Prebiehajúca informačná vojna si vyžaduje tvrdší boj proti dezinformáciám

Tlačová správa

16. 3. 2022

V kontexte súčasnej krízy sú v boji proti dezinformáciám nevyhnutné spoločná európska reakcia a vytvorenie bezpečného mediálneho a online prostredia. Spolupráca mediálnych regulátorov a Európskeho mediálneho a digitálneho observatória hrá v snahe zabezpečiť dostatočnú ostražitosť Európskej únie zásadnú úlohu,“ povedal Karim Ibourki, predseda ERGA po včerajšom stretnutí vo Florencii, na ktorom zástupcovia oboch inštitúcií hľadali možnosti vzájomnej kooperácie pri uplatňovaní posilneného Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.

Kódex je unikátnym samoregulačným nástrojom prepájajúci inštitúcie EÚ s kľúčovými komerčnými subjektami, vrátane spoločností prevádzkujúcich najznámejšie sociálne médiá a inzerentov, ktorí sa dobrovoľne zaviazali dodržiavať povinnosti smerujúce k minimalizácii rizík vyplývajúcich zo šírenia dezinformácií. Európski mediálni regulátori združení v skupine ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services), poradnom orgáne Európskej komisie, vlani monitorovali jeho funkčnosť a odporučili nielen posilniť samotný kódex, ale aj nastaviť účinnejší mechanizmus ďalšej kontroly jeho implementácie.

Súbor odporúčaní na posilnenie kódexu vznikol pod vedením riaditeľa Kancelárie slovenskej Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboša Kukliša, ktorý už niekoľko rokov stojí na čele pracovnej skupiny ERGA zameranej na dezinformácie. „EDMO je efektívny uzol prepájajúci európske národné regulačné orgány, výskumníkov, tzv. fact-checkerov, teda overovateľov faktov, odborníkov na mediálnu gramotnosť a zástupcov médií, preto som presvedčený o prínose našich plánovaných spoločných aktivít v snahách o zabezpečenie efektívnej implementácie a ďalšieho monitorovania dodržiavania povinností vyplývajúcich z kódexu, ako aj všeobecne eliminácie hrozieb šírenia dezinformácií,“ povedal Ľ. Kukliš o prehĺbení spolupráce, ktorá sa začala už v júli 2020 a momentálne vyústila do vytvorenia stálej pracovnej skupiny zameranej výlučne na kódex a jeho prínosy v boji proti dezinformáciám.

„Aktuálne dianie v súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom denne potvrdzuje, že vojenskú inváziu sprevádza intenzívna informačná vojna, ktorá sa odohráva predovšetkým v online prostredí. Táto situácia zdôraznila naliehavosť potreby na jednej strane nájsť účinné mechanizmy schopné minimalizovať riziká súvisiace so šírením dezinformácií, na druhej strane dôrazne chrániť slobodu prejavu, slobodu médií a pluralitu, ako aj kvalitnú žurnalistiku, objasnil význam presadzovania kódexu Ľ. Kukliš, ktorý so správou o jeho uplatňovaní včera vystúpil aj pred Európskym parlamentom. Téme mediálnej plurality sa následne venoval na stretnutí so zástupcami Centra pre mediálnu pluralitu (CMPF), ktorému budú mediálni regulátori združení v ERGA nápomocní pri zbere národných dát do realizovanej odbornej štúdie monitorujúcej stav mediálnej plurality v Európe.

V kontexte aktuálnej medzinárodnej situácie a rizík spojených s využívaním sociálnych sietí sa bude niesť aj dnešný workshop pre členov združenia EPRA (European Platform of Regulatory Authorities) zameraný na reguláciu platforiem na zdieľanie videí, s osobitným dôrazom na ochranu maloletých, ktorú moderuje Ľ. Kukliš.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286

lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ