Ľuboš Kukliš vystúpil na zasadnutí Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)

Oznam

27. 5. 2021

Dňa 26. 5. 2021 (streda) vystúpil s prejavom na zasadnutí výboru LIBE Európskeho parlamentu riaditeľ kancelárie RVR, Ľuboš Kukliš ako zástupca európskych mediálnych regulátorov združených v ERGA a EPRA.

Zasadnutie výboru bolo venované téme “Európske spoločné hodnoty a základné práva v rámci Európskej Digitálnej Stratégie a súvisiacich legislatívnych návrhov, konkrétne Nariadenie o digitálnych službách, Nariadenie o digitálnych trhoch a tiež Nariadenie o správe dát”.

Ľuboš Kukliš prijal pozvanie do panelu venovanému témam slobody prejavu, dezinformáciám, odstraňovaniu nelegálneho a škodlivého online obsahu, automatizácie a profilovaniu v rámci moderovania online obsahu. Spolu s ním v danom paneli vystúpil aj Mathias Vermeulen, expert spoločnosti AWO.

Vo svojom vystúpení sa Kukliš venoval primárne otázke transparentnosti krokov digitálnych platforiem v oblasti moderovania obsahu, otázke navrhovaného mechanizmu auditu fungovania platforiem a tiež vyhodnocovaniu systémových rizík, ktoré predstavujú služby ponúkané týmito veľkými online platformami. Upozornil tiež na dôležitosť prepojenia medzi Nariadením o digitálnych službách a posilneným Kódexom proti šíreniu dezinformácií, ku ktorej Európska komisia práve dnes zverejnila usmernenie. Usmernenie pripisuje významné postavenie združeniu mediálnych regulátorov ERGA, v rámci ktorého vedie práce súvisiace s dezinformáciami práve Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Zasadnutie výboru sa kvôli pretrvávajúcej epidemiologickej situácií uskutočnilo online. Videozáznam zo zasadnutia je dostupný TU. Detailný program zasadnutia je dostupný TU (v anglickom jazyku).

 

<< Zpět na oznamy