O voľné rozhlasové frekvencie má záujem dvadsaťjeden uchádzačov, vzniknúť môže jedna nová rozhlasová stanica

Tlačová správa

22. 2. 2022

V aktuálnom výberovom konaní je zaradených 36 voľných frekvencií na terestriálne rozhlasové vysielanie. Najväčšiu skupinu tvorí devätnásť frekvencií, na ktorých do 30. septembra minulého roka vysielala spoločnosť GES Slovakia, s.r.o. programovú službu Rádio Anténa Rock (v tabuľke označené žltým blokom). Ani jeden z dvadsať jeden uchádzačov, ktorí sa prihlásili do výberového konania, neprejavil záujem o všetky kmitočty uvoľnené po tejto zaniknutej programovej službe. O najväčší počet z nich, deväť, sa uchádza držiteľ licencie na vysielanie Rádia Mária (Rádio Mária Slovensko s.r.o.), ktorý žiada ešte o ďalšie tri iné frekvencie. Siedmimi z frekvencií uvoľnených po Rádiu Anténa Rock by rád svoje pokrytie rozšíril vysielateľ Rádia VIVA (INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.), ktorý má dovedna záujem o šestnásť frekvencií. Spomenutí dvaja vysielatelia sú zároveň žiadateľmi o celkovo najvyšší počet kmitočtov.

Obaja zároveň žiadajú o dvojicu spoločne prideliteľných frekvencií, o ktoré je vo vyhlásenom konaní najväčší záujem zo všetkých zaradených kmitočtov. Frekvencie 100,3 MHz Bratislava a 100,3 MHz Trenčín sú atraktívne pre ôsmich súčasných vysielateľov, okrem iného aj pre držiteľa licencie na vysielanie Dobrého Rádia (Dr. FM, s.r.o.), ktorí sa uchádza o tretí najvyšší počet frekvencií, jedenásť.

Spolu až o pätnásť frekvencií, avšak pre štyri rôzne programové služby, požiadala spoločnosť D.EXPRES, k.s. – po tri pre etablované stanice EXPRES, Jemné a Európa 2 a o šesť frekvencií pre novú programovú službu s názvom ROCK. Vysielateľ pre účely jej vysielania žiada prideliť už spomenutú najžiadanejšiu dvojicu frekvencií, ako aj ďalšiu bratislavskú, trnavskú, martinskú a žilinskú frekvenciu, na ktorých do vlaňajšej jesene vysielalo Rádio Anténa Rock.

Zhodne po šesť frekvencií žiadajú prideliť tiež spoločnosť SITY MEDIA s.r.o. vysielajúca Rádio SiTy a Marek Petráš pre jeho DETSKÉ RÁDIO, ktoré získalo licenciu na vysielanie v poslednom vlaňajšom výberovom konaní. Obaja sa medzi inými uchádzajú aj o druhý najžiadanejší kmitočet – 107,3 MHz Poprad, o ktorý by svoje pokrytie spolu s nimi radi rozšírili ďalší štyria vysielatelia.

O päť nových frekvencií žiadajú spoločnosti POWER DEVELOPMENT, s.r.o. pre Rádio Šírava a SUB FM s.r.o. pre stanicu SUB FM, tri frekvencie zaujali vysielateľa Rádia Lumen (Rádio LUMEN, spol. s r.o.). Rádio 7 (T.W.Rádio s.r.o.), Trnavské Rádio (Trnavská produkčná s.r.o.) a Rádio Košice (Marek Petráš) by mohli svoje pokrytie rozšíriť o dve požadované frekvencie.

Ostatní šiesti vysielatelia, vrátane držiteľa licencie na vysielanie mestského Rádia Topoľčany (Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.), ktorej platnosť sa skončí v decembri 2023, požiadali Radu o pridelenie jednej frekvencie. O päť frekvencií zaradených do výberového konania neprejavil záujem žiaden záujemca.

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu Rady o pridelení frekvencií, je plánované presne o mesiac, na utorok 22. marca 2022, a rovnako ako rozhodovanie Rady o pridelení frekvencií v nasledujúci deň bude naživo prenášané prostredníctvom youtube kanála Rady.

Zoznam všetkých frekvencií zaradených do výberového konania a žiadateľov o ne je uvedený v tabuľke.

Lokalita

Frekvencia [MHz]

Výkon [W]

Žiadateľ

Frekvencie pridelené spoločnosti Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
(platnosť licencie sa končí 20. 12. 2023)

Topoľčany

102,9

250

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Opakovane zaradené frekvencie

Spišská Nová Ves

97,7

300

POWER DEVELOPMENT, s.r.o.

Marek Petráš – Detské rádio

Rádio LUMEN, spol. s r.o.

Dr. FM, s.r.o.

Žilina

88,2

500

SITY MEDIA s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Námestovo

88,2

200

Trenčín

89,8

30

žiadny záujemca

Prešov

97,2

500

POWER DEVELOPMENT, s.r.o.

D.EXPRES, k.s. – Europa 2

T.W.Rádio s.r.o.

Dr. FM, s.r.o.

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Banská Bystrica

99,4

200

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Banská Bystrica

88,6

1000

SITY MEDIA s.r.o.

Dr. FM, s.r.o.

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Dunajská Streda

98,3

50

MIRJAM s.r.o.

Trnavská produkčná s.r.o.

Zvolen

100,7

200

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Bratislava

107,0

50

SUB FM s.r.o.

Marek Petráš – Rádio Košice

Dr. FM, s.r.o.

Zvolen

98,1

100

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Frekvencie uvoľnené ich odňatím, resp. zánikom licencie

Dolný Kubín

89,0

200

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Liptovský Mikuláš

88,9

100

žiadny záujemca

Poprad

96,4

200

T.W.Rádio s.r.o.
Dr. FM, s.r.o.

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Domaša

104,2

500

žiadny záujemca

Nitra

88,8

10000

SUB FM s.r.o.

Marek Petráš – Detské rádio

D.EXPRES, k.s. – Jemné

Nitrianske rádio s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rožňava

89,0

200

D.EXPRES, k.s. – Europa 2

Lučenec

89,1

200

žiadny záujemca

Nové Mesto n. Váhom

92,4

250

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Košice

94,8

1 000

POWER DEVELOPMENT, s.r.o.

Rádio Vlna, s.r.o.

Marek Petráš – Detské rádio

Dr. FM, s.r.o.

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Považská Bystrica

95,1

250

Dr. FM, s.r.o.

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Snina

95,9

10 000

Rádio LUMEN, spol. s r.o.

D.EXPRES, k.s. – EXPRES

Piešťany

97,3

500

SUB FM s.r.o.

Rádio LUMEN, spol. s r.o.

Trnavská produkčná s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Banská Bystrica

97,6

100 000

Marek Petráš – Rádio Košice (iba BA)

D.EXPRES, k.s. – Jemné (iba BB)

D.EXPRES, k.s. – ROCK (iba BA a TT)

Rádio Mária Slovensko s.r.o. (iba TT)

Bratislava – Devínska

97,6

100

Trnava

97,6

100

Čadca

98,1

200

RADIO, a.s.

D.EXPRES, k.s. – Jemné

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Martin

98,7

500

D.EXPRES, k.s. – Europa 2 (iba RK)

D.EXPRES, k.s. – ROCK (iba MT, ZA)

Rádio Mária Slovensko s.r.o. (iba RK)

Žilina

98,7

500

Ružomberok

98,8

5 000

Bratislava

100,3

1 000

Marek Petráš – Detské rádio

SUB FM s.r.o.

SITY MEDIA s.r.o.

D.EXPRES, k.s. – ROCK

Music Gallery Group, s.r.o.

Dr. FM, s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Trenčín

100,3

500

Rimavská Sobota

102,4

500

žiadny záujemca

Prešov

105,2

1 000

POWER DEVELOPMENT, s.r.o.

D.EXPRES, k.s. – EXPRES

Dr. FM, s.r.o.

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Poprad

107,3

2 000

POWER DEVELOPMENT, s.r.o.

Marek Petráš – Detské rádio

SITY MEDIA s.r.o.

D.EXPRES, k.s. – EXPRES

Dr. FM, s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286

lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ