Akadémia európskeho práva: európske mediálne právo

Oznam

7. 6. 2019

Konferencia Akadémie európskeho práva, sa každoročne koná v Bruseli a zameriava sa na najnovší vývoj v oblasti európskeho mediálneho práva. Na tohtoročnom stretnutí bola v centre pozornosti nová smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMSD), so zameraním na jej prebiehajúcu transpozíciu a na novú úlohu pre národné regulačné orgány.

Podujatie organizovala Akadémia európskeho práva v spolupráci s Inštitútom pre európske mediálne právo. Cieľom konferencie bolo zhodnotiť predchádzajúci rok a následne prezentovať a diskutovať o všetkých relevantných legislatívnych iniciatívach a súvisiacej judikatúre z oblasti mediálneho práva. Vzhľadom na obrovské zmeny, ktoré prináša nová AVMSD a to okrem iného aj z pohľadu postavenia národných regulačných orgánov, vystúpil na podujatí so svojou prednáškou aj riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľ. Kukliš, ktorý je zároveň v súčasnosti predsedom ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services). Vo svojom vystúpení sa zameral nielen na zmeny v rámci AVMSD, ale taktiež predniesol svoju víziu a odpovedal na otázky o budúcnosti mediálnej regulácie. Ďalšími témami konferencie boli boj proti dezinformáciám, podpora investigatívnej žurnalistiky, legislatívne iniciatívy na úrovni EÚ v oblasti šírenia údajov, autorského práva  a telekomunikácií, s dopadom na mediálnu oblasť a iné.

Viac informácií »
<< Zpět na oznamy