Vyhlásenie výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie – január 2022

Aktuality

26. 1. 2022

Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“).

Základné podmienky konaní:

1.       lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 16. 2. 2022 do 14:00 hod.

2.       miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36, 811 06 Bratislava

3.       dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 22. 3. 2022

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

LOKALITA

FREKVENCIA [MHz]

KOORDINOVAL

KON [W]

Poznámky

Frekvencie pridelené spoločnosti Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. (platnosť licencie končí 20. 12. 2023)

Topoľčany

102,9

250

Opakovane zaradené frekvencie

Spišská Nová Ves

97,7

300

Žilina

88,2

500

Prideliteľné spoločne

Námestovo

88,2

200

Trenčín

89,8

30

Prešov

97,2

500

Banská Bystrica

99,4

200

Banská Bystrica

88,6

1 000

Dunajská Streda

98,3

50

Zvolen

100,7

200

Bratislava

107,0

50

Zvolen

98,1

100

Frekvencie uvoľnené ich odňatím, resp. zánikom licencie

Dolný Kubín

89,0

200

Liptovský Mikuláš

88,9

100

Poprad

96,4

200

Domaša

104,2

500

Prideliteľná iba vysielateľovi D.EXPRES, k.s. (Europa 2)

Nitra

88,8

10 000

Rožňava

89,0

200

Lučenec

89,1

200

Nové Mesto nad Váhom

92,4

250

Košice

94,8

1 000

Považská Bystrica

95,1

250

Snina

95,9

10 000

Piešťany

97,3

500

Banská Bystrica

97,6

100 000

Prideliteľné spoločne

Bratislava – Devínska

97,6

100

Trnava

97,6

100

Čadca

98,1

200

Martin

98,7

500

Prideliteľné spoločne

Žilina

98,7

500

Ružomberok

98,8

5 000

Bratislava

100,3

1 000

Prideliteľné spoločne

Trenčín

100,3

500

Rimavská Sobota

102,4

500

Prešov

105,2

1 000

Poprad

107,3

2 000

 

<< Ďalšie aktuality