Nariadenie EÚ zaväzuje všetkých operátorov vylúčiť vysielanie Russia Today a agentúry Sputnik

Aktuality

3. 3. 2022

Ministerstvo kultúry SR informuje, že 2. marca 2022 vstúpilo do účinnosti nariadenie EÚ, ktoré zaväzuje všetkých operátorov, aby vylúčili vysielanie Russia Today a agentúry Sputnik zo svojich ponúk.

Tlačová správa MK SR

<< Ďalšie aktuality