Dočasné obmedzenie úradných hodín podateľne

Aktuality

1. 1. 2021

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu oznamuje, že vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19 a prijaté opatrenia proti šíreniu vírusu dočasne (do odvolania) obmedzuje osobný kontakt s verejnosťou.

Z  dôvodu vyššie uvedeného by sme Vás chceli poprosiť o využívanie iných spôsobov komunikácie s Kanceláriou – e-mail, schránku Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk, telefónne kontakty.

Obmedzenie kontaktu s verejnosťou sa vzťahuje predovšetkým na vstup do priestorov podateľne Kancelárie, a teda aj na osobné podávanie podnetov a iných podaní. V prípade, ak Vaše podanie nie je možné podať písomne, o možnosti osobného podania sa informujte na tel. čísle 02/209 065 00 alebo na 0918 696 286.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme.

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu.

<< Ďalšie aktuality