Prideľovanie voľných rozhlasových frekvencií bude dostupné online, ústne vypočutia žiadateľov sa začnú zajtra

Tlačová správa

21. 3. 2022

V aktuálnom výberovom konaní, ktoré Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila 26. januára 2022, je zaradených tridsaťšesť voľných frekvencií na terestriálne rozhlasové vysielanie. Prihlásilo sa o ne spolu sedemnásť subjektov, ktoré žiadajú o pridelenie frekvencií pre dovedna dvadsaťjeden programových služieb.

Iba v jednom prípade požiadal uchádzač o pridelenie frekvencií pre novú rozhlasovú stanicu – ide o projekt programovej služby ROCK vysielateľa D.EXPRES, k.s., ktorý zároveň žiada aj o rozšírenie pokrytia troch svojich ďalších staníc. Všetci ostatní uchádzači, ktorí sa prihlásili do aktuálneho výberového konania, žiadajú o frekvencie iba pre už existujúce programové služby; do výberového konania sa neprihlásil žiaden nový vysielateľ. Pre dve programové služby žiada frekvencie prideliť Marek Petráš, ktorý je držiteľom dvoch licencií na vysielanie; žiadosti ostatných spoločností (s výnimkou uvedenej D.EXPRES) sa vzťahujú vždy len k jednej rozhlasovej stanici.

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu Rady o pridelení frekvencií, sa uskutoční zajtra, 22. marca 2022 s využitím platformy Zoom a bude naživo prenášané prostredníctvom youtube kanála Rady.

Rovnakým spôsobom bude realizované aj nadväzujúce rozhodovanie Rady o pridelení frekvencií na jej zasadnutí v nasledujúci deň, v stredu 23. marca 2022, ktorého prenos bude na youtube kanále Rady dostupný od 9:30 hod. Po skončení verejného vypočutia žiadateľov aj rozhodovania o pridelení frekvencií budú na uvedenom mieste k dispozícii aj záznamy z týchto online prenosov.

 

Časový harmonogram ústnych pojednávaní 22. marca:

9:30 hod.         Marek Petráš, Košice

10:00 hod.       Dr. FM, s. r. o., Bratislava

10:20 hod.       INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o., Bratislava

10:40 hod.       SITY MEDIA s.r.o., Bratislava

11:00 hod.       Rádio Vlna, s.r.o., Bratislava

11:20 hod.       Rádio Mária Slovensko s. r. o.,  Bratislava

11:40 hod.       RADIO, a.s., Bratislava

12:00 hod.       SUB FM s. r. o., Bratislava

12:20 hod.       Music Gallery Group, s. r. o., Bratislava

12:40 hod.       T.W.Radio s.r.o., Bratislava

13:00 hod.       Trnavská produkčná s.r.o., Piešťany

13:20 hod.       Nitrianske rádio s. r. o., Zbehy

13:40 hod.       Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o., Topoľčany

14:00 hod.       MIRJAM s.r.o., Komárno

14:20 hod.       Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica

14:40 hod.       POWER DEVELOPMENT s. r. o., Michalovce

15:00 hod.       D.EXPRES, k.s., Bratislava

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286

lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ