Konferencia EU DisinfoLab: Európska komunita expertov na tému dezinformácií

Oznam

29. 5. 2019

Do boja proti dezinformáciám - jednej z najväčších tém súčasnosti, sa zapája množstvo expertov, nielen zo súkromného sektora, ale aj z akademickej obce a relevantných inštitúcií. Každý rok sa skupina expertov stretáva v Bruseli na podujatí „EU DisinfoLab“. Tentokrát len pár dní po voľbách do Európskeho parlamentu sa diskutovalo o dezinformáciách z viacerých uhľov pohľadu, vrátane možností regulácie. Podujatie DisinfoLab EUpatrí k najdôležitejším stretnutiam širokej expertnej komunity, ktorá je aktívna v oblasti boja proti dezinformáciám. Na podujatí vystúpil aj riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľ. Kukliš. Ako predseda ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services prezentoval najmä aktivity ERGA v tejto oblasti. Diskutoval v paneli zameranom na možnosti regulácie fenoménu dezinformácií. Následne spolu s ďalšími diskutujúcimi riešili ako zabezpečiť slobodnú a spravodlivú diskusiu v on-line priestore, aké sú možnosti novej regulácie a aká je úloha európskych a medzinárodných regulátorov v tejto oblasti.

Viac informácií »
<< Zpět na oznamy