Rada bude prešetrovať objektivitu reportáže o úmrtí po očkovaní AstraZenecou

Tlačová správa

15. 3. 2021

Rade pre vysielanie a retransmisiu bolo doručených viacero sťažností na reportáž s názvom Úmrtie po očkovaní aj na Slovensku, odvysielanú na programovej službe Jednotka v piatok, 12. 3. 2021, v programe Správy RTVS, v ktorej verejnoprávny vysielateľ informoval divákov o úmrtí 38-ročnej učiteľky, ktorá bola dva týždne pred smrťou zaočkovaná vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca.

Sťažovatelia namietali predovšetkým skresľovanie informácií o vplyve vakcíny na zdravie osôb, pretože reportáž podľa ich názoru navodzuje dojem, akoby hlavnou príčinou smrti bolo práve očkovanie touto vakcínou. Sťažovatelia tiež namietali skresľovanie už raz odvysielaných vyjadrení zosnulej učiteľky,  zastrašovanie verejnosti a šírenie paniky medzi osobami, ktoré sú na očkovanie touto vakcínou objednaní.

Rada bude v tejto veci skúmať predovšetkým možné porušenie § 16 ods. 3 písm. b) zákona o vysielaní a retransmisii, podľa ktorého je vysielateľ povinný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov a oddeliť názory a hodnotiace komentáre od informácií spravodajského charakteru.

Podľa zákona o vysielaní a retransmisii má Rada lehotu 90 dní od doručenia sťažnosti na jej prešetrenie. V súlade s Vyhlásením k situácii v elektronických médiách spôsobenej koronavírusom, podľa ktorého kladie Rada špeciálny dôraz na objektivitu informácií týkajúcich sa šírenia koronavírusu, sa bude týmito podnetmi zaoberať prednostne. O výsledku ich prešetrenia budeme verejnosť informovať prostredníctvom  tlačovej správy.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ