Ľuboš Kukliš vystúpil na konferencii Dezinformácie, spoločnosť a demokracia, informoval o kódexe EÚ na boj proti dezinformáciám

Oznam

4. 10. 2021

Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu vystúpil v stredu, 29. septembra 2021 na konferencii Dezinformácie, spoločnosť a demokracia zameranej na aktuálne otázky problematiky dezinformácií v EÚ a výzvu, ktorú dezinformácie predstavujú pre zdravú spoločnosť a funkčnú demokraciu. Ľ. Kukliš vystúpil s prezentáciou o Kódexe boja proti dezinformáciám Európskej únie, ktorému sa dlhodobo venuje.

Konferencia sa konala práve v období intenzívnych rokovaní medzi signatármi Kódexu (primárne digitálnymi) a Európskou komisiou o novej podobe Kódexu. Ten bol predstavený v roku 2018 ako samoregulačný nástroj zhrňujúci možné postupy proti dezinformáciám v online priestore zo strany najväčších platforiem (Google, Facebook, Twitter).  Obsahuje dobrovoľné záväzky platforiem, ako majú zefektívniť svoje pôsobenie voči škodlivému obsahu a voči zneužívaniu platforiem na manipuláciu a ovplyvňovanie demokratických procesov v členských štátoch EÚ. Jeho cieľom je zároveň zvýšiť transparentnosť fungovania platforiem voči ich užívateľom.

Monitoringom implementácie Kódexu je poverené zoskupenie ERGA, v ktorej Rada pre vysielanie a retransmisiu už tretí rok predsedá pracovnej skupine venovanej dezinformáciám zameranej na výskum v oblasti transparentnosti digitálnych platforiem a dezinformácií. Ľ. Kukliš, ktorý proces monitorovania riadi, na konferencii zhrnul nedostatky, ktoré ERGA Kódexu vyčíta, a preto dlhodobo poukazuje na potrebu jeho vylepšenia. Rezonuje predovšetkým požiadavka na vyššiu transparentnosť platforiem, formuláciu konkrétnejších a merateľných záväzkov a tiež rozšírenie pôsobnosti kódexu na širší záber subjektov.

Výsledky aktuálneho monitoringu, vrátane konkrétnych odporúčaní pre zdokonalenie Kódexu, ale aj zefektívnenia jeho ďalšieho monitoringu, budú publikované na konci októbra.

Video záznam z prezentácie Ľ. Kukliša na konferencii  je to dostupný tu: https://fb.watch/8mnjXx-Pom/

O Kódexe proti dezinformáciám RVR organizovala diskusiu s odborníkmi v júni: http://www.rvr.sk/zprava-dezinformacie-su-skodlivy-biznis-je-nutne-znizit-ich-vynosnost

Viac informácií o Kódexe proti dezinformáciám je dostupných tu: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan/strengthening-eu-code-practice-disinformation_sk

Správy o práci pracovnej skupiny ERGA k dezinformáciám sú dostupné (v anglickom jazyku) tu: https://erga-online.eu/?page_id=14

<< Zpět na oznamy