Okrúhly stôl európskych regulátorov s Facebook-om k samoregulácii platforiem

Oznam

23. 5. 2019

Najväčšia sociálna sieť na svete - Facebook ohlásila, že plánuje vytvoriť nový samo-regulačný orgán dozoru nad obsahom na platforme („Oversight Board“). Viacerí európski regulátori, ktorým by mali čoskoro pribudnúť kompetencie v oblasti regulácie platforiem na zdieľanie videí a teda aj dohľad nad touto sociálnou sieťou, preto spoločne za okrúhlym stolom diskutovali so zástupcami Facebook-u o jeho plánovaných aktivitách.

Dňa 23. mája sa vo Florencii uskutočnilo podujatie pod názvom „Okrúhly stôl európskych regulátorov k samoregulácii platforiem“, ktoré organizovala univerzita vo Florencii - European University Institute, v spolupráci s kanceláriou Rady pre vysielanie a retransmisiu. Na podujatí sa aj na pozvanie riaditeľa Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľ. Kukliša, ako predsedu ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services) zúčastnili zástupcovia platformy na zdieľanie videí – spoločnosti Facebook a vybraní zástupcovia významných národných mediálnych regulačných orgánov krajín EÚ - z Belgicka, Holandska, Chorvátska, Írska, Nemecka, Rakúska, Talianska, a Veľkej Británie.

Na stretnutí boli prezentované kroky Facebook-u, súvisiace s vytvorením nezávislého samo-regulačného orgánu, ktorého úlohou bude vykonávanie dohľadu nad aktivitami spoločnosti v oblasti moderovania kontroly obsahu na platforme. Rokovanie nadväzovalo aj na prijatú revíziu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Nová právna úprava zásadné rozšírila rozsah pôsobnosti o platformy pre zdieľanie videí, kde by mal patriť aj Facebook. Je preto dôležité, aby mediálni regulátori, ktorí by sa mohli stať orgánmi dohľadu nad dodržiavaním povinností tejto smernice rozvíjali dialóg s platformami. Správne nastavená spolupráca v konečnom dôsledku prinesie zvýšenú ochranu všetkým užívateľom, vrátane slovenských. To bol zároveň hlavný účel podujatia.

Viac informácií »
<< Zpět na oznamy