Medzinárodné fórum regulátorov a Projekt regulácie platforiem

Oznam

7. 10. 2019

Regulačné orgány z celého sveta sa tento mesiac stretli v Londýne na Medzinárodnom fóre regulátorov a na výročnej konferencii Medzinárodného inštitútu komunikácií (IICOM), ktoré zároveň oslavovalo 50. rokov svojej existencie. Medzinárodné fórum regulátorov je jedno z najvýznamnejších stretnutí, na ktorom diskutujú regulačné orgány z rôznych oblastí, vrátane mediálnej a telekomunikačnej. V rovnakých dňoch sa v Bruseli konalo podujatie, kde sa po prvýkrát stretli relevantné subjekty v rámci Projektu regulácie platforiem. Projekt spojil občiansku spoločnosť, akademickú obec, skupiny expertov a zástupcov verejného ale aj súkromného sektora, aby spolupracovali a zjednotili sa v názoroch na účinky sprostredkovateľov (tzv. „intermediaries“) a ich vplyvov na verejnú diskusiu. Rada pre vysielanie a retransmisiu vzhľadom na svoje početné medzinárodné aktivity bola súčasťou oboch podujatí.

Medzinárodné fórum regulátorov vzhľadom významný okamih - 50. výročie IICOM, začalo prezentáciami vývoja regulačnej činností s výhľadom do budúcnosti, ktoré boli prednesené vybranými osobnosťami z troch oblastí regulácie – médiá, telekomunikácie a hospodárska súťaž. S odkazom na vývoj a zmenu povahy regulačnej politiky v tejto časti za oblasť mediálnej regulácie vystúpil aj Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorý je aktuálne aj predsedom The European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA). Vo svojom príhovore sa venoval vývoju regulácie z pohľadu Slovenska aj ERGA a to nielen v minulosti resp. súčasnosti, ale aj tomu, čo mediálnu oblasť čaká v budúcnosti. Podujatie sa následne zameralo na niekoľko tém, medzi nimi aj na revíziu regulácie globálneho digitálneho ekosystému, politiku hospodárskej súťaže v on-line priestore a kritické otázky týkajúce sa demokratických procesov.

V Bruseli sa 8. októbra taktiež konalo prvé stretnutie relevantných subjektov v rámci Projektu regulácie platforiem. Cieľom bola výmena znalostí a skúseností, zjednotenie sa v názoroch na účinky sprostredkovateľov a ich dopadov na verejnú diskusiu, ako aj debata o budúcich aktivitách v rámci tejto iniciatívy. Toto neverejné stretnutie organizované Meinzer Medieninstitut (nezávislý vedecký inštitút), Európskym politickým centrom (nezávislá a nezisková organizácia expertov, zameraná na podporu EÚ integrácie) a Algorithm Watch (nezisková organizácia zaoberajúca sa výskumom v oblasti algoritmov) ponúka vo veľmi interaktívnom formáte možnosť spoločne diskutovať a skúmať dopady platforiem.

 

Viac informácií »
<< Zpět na oznamy