Ľuboš Kukliš bol zvolený za predsedu EPRA

Aktuality

24. 5. 2021

Na plenárnom zasadnutí Európskej platformy regulačných orgánov (EPRA) vo štvrtok 20. 5. 2021 bol za predsedu tohto zoskupenia zvolený Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Podpredsedníčkami a podpredsedami EPRA sa stali Stephanie Comey (BAI, írsky mediálny regulátor), Maria Donde (OFCOM, regulátor médií vo Veľkej Británii), Peter Matzneller, (DLM, združenie nemeckých regulátorov médií) a Mari Velsand (Medietilsynet, nórsky mediálny regulátor).

Nachádzame sa kľúčovom období z pohľadu kreovania nového prístupu k regulácii obsahu v digitálnom prostredí a je veľmi dôležité, aby skúsenosť a pohľad mediálnych regulátorov zaznievali  v prebiehajúcich diskusiách čo najvýraznejšie. Mňa veľmi teší, že požívame takúto vysokú dôveru medzi kolegami na medzinárodnej scéne a vybrali si práve nás, aby sme ich v tomto období a v týchto procesoch reprezentovali,“ uviedol Ľuboš Kukliš v reakcii na výsledok voľby nového vedenia EPRA.

EPRA je profesionálnym zoskupením regulačných orgánov pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, resp. audiovizuálnych mediálnych služieb, ktoré v čase svojho vzniku  v roku 1995 deklarovalo svoj cieľ ako hľadanie konsenzu v interpretácii ustanovení Smernice Televízia bez hraníc pri implementácii do národných legislatív a vznikla ako iniciatíva národných regulačných orgánov. Vďaka 25 rokom skúseností a robustnej sieti kontaktov na pracovnej úrovni, je EPRA najstaršou a najväčšou sieťou mediálnych regulátorov a je ideálnym prostredím pre výmenu informácií medzi regulátormi v Európe.

Členmi EPRA je 54 regulačných orgánov zo 47 krajín a Európska komisia, Rada Európy, Európske audiovizuálne observatórium a Úrad zástupcu OBSE pre slobodu médií sú stálymi pozorovateľmi platformy. RVR sa činností EPRA zúčastňuje už od roku 1996 ako jej riadny člen. V rokoch 2000 a 2018 organizovala zasadnutia siete regulátorov v Bratislave.

Medzi hlavné priority EPRA na rok 2021  patria nenávistný prejav z pohľadu práva a regulácie; spolupráca v oblasti regulácie online platforiem; umelá inteligencia a jej možné dopady na reguláciu v budúcnosti. Viac informácií o programe EPRA na rok 2021 je dostupných TU (v anglickom jazyku).

RVR naďalej zároveň vedie pracovnú skupinu venovanú problematike dezinformácií v rámci Európskej skupiny mediálnych regulátorov ERGA, poradného orgánu Európskej komisie.

Tlačová správa EPRA je dostupná TU (v anglickom jazyku)

<< Ďalšie aktuality