Koregulačné schémy v oblasti ochrany maloletých – ponaučenia pre transpozíciu nových pravidiel AVMSD

Oznam

25. 4. 2019

Rada pre vysielanie a retransmisiu spolu s Ministerstvom kultúry SR, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Cullen International spoločne dňa 25. 4. 2019 organizovali medzinárodný workshop s názvom “Co-regulatory schemes for protection of minors – lessons for the transposition of new AVMSD rules” (Koregulačné schémy v oblasti ochrany maloletých – ponaučenia pre transpozíciu nových pravidiel AVMSD).


Workshop reagoval na revíziu Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMSD), ktorá vstúpila do platnosti 18. 12. 2018. Smernica prináša do mediálneho prostredia viacero zmien, ktoré sa dotknú predovšetkým televíznych vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie (napr. Netflix, Voyo) a po prvýkrát aj platforiem pre zdieľanie videí (napr. Youtube) a video obsahu na sociálnych sieťach (napr. Facebook). Členské štáty EÚ teraz stoja pred náročnou úlohou a to implementovať Smernicu do svojich právnych poriadkov do 19. 9. 2020.


Na workshope prednášali a následne diskutovali zástupcovia ministerstiev kultúry, zástupcovia regulačných orgánov a zástupcovia audiovizuálneho sektora z rôznych štátov Európy (napr. Rakúsko, Slovensko, Fínsko, Holandsko, Slovinsko). Keďže Smernica posilňuje ochranu maloletých v televíznych službách a službách na požiadanie, workshop bol zameraný práve na túto tému. Podujatie stavalo na exkluzívnej analýze Cullen International o existujúcich ko-regulačných schémach v Európe ako aj podrobnej prípadovej štúdie jedného z najúspešnejších ko-regulačných systémov v Európe – Kijkwijzer systém v Holandsku. Následne podujatie poskytlo priestor pre diskusiu o rôznych možných prístupoch v krajinách EÚ k zabezpečeniu posilnenej ochrany maloletých. Hlavným cieľom pritom bolo, aby výsledky tohto workshopu napomohli diskusiám v rámci dočasnej pracovnej skupiny, zriadenej Ministerstvom kultúry SR, kde prebehajú oficiálne diskusie o transpozícii AVMSD v SR. Z workshopu bude pripravený report, ktorý bude dostupný na našej webovej stránke.

Súvisiaci oznam je dostupný TU.

Viac informácií »
<< Zpět na oznamy