Rada dnes pridelila vysielateľom voľné rozhlasové frekvencie

Tlačová správa

20. 11. 2019

Po včerajšom ústnom vypočutí boli dnes pridelené voľné frekvencie na terestriálne rozhlasové vysielanie. V jesennom výberovom konaní bolo zaradených celkovo 34 voľných frekvencií a prihlásili sa o ne desiati žiadatelia. Jeden z nich, Michael Schwarz, vzal svoju žiadosť v deň ústneho vypočutia späť.

Novým žiadateľom o licenciu bola spoločnosť EJ, s.r.o., ktorej bola pridelená opakovane zaradená frekvencia 107,2 MHz Trnava, na ktorej bude vysielať programovú službu AETTER. Pôjde o študentské rádio vysielané študentmi Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Ďalším novým žiadateľom o licenciu bola spoločnosť FM media s.r.o., ktorá spustí vysielanie programovej služby Rádio Goldies zameriavajúce sa na hranie retro hudobných hitov z obdobia 50. – 60. rokov minulého storočia. Tento uchádzač získal tri frekvencie – 92,4 MHz Martin, 89,6 MHz Prievidza a 92,8 MHz Trenčín.

Sedem zaradených frekvencií do mája 2021 využíva vysielateľ T.W.Rádio s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio 7. Keďže bude frekvencie  v  roku 2021 využívať už 16. rok, čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ Radu v tomto výberovom konaní požiadal o novú licenciu. Rada mu licenciu udelila a zároveň vysielateľovi pridelila aj ďalšiu frekvenciu - 103,6 MHz Nitra.

 

Vysielateľ POWER DEVELOPMENT s. r. o. získal tri opakovane zaradené frekvencie – 102,5 MHz Košice, ktorá bola prideliteľná spolu s frekvenciou 102,7 MHz Prešov a frekvenciu 89,7 MHz Michalovce.

 

Vysielateľ D.EXPRES, k.s. požiadal Radu o sedem frekvencií, všetky mu boli pridelené.

 

Štyri frekvencie na rozšírenie vysielania programovej služby Rádio WOW získal vysielateľ Rádio WOW s.r.o.


Nepridelené zostali frekvencie, o ktoré sa neprihlásil žiadny záujemca - opakovane zaradená frekvencia 89,8 MHz Trenčín, frekvencie, na ktorých do decembra 2021 vysiela RADIO ONE, s. r. o. programovú službu Rádio One, a frekvencie, o ktoré sa pôvodne prihlásil len jeden žiadateľ, a to Michael Schwarz.


Zoznam všetkých frekvencií a prehľad úspešných uchádzačov jesenného výberového konania:

 

LOKALITA

FREKVENCIA

[ MHz ]

Úspešný žiadateľ

Nové frekvencie

Dubnica nad Váhom

101,7

Rádio WOW s.r.o.

Nitra

103,6

T.W.Rádio s.r.o.

Nové Mesto nad Váhom

106,8

Rádio WOW s.r.o.

Spišská Nová Ves

93,7

D.EXPRES, k. s.

Opakovane zaradené frekvencie

Bánovce nad Bebravou

96,9

D.EXPRES, k. s.

Košice

102,5

POWER DEVELOPMENT s. r. o.

Prešov

102,7

POWER DEVELOPMENT s. r. o.

Martin

92,4

FM media s.r.o.

Michalovce

89,7

POWER DEVELOPMENT s. r. o.

Prievidza

89,6

FM media s.r.o.

Trenčín

89,8

-

Trenčín

92,8

FM media s.r.o.

Trnava

107,2

EJ, s.r.o.

Žarnovica

99,6

D.EXPRES, k. s.

Frekvencie po spoločnosti T.W.Rádio s.r.o.

Banská Bystrica

107,7

T.W.Rádio s.r.o.

Bratislava

103,6

T.W.Rádio s.r.o.

Bratislava Dúbravka

91,7

T.W.Rádio s.r.o.

Košice

88,6

T.W.Rádio s.r.o.

Nové Mesto nad Váhom

107,4

T.W.Rádio s.r.o.

Rožňava

91,3

T.W.Rádio s.r.o.

Žilina

101,0

T.W.Rádio s.r.o.

Frekvencie po spoločnosti RADIO ONE, s.r.o.

Brezno

89,2

D.EXPRES, k. s.

Zvolen

89,7

-

Banská Bystrica

90,5

-

Nitra

90,6

Rádio WOW s.r.o.

Žiar nad Hronom

91,4

-

Levice

92,3

Rádio WOW s.r.o.

Rimavská Sobota

92,9

-

Lučenec

93,5

-

Handlová

94,9

D.EXPRES, k. s.

Nová Baňa

95,0

D.EXPRES, k. s.

Zlaté Moravce

99,6

D.EXPRES, k. s.

Ružomberok

107,5

-

Liptovský Mikuláš

107,8

-

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

<< zoznam správ