Konferencia Westminister Media Forum policy – Revízia Smernice AVMS

Oznam

21. 1. 2020

Aj napriek Brexitu je zásadná revízia mediálneho legislatívneho rámca Európskej Únie - Smernice audiovizuálych mediálnych službách (AVMS) stále jednou z dôležitých tém vo Veľkej Británii. Smernica o AVMS bola centrom pozornosti na podujatí v Londýne, pričom diskusia ponúkla jedinečný pohľad na to, čo je možné v audiovizuálnej sfére očakávať po Brexite a aký to bude mať dopad na audiovizuálny trh Európskej únie. Deň pred týmto podujatím sa konal workshop britského mediálneho regulátora OFCOM, týkajúci sa regulačných problémov v online priestore. Workshop sa zameral na transpozíciu smernice AVMS a na spoluprácu národných regulačných orgánov, ktorá sa stáva s nárastom cezhraničných a globálnych služieb nevyhnutnou.

 

Konferencia Westminister Media Forum

Konferencia s názvom “Revízia Smernice o AVMS – financovanie, význam, ochrana spotrebiteľa a postavenie Spojeného kráľovstva po Brexite,” ktorú organizoval Westminister Media Forum, zhromaždila na jednom mieste kľúčové pohľady osobností zaujímajúcich sa o Smernicu o AVMS. Podujatia sú organizované ako príležitosť pre hlavné politické vyhlásenia najvyšších predstaviteľov miestnej samosprávy, ministrov, regulátorov, vládnych úradníkov, poslancov oboch snemovní parlamentu, tvorcov verejnej mienky v tomto odvetví a záujmových skupín.

Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboš Kukliš, ako člen rady ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services) toto podujatie otvoril, pričom vo svojom príhovore predniesol kľúčové ciele revízie a ďalšie kroky implementácie Smernice o AVMS. Vo svojej prezentácii a následnej diskusii nielenže zdôraznil hlavné zmeny, ktoré prinesie Smernica o AVMS, ale taktiež zdôraznil aj fakt, že Smernica prináša nový druh regulácie s redistribúciou práv a zodpovednosti. Následná diskusia sa zamerala na dopady Smernice o AVMS a aj na transpozíciu  do pravdepodobne najdôležitejšieho právneho poriadku - írskeho, a to vzhľadom na lokáciu najväčších platforiem v tejto krajine. Vzhľadom aj na neprehliadnuteľnú tému Brexitu, podujatie ponúklo zaujímavú perspektívu na prípravu a pozíciu Veľkej Británie po Brexite. Táto situácia bude mať dopad na budúcnosť mediálnej politiky v EÚ, keďže Veľká Británia je jedným z najdôležitejších audiovizuálnych centier v Európe a dôležitou jurisdikciou pre cezhraničné audiovizuálne mediálne služby.

 

Workshop o problémoch v online regulácii (20. 1. 2020)

Deň predtým organizoval britský regulačný organ – OFCOM Workshop o problémoch v regulácii v online prostredí. Stretli sa na ňom vybraní zástupcovia regulačných orgánov z Európskej Únie (vrátane Rady pre vysielanie a retransmisiu a írskeho regulačného orgánu), ktorých sa bude týkať transpozícia Smernice o AVMS. Diskusia začala prezentáciou a debatou o len nedávno publikovanom návrhu írskeho zákona o online bezpečnostnom režime, ktorý bude mať dopad na užívateľov v rámci celej EÚ. Dôvodom prezentácie a následnej debaty bol fakt, že írske ustanovenia aplikované na platformy na zdieľanie videí (Facebook, Google a ďalšie usadené v Írsku) budú aplikovateľné na všetkých ich užívateľov v EÚ, teda vrátane slovenských. V spojitosti s tým, známy akademik Joan Barata zo Standford University odprezentoval akademický pohľad a vývoj v oblasti zodpovednosti sprostredkovateľov – kľúčový pojem v začínajúcich debatách o tzv. Legislatívnom rámci pre digitálne služby, ktorý zmení základné pravidlá pre platformy v EÚ - Smernicu o elektronickom obchode.

Jednou z tém podujatia bola aj debata o cezhraničnej  spolupráci národných regulačných orgánov, ktorú viedol riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboš Kukliš. Spolupráca sa stáva nevyhnutnou z dôvodu nárastu cezhraničných a globálnych služieb v EÚ, kde sa národné regulačné orgány, vrátane Rady pre vysielanie a retransmisiu, budú musieť stale viac spoliehať na ochotu a na stanovené pravidlá spolupráce s partnermi z celej Európskej Únie. Táto problematika je aj v centre záujmu ERGA aktivít, keďže v roku 2020 bude ERGA pracovať na Memorande o porozumení a spolupráci medzi regulátormi Európskej Únie, ktoré poskytne súbor pravidiel spolupráce vychádzajúc zo základných pravidiel stanovených v Smernici o AVMS.

<< Zpět na oznamy