Boj proti dezinformáciám - diskusia audiovizuálnych regulátorov EÚ pod slovenským vedením

Aktuality

19. 6. 2019

Dezinformácie a ich možný dopad na demokraciu v krajinách EÚ sú jedným z najdiskutovanejších problémov súčasnosti. Táto téma spolu s nedávnou revíziou smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá znamená zásadnú reformu európskeho mediálneho práva, boli v centre pozornosti najvyšších predstaviteľov regulačných orgánov krajín EÚ, ktorí sa stretli 20. a 21. júna v Bratislave, na jedenástom plenárnom zasadnutí ERGA.

ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services) bola aktívne zapojená do monitorovania boja proti dezinformáciám na platformách Facebook, Google a Twitter počas volieb do Európskeho parlamentu. Diskusia v Bratislave sa preto sústredí na výsledky monitorovacej činnosti ERGA v 16 krajinách EÚ (vrátane SR), ktoré poukázali na viaceré limitácie v prístupe platforiem počas volieb. So svojím príhovorom aj k tejto téme vystúpi okrem iných európska komisárka pre digitálnu spoločnosť, Mariya Gabriel. Výsledky činnosti sú pritom súčasťou správy Európskej komisie na implementáciu akčného plánu boja proti dezinformáciám, ktorá bude prezentovaná aj premiérom členských krajín EÚ počas nadchádzajúceho zasadnutia Európskej Rady v Bruseli. Vzhľadom na závažnosť témy dezinformácií a ich dopadu ERGA taktiež pripravuje svoje vyhlásenie.

ERGA je aktívna vo viacerých ďalších oblastiach, ako napr. téma rodovej rovnosti, alebo nedávno ukončená revízia smernice o audiovizuálnych službách a jej následná implementácia do národných legislatív členských štátov, ktorá znamená reformu mediálneho práva vo všetkých krajinách EÚ. Rok 2019 je pre ERGA kľúčovým obdobím, keďže smernica prináša do mediálneho prostredia viacero zmien, ktoré sa dotknú predovšetkým televíznych vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie (napr. Netflix, Voyo) a po prvýkrát aj platforiem pre zdieľanie videí (napr. Youtube) a videoobsahu na sociálnych sieťach (napr. Facebook). V smernici je obsiahnuté aj zásadné posilnenie pozície ERGA ako poradného orgánu Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií. Jednou z tém plenárneho zasadnutia bude preto reforma ERGA, aby sa v budúcnosti mohla ešte intenzívnejšie zapájať do riešenia výziev v mediálnej oblasti.

Rada pre vysielanie a retransmisiu sa dlhodobo intenzívne venuje medzinárodnej činnosti a rozvíjaniu vzťahov najmä s partnerskými regulačnými orgánmi z celej Európy. Výsledkom toho bolo zvolenie riaditeľa Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboša Kukliša, v júli 2018 za predsedu ERGA. Práve pri tejto príležitosti bude ako predseda ERGA viesť zasadnutie vrcholných predstaviteľov regulačných orgánov zo všetkých členských štátov EÚ, a to po prvýkrát na Slovensku.

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Furjelová

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

tel.: +421 918 696 286, +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.furjelova@rvr.sk

<< Ďalšie aktuality