Konferencia k monitorovaniu mediálnej plurality v EÚ

Oznam

26. 2. 2019

Centrum pre mediálnu pluralitu a slobodu médií dnes organizuje konferenciu, ktorej sa zúčastňuje aj riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš. Témou stretnutia je zhodnotenie súčasného systému monitorovania v tejto oblasti a diskusia o spôsobe začlenenia nových rizík pre mediálnu pluralitu v rámci digitálnych médií. Na konferencii vystupuje Ľ. Kukliš z pozície predsedu ERGA. Okrem iného prezentuje výstupy pracovnej skupiny ERGA k internej mediálnej pluralite, ktorú počas roka 2018 osobne viedol. „Monitor mediálnej plurality“ je najvýznamnejším monitorovacím nástrojom v rámci EÚ (vrátane Slovenska). Každoročne skúma stav v tejto oblasti a predovšetkým sa zameriava na riziká, ktoré v jednotlivých krajinách ohrozujú úroveň mediálnej plurality. Účelom konferencie je vylepšiť systém monitorovania tak, aby reflektoval riziká (napr. dominantná pozícia platforiem/sociálnych médií, šírenie dezinformácií, ale aj vplyv nárastu vplyvu algoritmov, umelej inteligencie a automatizácie), súvisiace s novými digitálnymi službami.

<< Zpět na oznamy