Oznam Bilaterálne stretnutie so zástupcami britského regulátora a inštitútu Reuters aj so slovenskou účasťou

Oznam

26. 2. 2019

Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboš Kukliš, sa spolu s kolegami z vybraných regulačných orgánov z Francúzska, Nemecka, Talianska a Írska zúčastnil na bilaterálnom rokovaní so zástupcami Ofcom (regulačný orgán Veľkej Británie) a následne rokovania s riaditeľom Inštitútu Reuters z Oxfordskej univerzity, profesorom Rasmusom Kleisom Nielsenom. Účelom oboch stretnutí, ktoré viedol Ľ. Kukliš z pozície predsedu ERGA, bola okrem bilaterálnej výmeny skúseností najmä príprava na činnosť pracovnej skupiny ERGA v oblasti mediálnej plurality v roku 2019. Pracovná skupina sa sústredí predovšetkým na rozmanitosť vlastníctva médií a problematiku dezinformácií. V tejto súvislosti bolo cieľom rokovaní nadviazať spoluprácu s celosvetovo uznávaným Inštitútom Reuters z Oxfordskej univerzity. Výsledkom by mala byť jedinečná analýza v oblasti mediálnej plurality v krajinách EÚ, využiteľná pri práci vyššie spomínanej pracovnej skupiny, ktorá ale bude dostupná aj pre širokú verejnosť.

<< Zpět na oznamy