Vyhlásenie výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie – jeseň 2020

Aktuality

11. 9. 2020

Podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.

Rada pre vysielanie a retransmisiu

začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie

podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.

Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.

 

Základné podmienky konaní:

1.      lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 9. 10. 2020 do 14:00 hod.

2.      miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36, 811 06 Bratislava

3.      dátum verejného vypočutia v konaniach: 18. 11. 2020


Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

LOKALITA

FREKVENCIA [MHz]

KON [W]

POZNÁMKY

Holíč

106,0

500

Spišská Nová Ves

89,5

200

Prešov

90,4

500

Prešov - Stráž

90,8

1 660

Trebišov

91,0

500

Košice

91,7

500

Prideliteľné spoločne

Poprad

91,7

500

Levoča

92,6

500

Poprad

93,2

500

Liptovský Mikuláš

95,9

500

Michalovce

97,0

5 000

Rožňava

102,0

200

Michalovce

102,7

500

Budulov

103,2

150

Košice

106,9

500

Žilina

88,2

500

Prideliteľné spoločne

Námestovo

88,2

200

Trenčín

89,8

30

Rimavská Sobota

92,9

150

Lučenec

93,5

500

Brezno

98,5

200

Banská Bystrica

98,7

500

Žilina

101,9

500

Považská Bystrica

102,1

500

Žilina

104,2

500

Ružomberok

107,5

500

Prideliteľné spoločne

Liptovský Mikuláš

107,8

500

Prešov

97,2

500

Banská Bystrica

99,4

200

Banská Bystrica

88,6

1 000

Bratislava

90,1

30

Poprad

91,0

500

Rimavská Sobota

91,1

200

Bratislava

92,6

100

Trenčín

95,0

300

Rožňava

95,3

500

Liptovský Mikuláš

96,7

500

Ružomberok

98,0

500

Dunajská Streda

98,3

50

Tvrdošín

98,5

500

Levice

100,6

500

Zvolen

100,7

200

Spišská Nová Ves

103,9

200

Nitra

104,1

100

Michalovce

104,4

200

Bratislava

106,1

50

Trnava

106,2

250

Martin

106,3

200

Prideliteľné spoločne

Čadca

106,4

400

Nové Mesto nad Váhom

106,4

500

Prievidza

106,4

1 000

Žilina

106,5

500

Košice

107,7

250

Prešov

107,5

250

Dolný Kubín

107,7

500

Bratislava

107,0

50

Spišská Nová Ves

97,7

300

Banská Bystrica

91,3

500

Trenčín

91,8

500

Trnava

93,4

150

Topoľčany

97,4

250

Zvolen

98,1

100

Prievidza

104,5

1 000

Nitra

105,4

200

Martin

107,2

250

Ružomberok

92,4

500

Žiar nad Hronom

95,8

100

 

<< Ďalšie aktuality