O frekvencie v jarnom výberovom konaní má záujem desať uchádzačov

Tlačová správa

16. 4. 2020

Do jarného výberového konania, v ktorom je zaradených 34 voľných rozhlasových frekvencií, sa prihlásili desiati žiadatelia – deviati súčasní vysielatelia a jeden žiadateľ o novú licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby.

Novým žiadateľom o licenciu je spoločnosť BB FM, s.r.o., ktorá žiada dve frekvencie – 90,5 MHz Banská Bystrica a 94,7 MHz Banská Bystrica. V prípade úspechu vo výberovom konaní plánuje vysielať programovú službu BB FM Rádio, ktorá by bola zameraná na hudobný program doplnený o moderované vysielanie.

O tri frekvencie, ktoré do marca 2022 využíva vysielateľ Rádio Bojnice s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio Beta, prejavil záujem len súčasný vysielateľ. Keďže však frekvencie bude využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ musel Radu v tomto výberovom konaní požiadať o novú licenciu. Rádio Bojnice zároveň Radu požiadalo o ďalšie tri frekvencie, čím by svoje pokrytie rozšírilo v mestách Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Zvolen.

Päť zaradených frekvencií využíval vysielateľ Rádio Šport s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio Šport. Vysielateľ v januári 2020 ukončil vysielanie, Radu požiadal o odňatie svojich licencií, a tak sa frekvencie uvoľnili. Najväčší záujem z týchto uvoľnených frekvencií je o 93,2 MHz Poprad, o ktorú žiadajú traja vysielatelia - FM media s.r.o., Marek Petráš a D.EXPRES, k.s. Uvedení vysielatelia tiež okrem iných frekvencií žiadajú aj 95,9 MHz Liptovský Mikuláš. Frekvencia v Poprade a 95,9 MHz v Liptovskom Mikuláši sú tak najžiadanejšie frekvencie v tomto výberovom konaní.

Verejnoprávny vysielateľ, Rozhlas a televízia Slovenska, požiadal Radu o tri frekvencie, a to  95,4 MHz Čadca, ktorú z dôvodu nevyužívania vrátil vysielateľ D.EXPRES, k.s. a dve frekvencie, ktoré Rada v minulosti odňala z dôvodu nevyužívania vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. - 96,4 MHz Partizánske a 102,1 MHz Považská Bystrica.

Vysielatelia MIRJAM s.r.o. a  T.W.Rádio s.r.o. žiadajú Radu  len o jednu frekvenciu, a to rovnakú - 94,6 MHz Nové Zámky. Jednu frekvenciu žiada tiež vysielateľ programovej služby RADIO VIVA, vysielateľ INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., ktorý požiadal o 101,0 MHz Trnava. Naopak najviac frekvencií žiadajú vysielatelia D.EXPRES, k.s. a FM media s.r.o., pričom obaja žiadajú po šesť frekvencií.

POWER DEVELOPMENT s.r.o., ktorý má aktuálne pridelené štyri frekvencie na vysielanie programovej služby Rádio Šírava, požiadal Radu o tri frekvencie. Ak ich získa, rozšíri svoje pokrytie na východnom Slovensku v mestách Humenné, Trebišov a Košice.

O desať zaradených frekvencií neprejavil záujem žiadny vysielateľ. Ide o štyri frekvencie po vysielateľovi RADIO ONE s.r.o., frekvenciu 89,8 MHz Trenčín, ktorá nebola pridelená ani v jesennom výberovom konaní 2019, dve frekvencie po Rádiu Šport s.r.o. a tri frekvencie, ktoré boli v minulosti uvoľnené ich odňatím, vrátením alebo zánikom licencie zo zákona.

Rada bude o pridelení frekvencií rozhodovať 20. 5. 2020. Ústne vypočutia žiadateľov, ktoré sú naplánované na 19. 5. 2020 budú vykonané len v nevyhnutnej miere, a vzhľadom na obmedzenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19, prebehnú prostredníctvom videohovoru. Rada prehľad ústnych vypočutí zverejní na svojej stránke v sekcii plánované udalosti a uchádzačov bude písomne informovať.

Zoznam frekvencií a prehľad žiadateľov:

LOKALITA

FREKVENCIA [MHz]

KON

[W]

ŽIADATEĽ

Nové frekvencie

Banská Bystrica

92,0

1 000

FM media s.r.o.

Humenné

98,1

200

POWER DEVELOPMENT, s.r.o.

Trebišov

98,1

200

Heľpa

95,4

500

D.EXPRES, k.s.

Handlová

95,4

500

Spišská Nová Ves

89,5

200

Marek Petráš

Trnava

101,0

200

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o. (platnosť licencie končí 6. 3. 2022)

Prievidza

93,9

1 000

Rádio Bojnice s.r.o.

Handlová

102,0

100

Rádio Bojnice s.r.o.

Trenčín

104,3

500

Rádio Bojnice s.r.o.

Opakovane zaradená frekvencia (v jesennom VK 2019 ostala nepridelená)

Trenčín

89,8

30

-

Frekvencie pridelené spoločnosti RADIO ONE s.r.o. (platnosť licencie končí 2. 12. 2021 a v jesennom VK 2019 ostali nepridelené)

Zvolen

89,7

500

Rádio Bojnice s.r.o.

Banská Bystrica

90,5

2 000

BB FM s.r.o.

Rádio Bojnice s.r.o.

Žiar nad Hronom

91,4

500

Rádio Bojnice s.r.o.

Rimavská Sobota

92,9

150

-

Lučenec

93,5

500

-

Ružomberok

107,5

500

-

Liptovský Mikuláš

107,8

250

Frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Šport s.r.o. (požiadala o odňatie licencií)

Prešov

89,8

200

FM media s.r.o.

Košice

93,1

150

POWER DEVELOPMENT, s.r.o.

FM media s.r.o.

Poprad

93,2

500

FM media s.r.o.

Marek Petráš

D.EXPRES, k.s.

Banská Bystrica

98,7

500

-

Žilina

104,2

500

-

Frekvencie uvoľnené ich odňatím, vrátením, alebo zánikom licencie zo zákona

Čadca

95,4

250

Rozhlas a televízia Slovenska

Žilina

90,8

1 000

FM media s.r.o.

Partizánske

96,4

1 000

Rozhlas a televízia Slovenska

D.EXPRES, k.s.

Považská Bystrica

102,1

500

Rozhlas a televízia Slovenska

Liptovský Mikuláš

88,9

100

D.EXPRES, k.s.

Liptovský Mikuláš

95,9

500

FM media s.r.o.

Marek Petráš

D.EXPRES, k.s.

Brezno

98,5

200

-

Banská Bystrica

94,7

1 000

BB FM s.r.o.

Nové Zámky

94,6

1 000

MIRJAM s.r.o.

T.W.Rádio s.r.o.

Žilina

88,2

500

-

Námestovo

88,2

200

-

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ