Bilaterálne stretnutie so zástupcami Netflix

Oznam

4. 6. 2019

Netflix – jeden znajväčších producentov a distribútorov audiovizuálneho obsahu na svete, s investíciami do obsahu v roku 2018 vo výške viac ako 12 miliárd dolárov, je stále viac populárnejšou službou aj na Slovenskom trhu. Popredné zástupkyne spoločnosti v Európe navštívili Radu pre vysielanie a retransmisiu, s cieľom prediskutovať dopady novej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMSD) nielen z európskeho ale aj zo slovenského pohľadu.

Počet platiacich užívateľov Netflix po celom svete dosahuje už takmer 149 miliónov. Odhaduje sa, že okolo 40 miliónov znich pochádza z Európy. Návšteva pani Janneke Sloetjes (riaditeľky pre verejnú politiku v Európe) a Marzeny Rembowski (riaditeľky pre verejnú politiku pre EÚ) je preto významným krokom k zintenzívneniu kontaktov Rady pre vysielanie a retransmisiu s touto spoločnosťou. Návšteva sa uskutočnila aj v súvislosti s funkciou riaditeľa Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľ. Kukliša, ako predsedu ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services).

Okrem prezentácie a diskusie o aktivitách ERGA poskytlo stretnutie priestor aj na diskusiu o povinnostiach vyplývajúcich z novej AVMSD - napr. podpora európskych diel a ochrana maloletých. V tejto súvislosti sa preto zároveň na pôde RVR uskutočnilo stretnutie s významnými aktérmi v slovenskej audiovízii (vrátane zástupcu Ministerstva kultúry SR), ktorí sú aktívni v rámci pracovnej skupiny k transpozícii AVMSD do právneho poriadku SR. Na stretnutí sa diskutovalo aj o možnosti zapojenia Netflix do investovania do slovenského audiovizuálneho obsahu, ako to umožňuje revidovaná AVMSD. Táto významná americká spoločnosť so sídlom v Európe - v Holandsku, pritom plánuje vroku 2019 investovať do produkcie obsahu v Európe až jednu miliardu dolárov.

Viac informácií »
<< Zpět na oznamy