Implementácia kódexu boja proti dezinformáciám - odborná konferencia (Európska komisia)

Oznam

11. 12. 2019

Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboš Kukliš vo svojej pozícii predsedu ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services) bol panelistom v rámci odbornej konferencie organizovanej generálnym riaditeľstvom Európskej komisie DG CNECT v Bruseli s názvom „Kódex boja proti dezinformáciám: sociálne média a zodpovednosť platforiem“. Spolu s Paolo Cesarinim – vedúcim oddelenia DG CNECT zodpovedným za boj proti dezinformáciám,  Giannim Riotta – dekanom Školy žurnalistiky Luiss v Ríme  a zástupcami globálnych platforiem Google (Milan Zubíček), Facebook (Ania Helseth) a Microsoft (Cornelia Kutterer) debatovali na tému uskutočnených krokov v boji proti dezinformáciám od roku 2017 a potrebe aj naďalej pokračujúcich aktivít na riešenie neustále sa vyvíjajúceho ohrozenia dezinformáciami.

Záznam z diskusie

<< Zpět na oznamy