Jarné výberové konanie je vyhlásené, zaradených je tridsaťštyri frekvencií

Tlačová správa

3. 3. 2020

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila v piatok, 28. februára 2020, prvé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Výberové konanie vyhlásila podľa zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle, na webovej stránke a v dvoch celoštátnych denníkoch. Súčasťou výberového konania bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 19. mája 2020.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 3. apríla 2020,
do 14:00 hod.
a  to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, 811 06  Bratislava).

V jarnom výberovom konaní je zaradených 34 rozhlasových frekvencií. Z uvedeného počtu je 7 frekvencií nových, a všetky z nich sú individuálne skoordinované žiadateľmi.

Tri frekvencie do marca 2022 využíva vysielateľ Rádio Bojnice s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio Beta. Keďže frekvencie bude využívať už 16 rokov,
čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ Radu v tomto výberovom konaní požiadal o novú licenciu. O uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Vo výberovom konaní je zaradených päť frekvencií, ktoré využíval vysielateľ
Rádio Šport s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio Šport. Vysielateľ však v januári 2020 ukončil vysielanie, Radu požiadal o odňatie svojich licencií a tak sa frekvencie uvoľnili a môže o ne prejaviť záujem iný žiadateľ.

Do jarného výberového konania Rada zaradila aj osem frekvencií, ktoré zostali nepridelené v jesennom výberovom konaní 2019. Z tohto počtu je sedem frekvencií po vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o., ktorému končí platnosť licencie v decembri 2021.

Rada do výberového konania zaradila 7 frekvencií, ktoré v  minulosti odňala vysielateľom z dôvodu ich nevyužívania na účely, na ktoré im boli pridelené. Ide o tri frekvencie, ktoré využíval vysielateľ RADIO ROCK, s.r.o. a štyri frekvencie, ktoré využíval vysielateľ
RADIO ONE ROCK, s.r.o. Ďalšiu jednu frekvenciu zo zoznamu Rada odňala vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, pretože vysielateľ o to Radu požiadal. Vysielateľ D.EXPRES, k.s. tiež Radu požiadal o odňatie jednej frekvencie - 95,4 MHz Čadca. Ďalšie dve frekvencie boli na jeseň 2018 pridelené uchádzačovi, ktorému zanikla licencia na vysielanie rozhlasovej programovej služby zo zákona, preto sa znova dostali do výberového konania.

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

LOKALITA

FREKVENCIA [MHz]

KON

[W]

POZNÁMKY

Nové frekvencie

Banská Bystrica

92,0

1 000

Humenné

98,1

200

Prideliteľné spoločne

Trebišov

98,1

200

Heľpa

95,4

500

Prideliteľné spoločne

Handlová

95,4

500

Spišská Nová Ves

89,5

200

Trnava

101,0

200

Prideliteľné len pre INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o. (platnosť licencie končí 6. 3. 2022)

Prievidza

93,9

1 000

Handlová

102,0

100

Trenčín

104,3

500

Opakovane zaradená frekvencia (v jesennom VK 2019 ostala nepridelená)

Trenčín

89,8

30

Frekvencie pridelené spoločnosti RADIO ONE s.r.o. (platnosť licencie končí 2. 12. 2021 a v jesennom VK 2019 ostali nepridelené)

Zvolen

89,7

500

Banská Bystrica

90,5

2 000

Žiar nad Hronom

91,4

500

Rimavská Sobota

92,9

150

Lučenec

93,5

500

Ružomberok

107,5

500

Prideliteľné spoločne

Liptovský Mikuláš

107,8

250

Frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Šport s.r.o. (požiadala o odňatie licencií)

Prešov

89,8

200

Košice

93,1

150

Poprad

93,2

500

Banská Bystrica

98,7

500

Žilina

104,2

500

Frekvencie uvoľnené ich odňatím, vrátením, alebo zánikom licencie zo zákona

Čadca

95,4

250

Žilina

90,8

1 000

Partizánske

96,4

1 000

Považská Bystrica

102,1

500

Liptovský Mikuláš

88,9

100

Liptovský Mikuláš

95,9

500

Brezno

98,5

200

Banská Bystrica

94,7

1 000

Nové Zámky

94,6

1 000

Žilina

88,2

500

Námestovo

88,2

200

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ