NOVÝ KÓDEX POSTUPOV PROTI ŠÍRENIU DEZINFORMÁCIÍ – OČAKÁVANIA, VÍZIE A PLÁNY

Aktuality

23. 6. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu organizuje 29. 6. 2021 (utorok) v čase 10:00 – 12:00 online podujatie Nový kódex postupov proti šíreniu dezinformácií – očakávania, vízie a plány, v rámci ktorého vystúpia Daniel Braun, zástupca vedúcej kabinetu podpredsedníčky Európskej komisie Věry Jourovej, Václav Moravec, moderátor, redaktor a profesor na Univerzite Karlovej v Prahe, Mária Bieliková, zakladateľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, KinIT, Eliška Pírková, analytička  medzinárodnej organizácie AccessNow a Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie RVR a predseda pracovnej skupiny venovanej dezinformáciám v rámci ERGA. Diskusiu bude moderovať Stanislav Matějka z Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Európska komisia v máji predstavila usmernenie ako posilniť kódex postupov proti šíreniu dezinformácií. Kódex samotný je unikátny nástroj a je to jedinečný dokument, na základe ktorého sa nadnárodné internetové spoločnosti zaviazali, že budú bojovať proti šíreniu dezinformácií. Viaceré organizácie, či inštitúcie vrátane Komisie dospeli monitorovaním jeho implementácie k záveru, že kódex má viaceré nedostatky, a aj preto prichádza Komisia s novým návrhom ako ho zefektívniť. Usmernenie okrem iného navrhuje zriadenie stálej pracovnej skupiny, ktorej by predsedala Komisia. Bola by zložená zo signatárov, zástupcov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) a Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO), ktoré dostalo viac ako 11 miliónov eur na vytvorenie ôsmich regionálnych centier na pomoc pri vykonávaní a rozširovaní svojich činností v členských štátoch.

Čo sú kľúčové aspekty očakávaného nového Kódexu podľa samotnej Európskej komisie? Ako je očakávaný nový kódex prepojený s ďalšími iniciatívami EÚ inštitúcií (DSA, DMA a pod.). Ako sú na svoju novú úlohu pripravení regulačné úrady v rámci ERGA? Aké sú vízie a plány regionálnych hubov EDMO? Čo chystá hub ktorý povedie Univerzita Karlova a ktorého členom je aj Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KinIT)? Akú rolu v boji proti dezinformáciám hrajú technológie a ako sa na tom podieľa KinIT? Predstavuje kódex riziko pre efektívnu ochranu základných práv a slobôd občanov členských štátov EÚ?

Podujatie bude možné naživo sledovať na YouTube kanáli Rady.

V prípade záujmu o zapojenie sa priamo do diskusie s hosťami, kontaktujte RVR na info@rvr.sk.

<< Ďalšie aktuality