Nové pravidlá pre AVMS a vysporiadanie sa s dezinformáciami on-line

Oznam

3. 4. 2019

CONNECT Univerzita Európskej komisie dňa 3. 4. 2019 usporiadala v Bruseli seminár na tému „Nové pravidlá pre audiovizuálne mediálne služby a vysporiadanie sa s dezinformáciami on-line.“

Podujatie bolo súčasťou série vzdelávacích aktivít, ktoré organizuje riaditeľstvo Európskej Komisie DG CNECT v rámci “CONNECT University“ pre zamestnancov Európskej Komisie. Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľ. Kukliš, bol na podujatie pozvaný z pozície predsedu ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services). Vystúpil ako jeden z prednášajúcich a prezentoval na tému novej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS), dezinformácií a úlohy mediálnych regulátorov v tomto kontexte. Podujatie sa uskutočnilo na pôde Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorá riadi diplomatické vzťahy EÚ s inými krajinami a vykonáva zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. Prednášky bolo možné naživo sledovať on-line, s možnosťou interaktívnej diskusie pre delegácie EÚ po celom svete. Seminár tak bol cenným informačným zdrojom pre zamestnancov týchto delegácií pri výkone svojej činnosti.

<< Zpět na oznamy