Novou podpredsedníčkou Rady je Andrea Cocherová

Aktuality

21. 4. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu si dnes v tajných voľbách zvolila novú podpredsedníčku, Andreu Cocherovú, ktorá je členkou Rady od januára 2021.

Andrea Cocherová v minulosti pôsobila v Nadácii Orange ako správkyňa, v spoločnosti Orange Slovensko, a.s., či v Stratégiách. V Národnej rade SR bola zvolená za členku Rady pre vysielanie a retransmisiu na základe návrhu Rady pre reklamu, s funkčným obdobím do 13. 1. 2027. Podľa zákona o vysielaní a retransmisii podpredsedníčka Rady vykonáva kompetencie predsedníčky Rady v dobe jej neprítomnosti.

<< Ďalšie aktuality