požiadal Radu o pridelenie štyroch frekvencií, tri mu boli pridelené. Rozšíri svoje pokrytie na vysielanie programovej služby Trnavské Rádio v Holíči a na dvoch frekvenciách v Trnave.

D.EXPRES, k.s., vysielateľ programovej služby EXPRES požiadal o dve frekvencie, jednu v meste Poprad a druhú v meste Liptovský Mikuláš. Obe mu boli pridelené.

Vysielateľ programovej služby Rádio7, T.W.Rádio s.r.o. rozšíri svoje pokrytie v dvoch mestách, a to Ružomberok a Liptovský Mikuláš.

MIRJAM s.r.o. vysiela programovú službu MIRJAM RÁDIO zameranú na náboženské vysielanie. Radu požiadal o pridelenie dvoch frekvencií, v Dunajskej Strede a v Leviciach. Frekvencia 100,6 MHz Levice bola vysielateľovi pridelená.

Vysielateľ Radio ON s.r.o., ktorý vysiela programovú službu Rádio THE END, požiadal Radu o jednu frekvenciu a to 106,10 MHz Bratislava. Frekvencia mu bola pridelená.

Jeden z nových žiadateľov, spoločnosť RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o, žiadal tridsaťpäť frekvencií, čo je najväčší počet. Plánoval vysielať programovú službu ENERGY. V deň konania ústneho vypočutia žiadateľov Radu informoval, že sa ústneho vypočutia nezúčastní. Rada žiadateľovi nepridelila žiadne voľné frekvencie.

FM media s.r.o. – programová služba Rádio Goldies, v tomto výberovom konaní prejavil záujem o dvanásť voľných frekvencií, Rada mu žiadnu z nich nepridelila. Rovnako Rada nepridelila vysielateľovi programovej služby Záhorácke Rádio, Ground 4, s.r.o. frekvenciu v Holiči, o ktorú žiadal ako o jedinú. Dve voľné frekvencie v meste Nitra žiadala spoločnosť HAMOND Group s.r.o., na ktorých v prípade úspechu plánovala vysielanie programovej služby DANCE Radio. Licencia žiadateľovi udelená nebola. Vysielateľovi EJ, s.r.o. bola na jeseň 2019 udelená licencia na vysielanie a pridelená frekvencia 107,2 MHz Trnava, na ktorej začal vysielať programovú službu Rádio Aetter. V tomto výberovom konaní požiadal Radu o dve frekvencie v Trnave, a to 93,4 MHz a 106,2 MHz. Priorita bola získať jednu z nich, kvôli kvalitnejšiemu pokrytiu. Rada žiadosti nevyhovela. Naše rádio s.r.o., nový žiadateľ, mal záujem o osem frekvencií, na ktorých chcel vysielať programovú službu Naše rádio. Rada licenciu neudelila.

Sedem frekvencií zostáva nepridelených, pretože o ne vo výberovom konaní neprejavil záujem žiadny súčasný vysielateľ ani nový žiadateľ o licenciu (v tabuľke označené pomlčkou). Nepridelených tiež zostalo ďalších desať frekvencií, ktoré budú zaradené do niektorého z ďalších výberových konaní. Vysielateľ L-MEDIA s.r.o. požiadal Radu o jednu frekvenciu v Ružomberku – Rada rozhodovanie o pridelení tejto frekvencie odročila.

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

LOKALITA

FREKVENCIA [MHz]

KON [W]

Úspešný žiadateľ

Nová frekvencia

Holíč

106,0

500

Trnavská produkčná s.r.o.

Frekvencie pridelené vysielateľovi Marek Petráš (končí platnosť licencie)

Spišská Nová Ves

89,5

200

Marek Petráš

Prešov

90,4

500

Marek Petráš

Prešov - Stráž

90,8

1 660

Marek Petráš

Trebišov

91,0

500

Marek Petráš

Košice

91,7

500

Marek Petráš

Poprad

91,7

500

Levoča

92,6

500

Marek Petráš

Poprad

93,2

500

Marek Petráš

Liptovský Mikuláš

95,9

500

Marek Petráš

Michalovce

97,0

5 000

Marek Petráš

Rožňava

102,0

200

Marek Petráš

Michalovce

102,7

500

Marek Petráš

Budulov

103,2

150

Marek Petráš

Košice

106,9

500

Marek Petráš

Opakovane zaradené frekvencie

Žilina

88,2

500

nepridelené

Námestovo

88,2

200

Trenčín

89,8

30

nepridelená

Rimavská Sobota

92,9

150

-

Lučenec

93,5

500

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Brezno

98,5

200

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Banská Bystrica

98,7

500

-

Žilina

101,9

500

-

Považská Bystrica

102,1

500

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Žilina

104,2

500

-

Ružomberok

107,5

500

T.W.Rádio s.r.o.

Liptovský Mikuláš

107,8

500

Frekvencie po spoločnosti INICIATÍVA s.r.o.

Prešov

97,2

500

nepridelená

Banská Bystrica

99,4

200

nepridelená

Frekvencie po spoločnosti C.S.M. group s.r.o.

Banská Bystrica

88,6

1 000

nepridelená

Bratislava

90,1

30

Marek Petráš

Poprad

91,0

500

D.EXPRES, k.s.

Rimavská Sobota

91,1

200

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Bratislava

92,6

100

Music Gallery Group, s.r.o.

Trenčín

95,0

300

Dr. FM, s.r.o.

Rožňava

95,3

500

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Liptovský Mikuláš

96,7

500

D.EXPRES, k.s.

Ružomberok

98,0

500

Dr. FM, s.r.o.

Dunajská Streda

98,3

50

nepridelená

Tvrdošín

98,5

500

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Levice

100,6

500

MIRJAM s.r.o.

Zvolen

100,7

200

nepridelená

Spišská Nová Ves

103,9

200

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Nitra

104,1

100

Dr. FM, s.r.o.

Michalovce

104,4

200

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Bratislava

106,1

50

Radio ON s.r.o.

Trnava

106,2

250

Trnavská produkčná s.r.o.

Martin

106,3

200

Dr. FM, s.r.o.

Čadca

106,4

400

Nové Mesto nad Váhom

106,4

500

Prievidza

106,4

1 000

Žilina

106,5

500

Košice

107,7

250

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Prešov

107,5

250

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Dolný Kubín

107,7

500

Dr. FM, s.r.o.

Frekvencie uvoľnené ich odňatím alebo vrátením

Bratislava

107,0

50

nepridelená

Spišská Nová Ves

97,7

300

-

Banská Bystrica

91,3

500

-

Trenčín

91,8

500

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Trnava

93,4

150

Trnavská produkčná s.r.o.

Topoľčany

97,4

250

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Zvolen

98,1

100

nepridelená

Prievidza

104,5

1 000

SUB FM s. r. o.

Nitra

105,4

200

Nitrianske rádio s.r.o.

Martin

107,2

250

-

Ružomberok

92,4

500

Rozhodovanie o pridelení odročené

Žiar nad Hronom

95,8

100

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ