Vyhlásenie výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie – jeseň 2021

Aktuality

8. 9. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu dňa 8. 9. 2021 vyhlasuje výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Súčasťou výberového konania bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 23. novembra 2021.

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“). Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.

Základné podmienky konaní:

1.       lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 15. 10. 2021 do 14:00 hod.

2.       miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36, 811 06 Bratislava

3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 23. 11. 2021

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 15. októbra 2021, do 14:00 hod. a  to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, 811 06  Bratislava).

V jesennom výberovom konaní je zaradených 45 rozhlasových frekvencií.

Z uvedeného počtu tri frekvencie do augusta 2023 využíva vysielateľ Radio ON s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio THE END. Keďže frekvencie bude využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ Radu v tomto výberovom konaní musí požiadať o novú licenciu. O uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Rovnako do augusta 2023 využíva päť frekvencií vysielateľ Rádio Prešov, s.r.o. na vysielanie programovej služby SKY RÁDIO. Keďže frekvencie bude využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ Radu v tomto výberovom konaní musí požiadať o novú licenciu. O uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Dvadsaťtri frekvencií využíva do decembra 2023 vysielateľ Best FM Media, spol. s r.o. na vysielanie programovej služby Rádio Best FM. Keďže frekvencie bude využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ Radu v tomto výberovom konaní musí požiadať o novú licenciu. O uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Jednu frekvenciu využíva do decembra 2023 vysielateľ Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio Topoľčany. Keďže frekvencie bude využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ Radu v tomto výberovom konaní musí požiadať o novú licenciu. O uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Tri frekvencie sú vo výberovom konaní zaradené z dôvodu ich vrátenia, keďže vysielatelia, ich viac neplánovali využívať. Ide o frekvencie 104,1 MHz Prešov, ktorú využíval vysielateľ KISS rádio s.r.o., a frekvencie 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov, ktoré využíval vysielateľ POWER DEVELOPMENT s.r.o.

Jedna frekvencia sa do výberového konania dostala po tom, ako ju Rada odňala vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. z dôvodu, že ju vysielateľ nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená.

Dve frekvencie vo výberovom konaní sú nové, individuálne skoordinované na základe požiadaviek žiadateľov.

Sedem frekvencií už v minulosti bolo zaradených do výberových konaní, no nikto o ne nepožiadal, resp. neboli pridelené, tak sú opakovane zaradené aj v tomto výberovom konaní.

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

LOKALITA

FREKVENCIA [MHz]

KON [W]

POZNÁMKY

Nové frekvencie

Banská Bystrica

100,3

50

Piešťany

107,9

100

Je možné používať s obmedzenými technickými parametrami:

Frekvenčný zdvih: max. 50 kHz

Šírka frekvenčného pásma: max. 200kHz

Frekvencie pridelené spoločnosti Radio ON s.r.o. (platnosť licencie končí 17. 8. 2023)

Bratislava – Devínska Nová Ves

97,2

100

Prideliteľné spoločne

Bratislava - Technopol

97,2

250

Bratislava

106,1

50

Frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o. (platnosť licencie končí 21. 8. 2023)

Prešov

91,4

500

Humenné

95,0

100

Stará Ľubovňa

97,4

500

Košice

97,7

200

Poprad

106,6

200

Frekvencie pridelené spoločnosti Best FM Media, spol. s r.o. (platnosť licencie končí 5. 12. 2023)

Bratislava

88,0

50

Žarnovica

88,1

200

Zvolen

88,1

200

Nitra

88,2

200

Považská Bystrica

89,5

300

Poprad

90,3

200

Kotešová

90,4

200

Bratislava

90,6

50

Žiar nad Hronom

91,0

160

Piešťany

91,6

500

Trebišov

93,0

250

Trnava

93,0

200

Košice

93,8

2 000

Prideliteľné spoločne

Prešov

94,0

500

Nové Mesto nad Váhom

95,5

500

Banská Bystrica

95,6

500

Bratislava

95,6

100

Žilina

98,0

250

Trenčín

98,9

500

Malacky

99,7

50

Spišská Nová Ves

103,3

200

Bratislava

105,5

50

Stupava

105,6

100

Frekvencie pridelené spoločnosti Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. (platnosť licencie končí 20. 12. 2023)

Topoľčany

102,9

250

Opakovane zaradené frekvencie (vo VK „Jeseň 2020“ o ne nikto nepožiadal)

Banská Bystrica

91,3

500

Rimavská Sobota

92,9

150

Spišská Nová Ves

97,7

300

Banská Bystrica

98,7

500

Žilina

101,9

500

Žilina

104,2

500

Martin

107,2

250

Frekvencie uvoľnené ich odňatím, resp. zánikom licencie

Prešov

104,1

500

Topoľčany

94,7

150

Prideliteľné iba spoločnosti BB FM s.r.o.

Košice

102,5

500

Prideliteľné spoločne

Prešov

102,7

250

 

<< Ďalšie aktuality