Ako bojovať proti dezinformáciám on-line a fake news

Oznam

12. 4. 2019

Katalánska Rada pre vysielanie (Catalonia Broadcasting Council), regionálny regulačný orgán v Španielsku, dnes organizuje podujatie s názvom „Ako bojovať proti dezinformáciám on-line a fake news.“ Cieľom dnešného stretnutia je analýza dezinformácií, z ktorých sa stal celosvetový fenomén a reflektovanie možných stratégií boja proti ich šíreniu. Dnes o tejto téme v Barcelone diskutuje viacero relevantných aktérov: novinári, médiá, tzv. fact checkers, ale aj ďalší inštitucionálni zástupcovia – regulačné orgány a členovia pracovnej skupiny na vysokej úrovni Európskej komisie, ktorá stála na začiatku iniciatív Európskej komisie v tejto oblasti. Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboš Kukliš, sa zúčastňuje tohto podujatia z pozície predsedu ERGA. Bude vystupovať ako prednášajúci a následne spolu so zástupcami regulátorov z Nemecka a Francúzska budú diskutovať ako panelisti v rámci bloku Regulácia dezinformácií on-line - medzinárodné skúsenosti.


Ľuboš Kukliš vo svojom príhovore predstaví aktivity ERGA v tejto oblasti, pričom sa zameria na Správu k mediálnej pluralite z roku 2018, ktorá bola pripravená pod jeho vedením a ktorá po prvý krát analyzovala aj aktivity regulátorov v oblasti dezinformácií. Predstaví aj plánované aktivity ERGA v roku 2019 v kontexte Pracovnej skupiny k mediálnej pluralite a špeciálnej akčnej skupiny, ktorej vecné vstupy majú pomôcť Európskej komisii pri vyhodnocovaní fungovania Európskeho kódexu platforiem (vrátane služieb ako Facebook alebo Youtube) k dezinformáciám a aj Európskej siete pre spoluprácu pre voľby, ktorá začala nedávno svoju činnosť.

Viac informácií »
<< Zpět na oznamy