Rada pridelila všetky frekvencie, o ktoré mali uchádzači vo výberovom konaní záujem

Aktuality

24. 11. 2021

Po ústnom vypočutí žiadateľov Rada rozhodla o pridelení voľných frekvencií na terestriálne rozhlasové vysielanie.

Najviac frekvencií získal vysielateľ Best FM Media, spol. s r.o. Ide o frekvencie, na ktorých spoločnosť v súčasnosti vysiela programovú službu Rádio BEST FM. Dôvodom zaradenia frekvencií do výberového konania je maximálna zákonná platnosť licencie 16 rokov, ktorá nastane v roku 2023. V dostatočnom predstihu s cieľom nenarušiť kontinuitu využívania frekvencií ich preto Rada zaradila do výberového konania a súčasní vysielateľ sa musel opätovne uchádzať o ich pridelenie. Rada udelila spoločnosti licenciu na ďalších osem rokov a pridelila jej všetkých 23 frekvencií, na ktorých aktuálne vysiela, napriek tomu, že o šesť z nich prejavili vo výberovom konaní záujem aj dvaja iní vysielatelia. Jednej z nich, 95,5 MHz Nové Mesto nad Váhom, sa spoločnosť SITY MEDIA, s.r.o. v rámci včerajšieho ústneho vypočutia vzdala; kolízne tak ostali len frekvencie, o ktoré sa uchádzal popri ich terajšom prevádzkovateľovi aj vysielateľ SUB FM s.r.o.

V podobnej situácii bola spoločnosť Rádio ON s.r.o. Aj platnosť licencie na vysielanie jej programovej služby THE END sa končí v roku 2023 a zo zákona ju nie je možné viac predĺžiť, spoločnosť sa preto o frekvencie, na ktorých aktuálne vysiela, musela znova uchádzať vo výberovom konaní. Rada na základe ústneho vypočutia a predložených podkladov udelila spoločnosti licenciu na ďalších osem rokov a pridelila jej všetky tri frekvencie, ktoré využíva, hoci sa aj o ne uchádzali tiež iní záujemcovia. Keďže spoločnosť FM Media s.r.o. počas ústneho vypočutia oznámila, že sa dvoch bratislavských frekvencií vzdáva, na zváženie ostala len tretia frekvencia balíka, o ktorú sa uchádzal aj vysielateľ SUB FM s.r.o.

Jediným novým projektom, ktorý bol vo výberovom konaní predstavený, je projekt Detského rádia Mareka Petráša, ktorý je dlhoročným vysielateľom Rádia Košice. Rada mu pridelila všetky frekvencie, o ktoré sa vo výberovom konaní uchádzal, a tak môže Detské rádio spustiť na štyroch frekvenciách v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici a v Žiline. Okrem toho Marek Petráš získal aj frekvenciu 97,4 MHz Stará Ľubovňa pre posilnenie pokrytia Rádia Košice.

O štyri frekvencie svoje pokrytie rozšíri tiež spoločnosť JF Property group s.r.o., vysielateľ programovej služby Rádio Prešov, tri získal vysielateľ Rádio Mária Slovensko, s.r.o. pre svoje Rádio Mária. Spoločnosti D.EXPRES, k.s. pridelila Rada pre účely vysielania EUROPA 2 obe frekvencie, o ktoré žiadala. Po jednej frekvencii získali vysielatelia Trnavského rádia a BB FM Rádia.

Zoznam všetkých frekvencií a úspešných uchádzačov ukončeného výberového konania je uvedený v tabuľke.

Lokalita

Frekvencia
[MHz]

Výkon
[W]

Úspešný žiadateľ

Novo zaradené frekvencie

Banská Bystrica

100,3

50

BB FM s.r.o.

Piešťany

107,9

100

Trnavská produkčná s.r.o.

Frekvencie pridelené spoločnosti Radio ON s.r.o.
(platnosť licencie sa končí 17. 8. 2023)

Bratislava – Devínska Nová Ves

97,2

100

Radio ON s.r.o.

Bratislava - Technopol

97,2

250

Bratislava

106,1

50

Radio ON s.r.o.

Frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o.
(platnosť licencie sa končí 21. 8. 2023)

Prešov

91,4

500

JF Property group s.r.o.

Humenné

95,0

100

JF Property group s.r.o.

Stará Ľubovňa

97,4

500

Marek Petráš (Rádio Košice)

Košice

97,7

200

JF Property group s.r.o.

Poprad

106,6

200

JF Property group s.r.o.

Frekvencie pridelené spoločnosti Best FM Media, spol. s r.o.
(platnosť licencie sa končí 5. 12. 2023)

Bratislava

88,0

50

Best FM Media spol. s r.o.

Žarnovica

88,1

200

Best FM Media spol. s r.o.

Zvolen

88,1

200

Best FM Media spol. s r.o.

Nitra

88,2

200

Best FM Media spol. s r.o.

Považská Bystrica

89,5

300

Best FM Media spol. s r.o.

Poprad

90,3

200

Best FM Media spol. s r.o.

Kotešová

90,4

200

Best FM Media spol. s r.o.

Bratislava

90,6

50

Best FM Media spol. s r.o.

Žiar nad Hronom

91,0

160

Best FM Media spol. s r.o.

Piešťany

91,6

500

Best FM Media spol. s r.o.

Trebišov

93,0

250

Best FM Media spol. s r.o.

Trnava

93,0

200

Best FM Media spol. s r.o.

Košice

93,8

2 000

Best FM Media spol. s r.o.

Prešov

94,0

500

Nové Mesto nad Váhom

95,5

500

Best FM Media spol. s r.o.

Banská Bystrica

95,6

500

Best FM Media spol. s r.o.

Bratislava

95,6

100

Best FM Media spol. s r.o.

Žilina

98,0

250

Best FM Media spol. s r.o.

Trenčín

98,9

500

Best FM Media spol. s r.o.

Malacky

99,7

50

Best FM Media spol. s r.o.

Spišská Nová Ves

103,3

200

Best FM Media spol. s r.o.

Bratislava

105,5

50

Best FM Media spol. s r.o.

Stupava

105,6

100

Best FM Media spol. s r.o.

Frekvencie pridelené spoločnosti Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
(platnosť licencie sa končí 20. 12. 2023)

Topoľčany

102,9

250

nepridelená (žiadny záujemca)

Opakovane zaradené frekvencie
(vo výberovom konaní „Jeseň 2020“ o ne nikto nepožiadal)

Banská Bystrica

91,3

500

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rimavská Sobota

92,9

150

D.EXPRES, k.s.

Spišská Nová Ves

97,7

300

nepridelená (žiadny záujemca)

Banská Bystrica

98,7

500

Marek Petráš (Detské rádio)

Žilina

101,9

500

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Žilina

104,2

500

Marek Petráš (Detské rádio)

Martin

107,2

250

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Frekvencie uvoľnené ich odňatím, resp. zánikom licencie

Prešov

104,1

500

D.EXPRES, k.s.

Topoľčany

94,7

150

nepridelená (žiadny záujemca)

Košice

102,5

500

Marek Petráš (Detské rádio)

Prešov

102,7

250


<< Ďalšie aktuality