O frekvencie jarného výberového konania má záujem desať uchádzačov

Tlačová správa

6. 5. 2019

Do jarného výberového konania, v ktorom je zaradených 20 voľných rozhlasových frekvencií, sa prihlásili desiati žiadatelia - siedmi súčasní vysielatelia a traja žiadatelia o novú licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby (z tohto počtu je jeden držiteľ licencie – fyzická osoba, ktorej končí platnosť licencie a žiada o udelenie licencie už ako právnická osoba).

O dve frekvencie, na ktorých vysielala spoločnosť MAXMEDIA, s.r.o., ktorá vo februári ukončila vysielanie a požiadala Radu o odňatie licencie, prejavilo záujem viacero vysielateľov. Medzi nimi je aj nový žiadateľ, spoločnosť MIRJAM s.r.o., ktorá chce vysielať programovú službu MIRJAM RÁDIO v maďarskom jazyku na frekvencii 98,7 MHz Nové Zámky. Spoločnosť sa uchádza aj o  frekvenciu 90,5 MHz Rožňava, ktorú si nechala skoordinovať.

O väčšinu frekvencií uvoľnených po vysielateľovi Marián Dokupil – Doko Media, na vysielanie programovej služby Rádio MUZIKA sa prihlásil žiadateľ Rádio GO DeeJay s.r.o. Konateľom spoločnosti je Marián Dokupil, ktorý chce vo vysielaní rovnakej programovej služby pokračovať ako právnická osoba. O tri uvoľnené frekvencie má záujem  aj spoločnosť Rádio WOW s.r.o.

O opakovane zaradenú frekvenciu  93,9 MHz Michalovce Radu požiadal uchádzač o novú licenciu na vysielanie – POWER DEVELOPMENT s.r.o.

O novozaradené frekvencie 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov, ktoré sú prideliteľné spoločne, o  frekvenciu 107,2 MHz Trnava a o opakovane zaradenú frekvenciu 99,6 MHz Žarnovica sa neprihlásil žiadny záujemca.

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu Rady o pridelení frekvencií, sa bude konať v utorok, 21. mája 2019 od 10:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, Bratislava).

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jarného výberového konania:

Lokalita

Frekvencia

(MHz)

Poznámka

Žiadateľ

Novozaradené frekvencie

Humenné

95,0Rádio Prešov s.r.o.

Košice

102,5

Prideliteľné spoločne

-

Prešov

102,7

Plešivec

89,6Rozhlas a televízia Slovenska

Poprad

106,6Rádio Prešov s.r.o.

Moldava nad Bodvou

105,8Rozhlas a televízia Slovenska

Rožňava

90,5MIRJAM s.r.o.

Stará Ľubovňa

97,4Rádio Prešov s.r.o.

Staré Hory

95,2Rádio LUMEN, spol. s.r.o.

Trnava

107,2-

Opakovane zaradené frekvencie

Michalovce

93,9POWER DEVELOPMENT, s.r.o.

Rádio Prešov s.r.o.

Žarnovica

99,6

Prideliteľné len Rádiu One

-

Frekvencie po spoločnosti MAXMEDIA, s.r.o.

Nové Zámky

98,7MIRJAM s.r.o.

Rozhlas a televízia Slovenska

Rádio WOW s.r.o.

EUROPA 2, a.s.

TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.

Nitra

101,0INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Rozhlas a televízia Slovenska

Frekvencie po spoločnosti Marián Dokupil – Doko Media

Púchov

88,3

Prideliteľné spoločne

Rádio GO DeeJay s.r.o.

Rádio WOW s.r.o.

Dubnica nad Váhom

88,5

Trenčín

89,8Rádio GO DeeJay s.r.o.

Trenčín

92,8Rádio GO DeeJay s.r.o.

Bánovce nad Bebravou

96,9Rádio GO DeeJay s.r.o.

Považská Bystrica

104,4Rádio GO DeeJay s.r.o.

Rádio WOW s.r.o.

 

<< zoznam správ